Genbestillingspåmindelser

Modtag automatiske genbestillingspåmindelser, så du kan nå at bestille nye varer hjem, inden at varebeholdningen bliver for lav til, at du kan imødekomme efterspørgslen.

 

Det kan være svært at regne ud præcis, hvornår det er tid til at bestille nye varer hjem til dit lager. Ikke desto mindre er det essentielt for din forretning at have varen klar, når dine kunder vil foretage et køb hos dig, så de ikke skal opleve leveringsforsinkelser eller tomme hylder. Det hjælper Rackbeat dig med at undgå ved at give dig mulighed for at modtage automatiske genbestillingspåmindelser.

Genbestillingspåmindelser

Få genbestillingspåmindelser, inden varebeholdningen er for lav

For at modtage genbestillingspåmindelserne: Finder du først en minimumslagerbeholdning til hver vare, du ønsker at modtage genbestillingspåmindelser for – dvs. en talmæssig grænse for, hvor få varer, der må være tilgængelige for nye salgsordrer på lageret. Den kunne du udregne ved at kigge på dine tidligere salgs- og indkøbsrapporter i Rackbeat, så du har en idé om, hvor hurtigt varerne normalt bliver solgt. Herefter vil du få besked inde i systemet, når minimumsgrænsen er nået. Og du vil ovenikøbet kunne foretage dine bestillinger under indkøbsfanen i Rackbeat, lige så snart en genbestillingsanbefaling tikker ind.

 

Du kan både modtage genbestillingsanbefalinger i basis- og premiumpakken.

 

Tilbage til funktioner