Outsourcing af lager vs lagerstyring – fordele og ulemper?

I denne blog undersøger vi fordelene og ulemperne ved hhv. at køre outsourcing af lager og så at drive eget lager. Vi dykker ned i, hvordan hver løsning kan påvirke din virksomheds effektivitet, omkostninger og vækstpotentiale. Lær, hvordan outsourcing kan tilbyde fleksibilitet og lavere opstartsomkostninger, mens eget lager giver fuld kontrol og langsigtede besparelser.

By Rackbeat juni 7, 2024

At drive eget lager, eller ikke at drive eget lager

Hvis din virksomhed enten er ramt af vokseværk eller befinder sig i sin spæde start, står du over for en principiel beslutning i forhold til din lagerstyring. 

For hvordan huser du din vigtigste valuta, nemlig dine varer, bedst og mest omkostningseffektivt? 

Måske bruger du i øjeblikket outsourcing af lager, men overvejer, om det er tid til at investere i eget lager. Eller også har du endnu ikke truffet en beslutning om, hvilken lagerløsning, der passer bedst til dine behov.

Uanset din situation, er det essentielt at forstå de muligheder, der foreligger i henholdsvis outsourcing af lager eller at drive dit eget lager. Samtidig er det også vigtigt at have helt styr på, hvilke værktøjer, der kan lette lagerbyrden.

I denne blog dykker vi derfor ned i fordelene og ulemperne ved begge lagerløsninger. Vi vil udforske, hvordan hver mulighed kan påvirke din virksomheds effektivitet, omkostninger og vækstpotentiale, så du kan træffe en beslutning på et solidt grundlag.

Men først:

 

Hvad er outsourcing af lager?

Når du opererer med outsourcing af lager, foregår det på noget, der hedder et lagerhotel – også kendt som en tredjepartslogistikleverandør (3PL). Disse tilbyder opbevaring og ofte også andre logistiktjenester til virksomheder, der ønsker at lade en tredjepart klare lageropgaverne – deraf “outsourcing af lager.”

Denne service kan være særlig fordelagtig for både små og mellemstore virksomheder, der måske ikke lige har kapitalen eller behovet for at drive deres eget lager på stående fod. 

Mens outsourcing af lager tilbyder visse økonomiske og operationelle fordele, kan det dog også medføre nogle begrænsninger i din lagerstyring, som du må overveje nøje.

Fordele ved outsourcing af lager 

 • Lavere omkostninger ved opstart: Du behøver ikke at investere i køb eller leasing af et stort lagerområde, hvilket betyder, at du undgår de store kapitaludgifter, der er forbundet med køb eller leasing af lagerplads. Du betaler nemlig kun for den plads og de tjenester, du faktisk bruger.
 • Skalerbarhed: Når du kører outsourcing af lager, kan du nemt skalere op og ned efter behov uden at skulle investere i yderligere fysisk plads. Dette er især nyttigt for virksomheder med svingende salgsmønstre.
 • Ingen daglig håndtering: Du behøver ikke at bekymre dig om vedligeholdelse af lageret eller ansættelse af lagerpersonale. Lagerhoteller specialiserer sig i lagerhåndtering og logistik, hvilket betyder, at de ofte kan opnå højere effektivitet og nøjagtighed i opgaveudførelsen end en virksomhed, der selv håndterer disse opgaver.

 

Ulemper ved outsourcing af lager 

Mindre kontrol:

Når du vælger at køre outsourcing af lager, overlader du en væsentlig del af din drift til en ekstern tjenesteudbyder. Dette indebærer, at du ikke har den samme daglige kontrol over lagerprocesserne, som du har med eget lager. Du kan eksempelvis have begrænset indflydelse på:

 • Håndteringen af produkter: Hvordan dine produkter opbevares, hvilken sikkerhed der anvendes, og hvordan de behandles under pakning og forsendelse.
 • Lagerplacering: Hvordan og hvor dine produkter placeres i lageret, hvilket kan påvirke effektiviteten af din ordrestyring.
 • Prioritering af ordrer: I travle perioder kan du opleve, at dine ordrer ikke har førsteprioritet, hvis lagerhotellet betjener andre kunder med lignende eller større behov.

 

Potentielt højere langsigtede omkostninger:

Selvom outsourcing af lager kan virke som en omkostningseffektiv løsning på kort sigt, kan de langsigtede omkostninger være højere sammenlignet med at drive eget lager. Dette skyldes flere faktorer:

 • Lejeudgifter: Løbende betalinger til lagerhotellet kan akkumulere over tid, især hvis din virksomhed vokser og kræver mere plads.
 • Servicegebyrer: Ud over grundlæggende lagerplads, kan der opkræves ekstra gebyrer for yderligere tjenester som pluk og pak, forsendelse og returhåndtering.
 • Skalering: I takt med at din virksomhed vokser, kan omkostningerne ved at skalere i et lagerhotel overstige, hvad det ville koste at investere i og udvide eget lager.

