Lagerhantering för grossistföretag

Identifiera dina bäst och sämst sålda produkter med hjälp av en 360 graders översikt över hela ditt utbud – från inköp och försäljning, till leverans till din kund.

 

New call-to-action
Lagerhantering för grossistföretag

Vår inköpsmodul är gjord för att optimera hela din inköpsprocess genom att hjälpa till med:

Kontroll av inköpsflödet från en gjord beställning till att varorna tas emot och placeras på plats i ditt lager

Kontroll av inköpsflödet från en gjord beställning till att varorna tas emot och placeras på plats i ditt lager

Arbeta med minimal lagerhållning och optimala inköpsmängder

Arbeta med minimal lagerhållning och optimala inköpsmängder

Kontroll över vilka produkter som köps från vilken leverantör

Kontroll över vilka produkter som köps från vilken leverantör

Prissättning och leveranstider

Prissättning och leveranstider

Du har alltid en tydlig bild över vilka produkter som är i behov av återförsörjning, vilka produkter du redan har återfört och när du kan förvänta dig dessa förnödenheter i ditt lager.

Från kundorder till leverans och fakturering
Från kundorder till leverans och fakturering

Vi erbjuder även en försäljningsmodul som låter dig hålla en överblick över dina bekräftade försäljningar och potentiella försäljningar genom funktionalitet som:

  • Orderkontroll från en eventuell offert till fakturering
  • Få kontroll på kundinformation, med funktioner som möjliggör att du kan bestämma pris baserat på vem kunden är
  • Leveranstidskontroll för beställningar
  • Översikt över lager, vilket säkerställer att en beställning kan fyllas
  • Faktureringsöversikt
Genom att ha tillgång till en fullständig översikt över din leverantörskedja genom en enda glasruta, säkerställer och stärker du din organisations effektivitet och produktivitet.

Beställningar direkt i systemet

Med vårt  B2B tillägg kan du skapa användarkonton till alla (eller bara ett fåtal) av dina kunder. På så sätt kan de komma åt din portal och se hur mycket de kan köpa, deras priser och kommunicera direkt med den säljare som är kopplad till beställningen 

Denna funktion gör det möjligt för säljare att kringgå delar av arbetsflödet. De behöver inte längre sitta och ta emot en beställning per post och skriva in i systemet – det hela sker automatiskt.

 

New call-to-action
Beställningar direkt i systemet