Få adgang til serienummmerstyring

Har du brug for at kunne tracke dine produkter helt præcist?

Tag din lagerstyring et skridt videre, og gør arbejdet med håndtering af varer meget nemmere med vores modul til serienummerstyring.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke funktioner du får adgang til med serienummerstyring, og hvordan tillægsmodulet kan bidrage til at optimere din lagerstyring

Læs mere om hvordan du kommer i gang med serienummerstyring her.

Du kan til enhver tid tilkøbe serienummerstyring til dit premium abonnement

Serienummerstyring

199 DKK

måned per bruger

Tracking af hvert enkelt produkt

Sporbarhed af indkøb/salg

Styre hvilke unikke produkter
kunden har købt

Styring af garantier

Prøv det gratis

Tracking af unikke produkter

Med produkt-tracking vil du altid have et overblik over, hvor hvert enkelt produkt befinder sig. Du kan se, hvilke serienumre du har på lager, og hvilke serienumre der er solgt på hvilke fakturaer.

Sporbarhed af indkøb og salg

Få overblik over hvilke serienumre der er solgt på hvilke fakturaer. Du har også mulighed for at registrere, hvilken leverandørfaktura et serienummer er indkøbt på. På denne måde opnår du total sporbarhed i forhold til både køb og salg.

Spor unikke produkter med serienummerstyring 

Ved brug af serienummerstyring er der aldrig tvivl om, hvilket unikt produkt en kunde har købt. Dette giver mulighed for præcis sporing af et konkret produkt og gør det meget nemmere at holde styr på kundens gældende garantier.

Styring af garantier

Når en vare sælges, registreres serienummeret på fakturaen enten manuelt eller ved  at scanne det. Det gør det muligt for dig at genfinde en faktura med et bestemt serienummer, og hjælper dig med at holde styr på dine garantiforpligtelser.