 

Afhængighed af tredjeparter: 

Ved at benytte oursourcing af lager bliver din virksomheds logistiske operationer afhængige af en ekstern leverandørs evner og pålidelighed. Dette kan føre til flere udfordringer:

 • Risiko for servicefejl: Fejl i lagerhotellets drift, såsom fejlplukning, forsinkelser i forsendelser eller dårlig håndtering af returvarer, kan direkte påvirke din kundetilfredshed og dit brands omdømme.
 • Kontraktbetingelser: Du er bundet af de kontraktlige vilkår fastsat af lagerhotellet, hvilket kan begrænse din fleksibilitet til hurtigt at tilpasse din logistikstrategi til ændringer i markedet eller i din virksomhed.

Efter at have overvejet de forskellige fordele og ulemper ved outsourcing af lager til et lagerhotel, er det nu tid til at kigge nærmere på de muligheder, som driften af eget lager tilbyder. Overordnet får du større kontrol over de logistiske operationer, når du driver dit eget lager, hvilket også løfter kravene til dine daglige arbejdsgange.

 

Derfor er det en god idé at drive eget lager

Du har fuld kontrol over lageret:

 • Direkte styring: Med dit eget lager har du direkte kontrol over hver eneste detalje i lagerhåndteringen. Dette strækker sig fra sikkerhedsprocedurer til metoderne for varemodtagelse, opbevaring, pluk og pak samt forsendelse.
 • Kvalitetssikring: Du har bedre mulighed for at sikre, at alle operationer lever op til de standarder og kvalitetskrav, din virksomhed stiller. Dette er især kritisk for virksomheder med specialiserede produkter eller høje krav til håndteringen af varer.

 

 

Optimering af operationer:

Teknologisk integration: Med dit eget lager kan du fuldt ud udnytte de teknologiske hjælpemidler til lagerprocesserne, der findes på markedet. Det omfatter et WMS eller robotter til pluk og pak, hvilket kan forbedre præcisionen, spare dig en masse tid og reducere omkostningerne på længere sigt.

 

 

Langsigtede besparelser:

 • Reducerede driftsomkostninger: Selvom der skal en vis investering til, når du etablerer eller leaser et lager, kan omkostningerne ende med at blive lavere, hvis lageret drives effektivt. Dette skyldes blandt andet muligheden for at optimere lagerlayout og -processer, hvilket kan reducere spild og ineffektivitet i ordrebehandlingen.
 • Skalering af virksomheden: Med eget lager har du fleksibiliteten til at skalere dine operationer op eller ned uden at skulle forhandle nye kontrakter eller betale yderligere gebyrer til tredjeparter. Dette kan være en vigtig fordel i perioder med hurtig vækst eller sæsonmæssige udsving i efterspørgslen.

 

Ulemperne ved at have eget lager

Høje startomkostninger:

 • Anskaffelse af ejendom: Køb eller leasing af lagerfaciliteter kræver en betydelig økonomisk forpligtelse. Udgifterne kan variere afhængigt af lagerets størrelse og beliggenhed. Dette kan være en stor barriere for mindre virksomheder eller start-ups med begrænsede kapitalressourcer.
 • Indretning og udstyr: Derudover skal lageret udstyres med passende reoler og håndteringsudstyr såsom gaffeltrucks.

 

Det kan være ressourcekrævende:

 • Personale: Eget lager kræver kvalificeret personale til at styre operationerne, herunder lagerarbejdere, logistikkoordinatorer og måske et ledelsesteam. Rekruttering, uddannelse og lønninger til disse medarbejdere udgør løbende omkostninger, der kan belaste virksomhedens driftsbudget.

 

Afsluttende tanker om dit lagervalg

Valget imellem et lagerhotel og at drive dit eget lager afhænger altså af din virksomheds specifikke behov, vækstprognoser og kapital. 

Men mere præcist kan vi sige, at overgangen fra et lagerhotel til eget lager ofte sker, når en virksomhed rammer et punkt, hvor langsigtede besparelser og kontrol vejer tungere end de indledende lavere omkostninger ved et lagerhotel. 

Det er også vigtigt at overveje omkostningerne i forhold til personalet og potentielle udfordringer under overgangen. Hvis du benytter et cloud-baseret WMS, kan du dog få hjælp til det øget kontrolbehov, som der bliver lagt på dine skuldre, ved at drive eget lager, da du bl.a. får realtidsopdateringer på varelageret, mulighed for at registrere indkomne varer og lokationsstyring.