Outsourcing av lager vs lagerstyring – fordeler og ulemper?

I denne bloggen undersøker vi fordelene og ulempene ved henholdsvis å outsource lager og å drive eget lager. Vi dykker ned i hvordan hver løsning kan påvirke din bedrifts effektivitet, kostnader og vekstpotensial. Lær hvordan outsourcing kan tilby fleksibilitet og lavere oppstartskostnader, mens eget lager gir full kontroll og langsiktige besparelser.

By Rackbeat juni 7, 2024

Å drive eget lager, eller ikke drive eget lager

Hvis bedriften din enten opplever vekst eller befinner seg i sin spede start, står du overfor en prinsipiell beslutning når det gjelder lagerstyring:

Hvordan huser du din viktigste valuta, nemlig varene dine, på best og mest kostnadseffektiv måte? 

Kanskje bruker du for øyeblikket outsourcing av lager, men vurderer om det er tid for å investere i eget lager. Eller kanskje har du ennå ikke bestemt deg for hvilken lagerløsning som passer best til dine behov.

Uansett situasjonen din er det essensielt å forstå mulighetene som foreligger i henholdsvis outsourcing av lager eller å drive eget lager. Samtidig er det også viktig å ha full oversikt over hvilke verktøy som kan lette lagerbyrden.

 I denne bloggen dykker vi derfor ned i fordelene og ulempene ved begge lagerløsninger. Vi vil utforske hvordan hver mulighet kan påvirke din bedrifts effektivitet, kostnader og vekstpotensial, slik at du kan ta en beslutning på et solid grunnlag.

Men først:

 

Hva er outsourcing av lager?

Når du opererer med outsourcing av lager, foregår det på noe som kalles et lagerhotell – også kjent som en tredjepartslogistikkleverandør (3PL). Disse tilbyr lagring og ofte også andre logistikktjenester til bedrifter som ønsker å la en tredjepart håndtere lageroppgavene – derav «outsourcing av lager.» 

Denne tjenesten kan være spesielt fordelaktig for både små og mellomstore bedrifter som kanskje ikke har kapitalen eller behovet for å drive sitt eget lager selvstendig.

Mens outsourcing av lager tilbyr visse økonomiske og operative fordeler, kan det også medføre noen begrensninger i lagerstyringen din som du må vurdere nøye.

 

Fordeler ved outsourcing av lager

 • Lavere oppstartskostnader:Du trenger ikke investere i kjøp eller leie av et stort lagerområde, noe som betyr at du unngår de store kapitalutgiftene som er forbundet med kjøp eller leie av lagerplass. Du betaler kun for den plassen og de tjenestene du faktisk bruker.
 • Skalerbarhet: Når du bruker outsourcing av lager, kan du enkelt skalere opp og ned etter behov uten å måtte investere i ytterligere fysisk plass. Dette er spesielt nyttig for bedrifter med svingende salgsmønstre.
 • Ingen daglig håndtering: Du trenger ikke bekymre deg om vedlikehold av lageret eller ansettelse av lagerpersonale. Lagerhoteller spesialiserer seg på lagerhåndtering og logistikk, noe som betyr at de ofte kan oppnå høyere effektivitet og nøyaktighet i oppgaveutførelsen enn en bedrift som håndterer disse oppgavene selv.

 

Ulemper ved outsourcing av lager

Mindre kontroll

Når du velger å outsource lager, overlater du en vesentlig del av driften til en ekstern tjenesteleverandør. Dette innebærer at du ikke har den samme daglige kontrollen over lagerprosessene som du har med eget lager. Du kan for eksempel ha begrenset innflytelse på:

 • Håndteringen av produkter: Hvordan produktene dine oppbevares, hvilken sikkerhet som brukes, og hvordan de behandles under pakking og forsendelse.
 • Lagerplassering: Hvordan og hvor produktene dine plasseres i lageret, noe som kan påvirke effektiviteten av ordrestyringen.
 • Prioritering av ordrer: I travle perioder kan du oppleve at ordrene dine ikke har førsteprioritet hvis lagerhotellet betjener andre kunder med lignende eller større behov.

Potensielt høyere langsiktige kostnader: 

Selv om outsourcing av lager kan virke som en kostnadseffektiv løsning på kort sikt, kan de langsiktige kostnadene være høyere sammenlignet med å drive eget lager. Dette skyldes flere faktorer:

 • Leieutgifter: Løpende betalinger til lagerhotellet kan akkumulere over tid, spesielt hvis bedriften din vokser og krever mer plass.
 • Servicegebyrer: I tillegg til grunnleggende lagerplass kan det påløpe ekstra gebyrer for ytterligere tjenester som plukk og pakk, forsendelse og returhåndtering.
 • Skalering: I takt med at bedriften din vokser, kan kostnadene ved å skalere i et lagerhotell overstige hva det ville koste å investere i og utvide eget lager.

