Overbeholdning

Overbeholdning refererer til det lagerbeholdningsniveau, der overstiger den nødvendige mængde for at opfylde kundernes efterspørgsel eller produktionens behov. Dette kan medføre øgede lageromkostninger, forældelse af varer og bundne kapitalressourcer. Overbeholdning kan også reducere virksomhedens likviditet og fleksibilitet.

Rackbeat juli 5, 2024

Årsager til overbeholdning

Overbeholdning kan opstå af flere grunde. Dårlig lagerstyring eller fejlagtige efterspørgselsprognoser kan resultere i, at virksomheder bestiller flere varer end nødvendigt. Derudover kan frygt for underbeholdning eller lange leveringstider fra leverandører føre til, at virksomheder opretholder højere lagerbeholdninger som en sikkerhedsforanstaltning. Manglende synlighed over lagerbeholdningen kan også bidrage til overbeholdning.

 

Konsekvenser af overbeholdning

Overbeholdning kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Her tales der om: øgede lageromkostninger til opbevaring og håndtering af overskydende varer, risiko for forældelse og spild samt bundne kapitalressourcer på varer er nogle af de direkte konsekvenser. Desuden kan overbeholdning reducere virksomhedens likviditet og fleksibilitet, hvilket kan begrænse mulighederne for investering i andre områder af forretningen.

For at undgå overbeholdning er det vigtigt at implementere en effektiv lagerstyring og strukturerede procedurer. Dette indebærer nøjagtige efterspørgselsprognoser, regelmæssig overvågning af lagerbeholdningen og tæt samarbejde med leverandører. Det er også vigtigt at analysere lagerdata løbende for at justere lagerbeholdningen i overensstemmelse med skiftende markedsforhold og kundebehov.

 

Sådan hjælper Rackbeat dig med at undgå overbeholdning

Rackbeat kan hjælpe med at reducere overbeholdning ved at tilbyde direkte og nøjagtig indsigt i varebeholdningen. Lagerbeholdningen opdateres nemlig hver gang, der foretages et indkøb, salg eller en vareregulering, så man altid har et retvisende indblik i sin beholdning, så man kan gøre sine indkøb i rette tid – og dermed optimerer sin indkøbsstyring. Systemet giver også mulighed for at trække rapporter på blandt andet indkøb og salg, sætte en minimumslagerbeholdning på hver vare ud fra disse rapporter og modtage påmindelser, når beholdningen nærmer sig denne grænse. Disse funktioner gør det nemt for virksomheder at optimere deres lagerbeholdning, reducere omkostninger og frigøre kapital til andre formål.

Tilbage til ordbogen