Vad kan Rackbeat göra för min produktion?

By Rackbeat januari 16, 2024

Rackbeats Lagerhanteringsprogramvara för produktionen. Kanske låter det inte omedelbart som det mest uppenbara svaret på dina böner. Handlar inte lagerhantering om mottagande av varor, lagring, orderhantering, varuuppräkning, inköpshantering, lagerarrangemang samt plockning och packning av försäljningsorder?

Jo, det gör det också. Men Rackbeat hanterar faktiskt många processer och arbetsuppgifter som direkt påverkar om din produktion körs kontinuerligt utan produktionsstopp och om dina kunder får den service de förväntar sig.

För utan ordning i lagerhållningen, kontroll över varurörelserna och registreringen av din varuförbrukning kan du aldrig vara säker på att du har tillräckligt med råmaterial redo att slutföra en produktionsorder i tid. Och det är precis det ett lagersystem kan hjälpa dig med.

Samtidigt ger det dig också översikt över dina produktionsorder och de delkomponenter som ingår, så att du inte behöver hålla fast vid kalkylblad eller andra mindre automatiserade hjälpmedel för att planera din produktion.

Så låt oss dyka djupare ned i exakt hur Rackbeat kan hjälpa din produktionsledning med dessa 5 punkter.

 

1. Övervakning av din råvarubehållning i realtid

Om det är något som kan naggas på förtroendet för ditt företag hos kunderna är det att de inte får sina varor ungefär inom den överenskomna tidsramen. Därför bör ni absolut undvika att stöta på väggen som kallas produktionsstopp. Det kan naturligtvis vara svårt att skydda sig mot defekta maskiner eller sjukdom hos personalen. Men du kan bidra till att produktionen inte stannar genom att säkerställa tillräckligt med råmaterial i god tid.

Och här har du en av kärnfunktionerna i Rackbeat.

Ett lagersystem fungerar faktiskt som en 24-timmars väktare för din lagerhållning. Så varje gång en vara anländer till eller lämnar ditt varulager kommer ditt tillgängliga antal automatiskt att uppdateras. Dessutom kan du få rekommendationer för nybeställningar från systemet när dina råmaterial börjar ta slut.

Så det vill säga: Genom att övervaka råvarubehållningen i realtid kan lagersystemet varna dig innan du står där och saknar en komponent som är nödvändig för din produktion.

 

2. Sammansättning av delkomponenterna med paketartiklar

Dina färdiga produkter kan vara mer eller mindre komplicerade att montera, de kan bestå av många eller få delkomponenter, och du kan producera olika produkter beroende på hur ditt företag ser ut. Men oavsett storlek och omfattning av din produktion är det viktigt för effektiviteten och organisationen att du har en tydlig plan för framställningen av dina slutprodukter.

Det får du med paketartiklar.

I Rackbeat kan du skapa en paketartikel för varje färdig produkt, så att du har koll på alla delkomponenter och det antal som ingår i produktionen. Här kan du se var på lagret de olika delarna finns, hur många delkomponenter och färdiga produkter som är tillgängliga, samt vad som för närvarande är under produktion.

Därmed ger pakertartiklarna dig receptet på produktionsframgång. Alla medarbetare får en översiktlig plan över vad som behövs för att slutföra era färdiga produkter, samtidigt som den ansvariga för produktionen kan se till att beställa tillräckligt med råmaterial, så att paketartiklarna inte bara är digitala minnesanteckningar utan faktiskt omsätts i verkligheten.

 

3. Hjälp med planeringen genom en produktionsöversikt

De flesta företag upplever både perioder där de inte direkt jobbar övertid och perioder där det strömmar in en lavin av order i inkorgen. Och det kräver naturligtvis ett kallare huvud att hålla tidsplanen för alla order när det är hektiskt.

Men i båda fallen kommer det verkligen att hjälpa till med effektiviteten och strömlining av din produktion när du har en tydlig plan över dina produktionsordrar.

Också här är Rackbeat ett mycket användbart verktyg. Det ger dig en komplett översikt över hur många produktionsordrar som är igång, vem som har beställt dem, vilken medarbetare som ansvarar för produktionen, när den färdiga produkten ska levereras och den paketartikel som ska användas.

På det här sättet ger lagersystemet dig möjlighet att planera och organisera dina produktionsordrar så att du aldrig blir överväldigad – även när det är extra snabbt tempo.

 

4. Registrering av enkeltavfall

Även om det skulle vara fantastiskt, kan tyvärr inte allt gå 100% enligt planen varje gång ni tillverkar era produkter. Det är svårt att helt undvika mindre olyckor där några av de råmaterial som ingår i den färdigproducerade produkten går sönder eller har ett utgångsdatum under produktionen.

När det händer måste ditt produktlager och din redovisning uppdateras, och nya varor måste beställas så att produktionen inte stannar upp. Det är därför viktigt att du kan registrera det slöseri med råmaterial som oundvikligen kommer att uppstå i hetluften.

Och det kan ett lagersystem göra om du arbetar med vad man kan kalla enkeltavfall.

Enkeltavfall avser den extra, oavsiktliga konsumtionen av råmaterial som består av hela enheter eller antal. Det kan till exempel vara ett hjul eller en mutter. Om du arbetar med mer komplicerat avfall, det vill säga förluster beräknade i liter, centimeter, gram osv., rekommenderas att du antingen använder en formel i ett kalkylblad för att beräkna avfallet eller skaffar ett specialtillverkat produktionssystem.

Men möjligheten att arbeta med enkelt spill gör att du kan justera antalet varor som har använts i varje produktion enligt din stycklista, så att du säkerställer ordning i lagerhållning och bokföring.

 

5. Möjlighet att spåra dina råvaror

Du kan också drabbas av en något svårare huvudvärk orsakad av spillda varor. Medan enkeltavfall handlade om defekta råmaterial under själva produktionsfasen, och alltså innan kunden får den färdiga produkten, kan du tyvärr också få reda på fel i råmaterialen efter att kunden har fått sin leverans.

Det är naturligtvis en något mer komplicerad sak att lösa. Det kan betyda att det finns fel på hela partiet av råmaterial som du har köpt in från din leverantör. Och vad gör du då?

Jo, här kommer ett lagersystem in igen och mildrar förlusten av resurser, arbetskraftstimmar och tid. Du kan nämligen få batch- och serienummerstyrning på dina produkter, så att du snabbt kan spåra alla varor som ingår i samma batch eller varuparti. Det gör att du mer effektivt kan kalla tillbaka dem till ditt lager och returnera dem till leverantören.

Så även om du inte kan vinna tillbaka den ”spillda” produktionen kommer ett lagersystem att göra det möjligt för dig att snabbt kalla tillbaka dina råmaterial så att du kan rätta till skadan omedelbart.

 

Lyssna på vad Rackbeats lagersystem kan göra för din produktion

Om du skulle behöva ett lagersystem som kan vara en vakthund för dina råmaterial och planera din produktion, kan det vara en bra idé att titta närmare på Rackbeats molnbaserade lagerhanteringssystem. Vi har skapat en produktturné här där du kan klicka dig igenom de viktigaste funktionerna i systemet.

Du kan också ta en presentation av Rackbeat, där en av våra produktspecialister får insikt i vilka specifika arbetsflöden ni har i er verksamhet, och därefter visar specialisten hur systemet kan optimera er produktion.

 

Boka en presentation