Avhengighet av tredjeparter: 

Ved å bruke outsourcing av lager blir bedriftens logistikkoperasjoner avhengige av en ekstern leverandørs evner og pålitelighet. Dette kan føre til flere utfordringer:

 • Risiko for servicefeil: Feil i lagerhotellets drift, som feilplukking, forsinkelser i forsendelser eller dårlig håndtering av returvarer, kan direkte påvirke kundetilfredsheten og merkevarens omdømme.
 • Kontraktbetingelser: Du er bundet av de kontraktsmessige vilkårene fastsatt av lagerhotellet, noe som kan begrense din fleksibilitet til raskt å tilpasse logistikstrategien til endringer i markedet eller i bedriften din.

Etter å ha vurdert de forskjellige fordelene og ulempene ved outsourcing av lager til et lagerhotell, er det nå tid for å se nærmere på mulighetene som drift av eget lager tilbyr. Overordnet sett får du større kontroll over de logistiske operasjonene når du driver eget lager, noe som også øker kravene til dine daglige arbeidsoppgaver.

 

Derfor er det en god idé å drive eget lager

Du har full kontroll over lageret

 • Direkte styring: Med eget lager har du direkte kontroll over hver eneste detalj i lagerhåndteringen. Dette strekker seg fra sikkerhetsprosedyrer til metodene for vareinntak, oppbevaring, plukk og pakk samt forsendelse.
 • Kvalitetssikring: Du har bedre mulighet til å sikre at alle operasjoner lever opp til de standardene og kvalitetskravene bedriften din stiller. Dette er spesielt kritisk for bedrifter med spesialiserte produkter eller høye krav til håndtering av varer.

Optimalisering av operasjoner

 • Teknologisk integrasjon: Med eget lager kan du fullt ut utnytte de teknologiske hjelpemidlene til lagerprosessene som finnes på markedet. Dette omfatter et WMS eller roboter til plukk og pakk, noe som kan forbedre presisjonen, spare deg for mye tid og redusere kostnadene på lang sikt.

Langsiktige besparelser

 • Reduserte driftskostnader: Selv om det kreves en viss investering når du etablerer eller leier et lager, kan kostnadene ende opp med å bli lavere hvis lageret drives effektivt. Dette skyldes blant annet muligheten til å optimalisere lagerlayout og -prosesser, noe som kan redusere svinn og ineffektivitet i ordrebehandlingen.
 • Skalering av bedriften: Med eget lager har du fleksibiliteten til å skalere opp eller ned uten å måtte forhandle nye kontrakter eller betale ytterligere gebyrer til tredjeparter. Dette kan være en viktig fordel i perioder med rask vekst eller sesongmessige svingninger i etterspørselen.

 

Ulemper ved å ha eget lager

Høye startkostnader

 • Anskaffelse av eiendom: Kjøp eller leie av lagerfasiliteter krever en betydelig økonomisk forpliktelse. Utgiftene kan variere avhengig av lagerets størrelse og beliggenhet. Dette kan være en stor barriere for mindre bedrifter eller oppstartsbedrifter med begrensede kapitalressurser.
 • Innredning og utstyr: I tillegg må lageret utstyres med passende hyller og håndteringsutstyr som gaffeltrucker.

Det kan være ressurskrevende

 • Personale: Eget lager krever kvalifisert personale til å styre operasjonene, inkludert lagerarbeidere, logistikk-koordinatorer og kanskje et ledelsesteam. Rekruttering, opplæring og lønninger til disse medarbeiderne utgjør løpende kostnader som kan belaste bedriftens driftsbudsjett.

 

Avsluttende tanker om lagervalget

Valget mellom et lagerhotell og å drive eget lager avhenger altså av din bedrifts spesifikke behov, vekstprognoser og kapital. 

Mer presist kan vi si at overgangen fra et lagerhotell til eget lager ofte skjer når en bedrift når et punkt der langsiktige besparelser og kontroll veier tyngre enn de innledende lavere kostnadene ved et lagerhotell. 

Det er også viktig å vurdere kostnadene i forhold til personalet og potensielle utfordringer under overgangen. Hvis du bruker et skybasert WMS, kan du få hjelp til det økte kontrollbehovet som følger med å drive eget lager, da du blant annet får sanntidsoppdateringer på varelageret, mulighet for å registrere innkommende varer og lokasjonsstyring.