Lagerhantering för Magento 1 & 2

  • Anslut Magento 2 till redovisning, POS eller lagersystem

  • Skapa och registrera fakturor och kreditnotor. Överför kunder, produkter och lagerhållning i enlighet med det

  • Se till att dina produkter och lagerhållning alltid är synkroniserade så att din webbutik alltid matchar din fysiska butik

  • Skicka beställningen till lagret, synkronisera lagerantalet i lagersystemet och uppdatera orderstatusen i webbutiken

Skapa ett effektivt arbetsflöde i ditt företag med hjälp av en integration som automatiskt delar data mellan din Magento 2-webbutik och ditt redovisningssystem, lagerhanteringssystem eller kassasystem. Dina beställningar, kreditnotor, produkter, kunder och lagerhållning synkroniseras automatiskt mellan dessa system för att underlätta hanteringen av din webbutik.

Det finns två Magento-utgåvor. Du hittar den första här och den andra här.

Integrationen tillhandahålls av IEX.

Observera: $* Eftersom integrationen tillhandahålls av en tredje part kommer det att medföra extra kostnader.

Magento 1 & 2

Läs mer om Magento 1 & 2 här

Tillbaka till integrationer