Værdibaseret lagerstyring

Værdibaseret lagerstyring er en metode til lagerstyring, hvor fokus er på at maksimere værdien af lagerbeholdningen snarere end blot at minimere omkostningerne. Denne tilgang prioriterer varer baseret på deres økonomiske og strategiske betydning for virksomheden. Målet er at optimere lagerbeholdningen ved at identificere og fokusere på de varer, der skaber mest værdi, hvilket kan omfatte højprofitprodukter, kritiske komponenter i produktionen eller varer med høj efterspørgsel.

Rackbeat juni 14, 2024

Forstå værdien af værdibaseret lagerstyring

Værdibaseret lagerstyring går ud over de traditionelle metoder, der primært fokuserer på at reducere omkostninger og optimere lagerbeholdninger. I stedet søger denne tilgang at maksimere den samlede værdi, som lagerbeholdningen bidrager med til virksomheden. Dette indebærer en detaljeret analyse af forskellige varers indvirkning på virksomhedens profitabilitet og driftseffektivitet.

Metoden indebærer også en differentieret tilgang til lagerstyring, hvor varer klassificeres efter deres værdi. For eksempel kan varer, der bidrager mest til virksomhedens indtjening eller er kritiske for driften, prioriteres højere end mindre værdifulde varer. Dette gør det muligt for virksomheder at allokere ressourcer mere effektivt og sikre, at de mest værdifulde varer altid er tilgængelige.

Fordelene ved værdibaseret lagerstyring inkluderer øget likviditet, forbedret cash flow, og en mere effektiv udnyttelse af lagerplads. Ved at fokusere på værdien af varerne kan virksomheder også reducere risikoen for overskudslager og udløbne varer, hvilket igen kan reducere omkostningerne til lagerplads og håndtering.

 

Rackbeat og værdibaseret lagerstyring

Rackbeats lagerstyringssystem (WMS) understøtter bl.a. værdibaseret lagerstyring ved en automatisk regulering af vareantallet ved hvert registreret salg, indkøb og vareregulering, hvilket sikrer, at du altid har et præcist overblik over din lagerbeholdning og dens værdi.

Ydermere giver Rackbeat dig mulighed for at generere indkøbs- og salgsrapporter, så du får et bedre overblik over, hvilke varer, der giver virksomheden mest værdi over tid. Dette hjælper dig med at identificere og fokusere på de mest rentable produkter. Derudover kan du modtage genbestillingspåmindelser, så du kan nå at fylde op på lageret af de mest værdifulde varer, inden hylderne bliver tomme.

Tilbage til ordbogen