Påminnelser om nybeställning

Få automatiska påminnelser om nybeställningar så att du kan beställa nya varor innan lagernivån blir för låg för att möta efterfrågan.

 

Det kan vara utmanande att exakt avgöra när det är dags att beställa nya varor för ditt lager. Trots detta är det avgörande för ditt företag att ha produkten redo när dina kunder vill göra en köp, så att de inte upplever leveransförseningar eller tomma hyllor. Rackbeat hjälper dig att undvika detta genom att ge dig möjlighet att få automatiska påminnelser om nybeställning.

Påminnelser om nybeställning

Få påminnelser om nybeställning innan lagernivån blir för låg

För att få påminnelser om nybeställning:

 

Först måste du bestämma en minimilagerhållning för varje produkt du vill få påminnelser om nybeställningar för – det vill säga en numerisk gräns för antalet varor tillgängliga för nya försäljningsorder i lagret. Du kan beräkna detta genom att titta på tidigare försäljnings- och inköpsrapporter i Rackbeat för att få en uppfattning om hur snabbt varor vanligtvis säljs. Efter att du har satt miniminivån kommer du att få ett meddelande i systemet när den minimala tröskeln är nådd. Du kan sedan placera dina beställningar under fliken för inköp i Rackbeat så snart en rekommendation om nybeställning kommer in.

 

 

Tilbaka till funktioner