Lagerstyring til Indexed PIM

  • Automatisk oversættelse af produkttekster i PIM med AI eller Deepl.

  • Hjælper med at oprette nye ordrer i Rackbeat

  • Understøtter B2B-webshops med flere prislister

  • Integration til økonomisystem eller ERP

Med integration til Indexed PIM får du en platform, hvor alle jeres varer kan beriges yderligere med billeder, kategorier, egenskaber samt meget mere. Indexed PIM er nemlig et product information management, der agerer bindeleddet mellem jeres webshop(s), lagerstyring, POS og ERP.

Du kan håndtere varer på flere sprog og med flere valutaer – fuldstændig gnidningsfrit. Med en direkte forbindelse til webshoppen, sørger Indexed PIM for at holde både den og Rackbeat opdateret med ændringer i produktdataen.  

Produktet er primært tilgængeligt på dansk og engelsk. Administration understøtter dog flere.

Book demo og præsentation her.

 

 

Integrationen leveres af Indexed PIM.

OBS: $* Da integrationen leveres af en tredjepart, vil der være en meromkostning involveret.

Indexed PIM

Indexed PM optimerer din webshop

Vores vision er at skabe en platform som let og gnidningsfrit skaber forbindelse mellem alle eksisterende platforme hos en webshop-dreven virksomhed. For at drive en webshop succesfuldt (internationalt), så kræver det at mange systemer snakker sammen og på samme sprog. Den udfordring løser man med Indexed PIM. Her sørges for at varedata sendes frem og tilbage mellem de platforme, som bruger disse data, og ved at have stamdata i ét system. På den måde undgår man fejl samt sparer tid ved ikke at skulle oprette dem i flere systemer.

  • Integration til alle større webshop platforme

  • Håndtering af varer på mange sproglag

Indexed leverer integration til blandt andet Woocommerce, Dandomain Classic, C1st, Magento2, Shopify, Dinero, Gecko Booking, Google Translate og Priceshape. Derudover står de klar til at hjælpe med at bygge nye integrationer, hvis der er behov for det.

Du kan læse mere om Indexed PIM her

Tilbage til integrationer