Tillägg

Med Rackbeats tillägg kommer du att kunna optimera din lagerhantering ytterligare. Du kan aktivera spårning av varje unik produkt, direkt orderkommunikation, skriva ut etiketter och arbeta med utgångsdatum.

Den här sidan innehåller information om de olika tilläggen och hur de kan bidra till en optimering av din lagerhantering, genom kostnadsreduktion, ökad försäljning och förbättrad service.

Tillägg

Batch

599 SEK

Per månad. Per bruker

Serienummer batchkontroll

Möjlighet att koppla batchkontroll till produktion, både på färdigställd och delar av en färdig produkt

Batchspårning från inköpsorder

Batchspårning av kundorder

Anpassat förfallodatum/förfallodag till en vald batch

Komma igång

Lageranvändare

249 SEK

Per månad. Per bruker

Tillägg till Basic & Premium

Mobilt och skannervänligt gränssnitt

Enkel streckkodsskanning och lagerräkning

Ta emot och skicka beställningar

Lagerjustering

Komma igång

Hantering av serienummer

299 SEK

Per månad. Per bruker

Spårning av varje produkt

Spårbarhet av inköp/försäljning

Hantera vilka unika produkter kunden har köpt

Hantera garantier

Komma igång

B2B-modul

749 SEK

Per månad / 10 brukere

Möjlighet till direkt orderkommunikation på beställningarna

Meddelanden skickas direkt till ansvarig säljare

Kunden kan se ditt lager

ENKEL orderhantering

Komma igång

Hantering av serienummer

Ta din lagerhantering till nästa nivå med våra tillägg för hantering av serienummer. Förenkla godshanteringen och spara resurser.

Spårning av varje produkt

Få en överblick över varje produkt och var den finns. Du kan se vilka serienummer du har i lager och på varje faktura kommer serienumren för de sålda varorna att synas.

Spårbarhet av inköp/försäljning

Serienummer för de sålda artiklarna kommer att synas på varje faktura. Du kommer även att kunna koppla köpta varor till leverantörsfakturan.

Hantera vilka unika produkter kunden har köpt

Genom att hantera de unika produkterna efter serienummer, blir spårningen mer exakt och garantier kan enkelt hanteras.

Hantera garantier

När en vara säljs kommer serienumret att registreras på fakturan. En faktura med ett specifikt serienummer kan lätt hittas och hjälper dig att hålla reda på giltiga garantier.

B2B modul

Vi har tagit fram ett tillägg som kommer att öka fördelarna med lagerhantering för företag som arbetar B2B.

Du får tillgång till funktioner som minskar kostnaderna, ökar försäljningen och förbättrar servicen.

Direkt orderkommunikation

Undvik kommunikation över plattformar, missförstånd och förvirring angående beställningen. Alla inblandade parter kommer att ha tillgång till den information som behövs.

Meddelanden skickas direkt till ansvarig säljare

Snabba svar på tillägg eller ändringar är möjliga.

Låt kunden se ditt lager

Spara tid genom att göra det enkelt för dina kunder att utvärdera om en nödvändig leverans är möjlig. Gör beslutet att göra en beställning lättare.

Orderhantering har aldrig varit enklare

Batchhantering

Uppnå fullständig spårbarhet från inköp av råvaror till produktion och försäljning.

Batchhantering är mycket effektivt när du säljer vidare varor som har köpts med ett batchnummer, eller om du producerar batcher själv.

Batchhantering ger fördelar som:

Uppnå fullständig spårbarhet

vilket gör det enkelt att hitta produkter från en specifik batch ifall du behöver återkalla vissa produkter. Om du får problem med vissa produkter gör systemet det enkelt att identifiera leverantören av dessa varor.

Sluta använda onödiga tidsspårningsprodukter eller partier. Rackbeat gör det hela enkelt och ger dig möjlighet att reagera snabbare på problem.

Batchhantering passar särskilt bra för företag som arbetar med livsmedel, medicin eller andra produkter med kort utgångsdatum.

Uppnå fullständig spårbarhet