Overbeholdning

Overbeholdning refererer til lagerbeholdningsnivået som overstiger den nødvendige mengden for å møte kundens etterspørsel eller produksjonsbehov. Dette kan medføre økte lagerkostnader, foreldelse av varer og bundne kapitalressurser. Overbeholdning kan også redusere selskapets likviditet og fleksibilitet.

Rackbeat juli 9, 2024

Årsaker til overbeholdning

Overbeholdning kan oppstå av flere grunner. Dårlig lagerstyring eller feilaktige etterspørselsprognoser kan resultere i at bedrifter bestiller flere varer enn nødvendig. I tillegg kan frykt for underbeholdning eller lange leveringstider fra leverandører føre til at bedrifter opprettholder høyere lagerbeholdninger som en sikkerhetsforanstaltning. Manglende synlighet over lagerbeholdningen kan også bidra til overbeholdning.

 

Konsekvenser av overbeholdning

Overbeholdning kan ha alvorlige økonomiske konsekvenser for en bedrift. Økte lagerkostnader til oppbevaring og håndtering av overskuddsvarer, risiko for foreldelse og svinn samt bundne kapitalressurser på varer er noen av de direkte konsekvensene. I tillegg kan overbeholdning redusere selskapets likviditet og fleksibilitet, noe som kan begrense mulighetene for investering i andre områder av virksomheten.

For å unngå overbeholdning er det viktig å implementere en effektiv lagerstyring og strukturerte prosedyrer. Dette innebærer nøyaktige etterspørselsprognoser, regelmessig overvåking av lagerbeholdningen og tett samarbeid med leverandører. Det er også viktig å analysere lagerdata kontinuerlig for å justere lagerbeholdningen i samsvar med skiftende markedsforhold og kundebehov.

 

Slik hjelper Rackbeat deg med å unngå overbeholdning

Rackbeat kan hjelpe med å redusere overbeholdning ved å tilby direkte og nøyaktig innsikt i varebeholdningen. Lagerbeholdningen oppdateres nemlig hver gang det foretas et innkjøp, salg eller en vareregulering, slik at man alltid har et nøyaktig innblikk i beholdningen og kan gjøre innkjøp i rett tid – og dermed optimalisere sin innkjøpsstyring. Systemet gir også mulighet for å generere rapporter på blant annet innkjøp og salg, sette en minimumslagerbeholdning på hver vare ut fra disse rapportene og motta påminnelser når beholdningen nærmer seg denne grensen. Disse funksjonene gjør det enkelt for bedrifter å optimalisere sin lagerbeholdning, redusere kostnader og frigjøre kapital til andre formål.

Tilbake til ordboken