Systemuppdateringar

På den här sidan kan du kontinuerligt hålla reda på vilka nya uppdateringar och funktioner som kommer att finnas tillgängliga för dig i Rackbeat. Nyheterna kommer att släppas varje månad. Du kan vara med och forma utvecklingen i Rackbeat genom att komma med förslag till systemförbättringar här, där du även kan hålla koll på vad som är godkänt för implementering.

Ny transaktionsrapport - håll koll på lagerflöden och lagerkostnader

Under rapportfliken hittar du nu "Auditing" längst ner. Med denna nya funktion kan du massfiltrera dina lagerjusteringar och lagerflöden.

Se om en försäljningsorder har konverterats till en inköpsorder

Nu kan du se beställningsnumret för dina inköp som hör till en specifik försäljningsorder i din orderöversikt. Om en kund har lagt en order där du behöver beställa varorna först, är det fördelaktigt att kunna komma åt ditt inköp direkt från kundens order.

Lägg till textrader i offerter, försäljningsorder, fakturor, etc.

Du kan lägga till textrader i alla dina offerter, försäljningsorder, försäljningsfakturor, inköpsorder och leverantörsfakturor.

Samling av dina mejl med ny Mail Logg

Nu har du en samlingspunkt för alla dina mejl som skickats från Rackbeat. Mail-loggen finns genom att gå till Inställningar -> System -> Maillogg.

Lägg till flera försäljningsorder på samma faktura

Vi har nu gjort det möjligt för dig att kombinera flera order till en och samma faktura och kund. Informationen om order och datum för leverans kommer automatiskt att framgå på den nya fakturan som textrader.

Du kan nu ta bort produkter utan rörelser från din räkningsrapport (Inventering)

Om du behöver göra en räkningsrapport kan det vara mycket praktiskt att exkludera produkter utan några transaktioner över längre perioder.

Alla uppdateringar:

Letar du efter något speciellt?

Kontakta oss så att vi kan prata mer om dina behov.

Kontakta oss