Få tillgång till hantering av serienummer

Behöver du kunna spåra dina produkter exakt?

Ta din lagerhantering till nästa nivå med våra tillägg för hantering av serienummer. Förenkla godshanteringen och spara resurser.

Nedan kan du läsa mer om vilka funktioner du kan komma åt med våra tillägg för hantering av serienummer och hur tilläggsmodulen kan hjälpa till att optimera din lagerhantering.

Läs mer om hur du kommer igång med hantering av serienummer här.

Du kan när som helst köpa våra tillägg för hantering av serienummer för ditt premiumabonnemang

Hantering av serienummer

299 SEK

Per månad. Per användare

Spårning av varje produkt

Spårbarhet av köp/försäljning

Hantera vilka unika produkter som kunden har köpt

Hantera garantier

Komma igång

Spårning av varje produkt

Få en överblick över varje produkt och var den finns. Du kan se vilka serienummer du har i lager och på varje faktura kommer serienumren för de sålda varorna att synas.

Spårbarhet av inköp/försäljning

Serienummer för de sålda artiklarna kommer att synas på varje faktura. Du kommer även att kunna koppla köpta varor till leverantörsfakturan.

Hantera vilka unika produkter kunden har köpt

Genom att hantera de unika produkterna efter serienummer, blir spårningen mer exakt och garantier kan enkelt hanteras.

Hantera garantier

När en vara säljs kommer serienumret att registreras på fakturan. En faktura med ett specifikt serienummer kan lätt hittas och hjälper dig att hålla reda på giltiga garantier.