Stycklistor (paketartikel)

Stycklistor ( paketartikel) är ett kärnverktyg för alla tillverkande företag. De ger dig en lista över alla underkomponenter, kontroll över kostnader och säkerställer att produktionsorder kan slutföras i rätt tid.

 

För ett framgångsrikt tillverkningsföretag utgör den effektiva sammansättningen av den färdiga produkten en avgörande komponent i en process som startar vid kundorder och som avslutas när produktionsordern levereras till kunden. Du kan spara mycket tid i produktionsfasen om du har en tydlig översikt över alla underkomponenter och nyckelinformationen om den färdiga produkten lätt tillgänglig. Detta uppnås med Rackbeats stycklistor.

Stycklistor (paketartikel)

Effektivisera produktionen med strukturvaror

Rackbeat låter dig skapa alla strukturvaror du kan tänka dig. När du skapar din strukturvara bestämmer du först vilka underkomponenter som ingår i den färdiga produkten. Därefter kan du koppla mycket extra information till strukturvaran, som till exempel:

 

Standard plats, vikt, höjd, streckkod, om det ingår serienummer eller batchnummer, om den färdiga produkten är ekologisk med mera.

 

Efter skapandet visas stycklistan i en omfattande översikt över alla dina stycklistor. Här, förutom den extra information du har lagt till, får du också en översikt över viktiga saker som försäljningspris, kostnadspris och om den färdiga produkten som finns på lageret, på beställningar eller i produktion.

 

Om du vill skapa stycklistor i Rackbeat måste du köpa ett premiumabonnemang.

 

Tilbaka till funktioner