Produktionsledning

Få insikt i alla processer i produktionsflödet med Rackbeats produktionsledning

Har du digitala ambitioner och är i behov av flexibilitet i produktionen? Rackbeat hjälper dig att optimera dina viktigaste resurser: medarbetare, tid och material.

New call-to-action
Produktionsledning

Med Rackbeat till hands kan du enkelt synkronisera hela ditt order-, inköps- och produktflöde med funktionalitet som möjliggör:

Spårning av material och produkter på flera platser

Spårning av material och produkter på flera platser

Skapande av materiallistor

Skapande av materiallistor

Hantering av produktvarianter

Hantering av produktvarianter

Programvara för produktionshantering: Såhär fungerar det

”Produktionsledning” omfattar alla aktiviteter som styr processerna mellan beställningar och frakt i en verksamhet. Ett produktionsledningssystem kallas även ett MRP-system. MRP är en förkortning för Material Requirement Planning. Detta betyder att ett MRP-system är ett verktyg för planering och beslutsfattande i produktionsprocessen.

Med produkthanteringsprogramvara kan du säkerställa att produktionen i verksamheten koordineras med din förväntade försäljning och dina nuvarande lagerpolicyer.

Många företag använder fortfarande excelark för produktionsplanering. Men det finns många nackdelar med detta, inklusive:

  • Det tar många mantimmar att konstruera och underhålla ett planeringssystem i excel-ark
  • Ett excel-ark kan vara svårt att urskilja för alla andra förutom den som skapade det
  • Excel-ark ger bara ett tvådimensionellt perspektiv av produktionsprocessen, medan dedikerad programvara ger en 360-graders översikt över hela produktionsprocessen
  • Ett excel-ark kan inte hjälpa dig att analysera dig in i när produktioner behöver produceras, och vilken maskin som behöver användas, för att säkerställa att du utnyttjar din produktionskapacitet fullt ut
  • Du behöver mer än ett excel-ark om du ska ta hänsyn till flera aspekter av produktionen

När du väljer att konsolidera hela ditt produktionsflöde till ett produktionsledningssystem, optimerar du genomströmningen i din produktion. Det gör att du kommer att kunna identifiera avvikelser och förseningar i produktionen i framtiden. Du kommer alltid att ligga före när det gäller att hantera misstag och brister, och du kan se till att små misstag inte blir dyra.

På så sätt säkerställer du att produktionen aldrig blir mer än vad som behövs, och Rackbeat meddelar dig när det är dags att producera ytterligare. Om en beställning läggs på en produkt, som för närvarande inte finns i lager, meddelar Rackbeat dig att en ny produktion behövs för att kunna fylla beställningen, samt om du har materialet på lager för att starta en ny produktion.

Produktionsledning som tagits utöver det vanliga

Du får inte bara en överblick över pågående produktioner, utan även över de produktioner som är planerade för framtiden. På så sätt kan du köpa material och se till att det finns tillgängligt när en ny produktion startar.

Dessutom har du möjlighet att tilldela en medarbetare och/eller en order till en viss produktion, vilket innebär att du vet vem den färdiga produkten går till och hur mycket som återstår av en produktion efter att ordern har fyllts.

Arbetar du med utgångsdatum och FMCG i din produktionsplanering? Rackbeat har tagit fram en tilläggsmodul som ger dig tillgång till batchkontroll. Modulen låter dig spåra dina batcher helt. Det betyder att du alltid vet:

  • När du fått en batch
  • Vilka och hur många produktioner en given batch ingår i
  • Vem som fått produkter från den färdiga produktionen
Produktionsledning som tagits utöver det vanliga
Optimera din produktionsplanering med Rackbeat

Optimera din produktionsplanering med Rackbeat

Är du redo att digitalisera produktionsplaneringen i din verksamhet?

Rackbeats produktionshantering hjälper dig att hantera, synkronisera och öka effektiviteten över hela flödet i din produktionsprocess. Du optimerar resursåtgången och ser till att din produktion skapar optimalt värde för verksamheten.

 

New call-to-action