Digital produktionsledning för lagerdrivna företag

Om ditt företag tillverkar färdigvaror behöver ni knyta skorna och hålla huvudet kallt från beställningen av råmaterial till att ni skickar iväg försäljningsordern. Din produktion kan nämligen stöta på många hinder längs vägen. Om det inte finns en solid strömlinjeformning mellan inköp, lagerhållning, sammanställningen av råmaterial och genomförandet av produktionsordrar, kommer ni att stöta på produktionsstopp och leveransförseningar. Därför är effektiv produktionsledning avgörande för din verksamhet.

 

Rackbeats digitala lagersystem ger dig en produktionsledning som samlar alla delar i din produktion. Vår produktionsledning innehåller nämligen möjligheten att skapa stycklistor, tillgå översikter över dina produktionsordrar, få direkta uppdateringar om lagerhållningen av råmaterial och mycket mer. Du kan testa vår produktionsledning helt gratis i 14 dagar utan bindning.

 

PROVA GRATIS

Digital produktionsledning för lagerdrivna företag
Rackbeats lagerhanteringssystem ger dig nyckelfunktionerna för effektiv produktionsledning

Med Rackbeats produktionsledning håller du tempot och takten från start till mål. Vi tror nämligen att en effektiv produktionsstyrning kan täcka flera faser av produktionen: planeringen, tillverkningen, orderhanteringen och återkallningen av råmaterial. Och i alla fyra faserna har vårt lagersystem skräddarsydda funktioner klara för dig, så du inte behöver oroa dig för produktionsstopp eller besvikna kunder. Så här kan det se ut:

I planeringsfasen

Hjälper Rackbeat dig att säkerställa att du har tillräckligt med råmaterial redo för att starta tillverkningen av färdigvaror. Du får nämligen din översikt över lagerhållningen uppdaterad automatiskt varje gång en försäljning registreras. Samtidigt har du möjlighet att koppla en minimilagerhållning för dina råmaterial, så systemet meddelar dig när det är dags att beställa nya varor. Och du kan göra en beställning hos din leverantör direkt från Rackbeats inköpsflik.

I planeringsfasen
Under tillverkningen

Rackbeat ger dig direkt tillgång till recepten för dina färdigvaror genom möjligheten att skapa stycklistor, vilket bidrar till en effektivare och mer strömlinjeformad produktionsprocess. En stycklista innehåller nämligen en översikt över alla delkomponenter du behöver, statusen på deras lagerhållning, den totala och enskilda komponents kostnad, enheternas vikt, storlek och placering. Därmed har alla relevanta medarbetare tillgång till de väsentliga uppgifterna för att tillverkningsfasen ska kunna genomföras effektivt.

Under tillverkningen
Under tillverkningen

Kan du stöta på att delkomponenter går sönder eller att råmaterialens datum löper ut. Detta behöver snabbt uppdateras, så att lagerhållningen och bokföringen är korrekt. Här kan Rackbeat effektivisera registreringen av förlusten när det gäller enkelt spill. Enkelt spill avser den oavsiktliga förbrukningen av material som består av hela enheter eller antal. Det kan till exempel vara ett hjul eller ett cykelstyre. Arbetar du med mer komplicerat spill, det vill säga förlust i liter, centimeter, gram osv., rekommenderas att du använder en formel i ett kalkylblad för att beräkna förlusten.

Under tillverkningen
När en order ska hanteras

Så snart en beställning från en kund registreras manuellt eller automatiskt, är det dags att börja bearbeta produktionsordern. Här ger Rackbeat dig full översikt över alla pågående och avslutade produktionsordrar – med ordernummer, stycklistor, kunder, medarbetaren som ansvarar för produktionen samt status på produktionen. Du kommer också att kunna göra ett inköp från din produktionsöversikt, om det saknas råmaterial, och du kan plocka, packa, fakturera och skicka ordern med några få klick.

När en order ska hanteras
Om en order ska återkallas

Du kan stöta på att fel upptäcks på råmaterialen – efter att en kund har tagit emot en färdigvara från ditt företag. Här behöver du snabbt kunna spåra var de enskilda råmaterialen från felaktiga varupartier befinner sig. Här ger Rackbeats batch– eller serienummerhantering, som du når i ”rapporteringsfliken” under respektive Batchkontroll och Serienummer, dig spårbarhet på dina råmaterial.

Du kan nämligen se när du har tagit emot en batch, hur många produktioner råmaterial från en given batch har ingått i, samt vem som har tagit emot varor från en batch.

Därmed täcker Rackbeats produktionsstyrning dig hela vägen från planeringen av produktionen till en eventuell återkallelse av dina produktionsordrar.

Om en order ska återkallas

Därför bör du använda ett lagersystem för din produktionsplanering

 

Om du väljer att samla hela ditt produktionsflöde i ett lagerhanteringssystem istället för kalkylblad, optimerar du utförandetiden i din produktion. Det innebär att du snabbare kan identifiera avvikelser och fördröjningar i produktionen, vilket gör att du undviker att små fel blir mycket kostsamma.

 

När du alltid har en uppdaterad översikt över dina produktioner kommer du aldrig att producera mer än det som behövs. Samtidigt kommer du att meddelas varje gång du behöver producera nya färdigvaror. Om det läggs en order som inkluderar en vara som för närvarande inte finns i lager, meddelar Rackbeat att ett inköp är nödvändig för att uppfylla ordern. Det finns således många fördelar med att välja ett lagersystem istället för ett kalkylblad för din produktion, såsom:

Besparingar på arbetstimmar som används för att underhålla kalkylarket, eftersom ett lagersystem automatiserar registreringen av dina varurörelser

Besparingar på arbetstimmar som används för att underhålla kalkylarket, eftersom ett lagersystem automatiserar registreringen av dina varurörelser

Effekktivisering av produktionen, eftersom relevanta medarbetare kan få en övergripande översikt över produktionen och slipper kämpa med kalkylarksformler

Effekktivisering av produktionen, eftersom relevanta medarbetare kan få en övergripande översikt över produktionen och slipper kämpa med kalkylarksformler

Hjälp att ta reda på hur du får mest ut av produktionskapaciteten, eftersom du kan generera historiska rapporter om försäljning, produktionsorder och inköp

Hjälp att ta reda på hur du får mest ut av produktionskapaciteten, eftersom du kan generera historiska rapporter om försäljning, produktionsorder och inköp

Möjlighet att integrera produktionen med lagret, frakten, redovisningssystemet, webbutiken osv., så att du inte behöver göra dubbel- eller trippelarbete för att uppdatera alla dina system

Möjlighet att integrera produktionen med lagret, frakten, redovisningssystemet, webbutiken osv., så att du inte behöver göra dubbel- eller trippelarbete för att uppdatera alla dina system

Låt oss prata om ditt produktionsföretag

Om du skulle vilja veta hur Rackbeats produktionsstyrning kan hjälpa just ditt företag, uppmanar vi dig att boka en presentation av lagersystemet med en av våra produktspecialister. Alla arbetsprocesser är unika, och vi vill gärna förklara och visa dig var vi kan hjälpa dig att stärka din produktion.

 

Boka en demo