Har produksjonsvirksomheten din noen ganger det vanskelig med å holde oppe tempoet hele veien fra innkjøpet av råmaterialene til det ferdige produktet ligger hos kunden? Mister du pusten når det mangler delkomponenter til strukturvaren? Blir du lei av at dere står med for høye lagerbindinger, fordi salg, lageret og produksjonen ikke snakker sammen? Uansett hva du produserer, går disse scenarioer deg nok svette på på pannen. Heldigvis kan du puste lettet ut. For med Rackbeats digitale produksjonsstyring, samkjører du alle leddene i forretningen din og setter fart på produksjonen din – uten at den stikker fra deg.

Produksjonsstyringen fir deg nemlig en oversikt voer hele produksjonsprosessen i ét dashboard. Dine medarbeidere kan derfor gå inn og bestille materialer til strukturvaren, tilgå kundens informasjon, følge med i produksjonsstatusen og se leveringsdatoen til Rackbeat. Dermed blir produksjonen aldri en forhindring for forretningen din.

Du kan også integrere Rackbeat med de fleste økonomissystener, nettbutikker og POS-systemer. Det strømlinjer innkjøp, lagerverdi og salg, da du kan trekke oppdaterte salgs- og inventarrapporter, så du hverken setter i gang for mange produksjoner eller starter dem for sent.

Hør mer om Rackbeat ved å booke en presentasjon med en av våre eksperter. Du kan også selv prøve systemet og se hvordan du kommer fortere i mål med produksjonen med en 14 dagers gratis Rackbeat-prøveperiode.

New call-to-action