Verdibasert lagerstyring

Verdibasert lagerstyring er en metode for lagerstyring hvor fokuset er på å maksimere verdien av lagerbeholdningen snarere enn bare å minimere kostnadene. Denne tilnærmingen prioriterer varer basert på deres økonomiske og strategiske betydning for virksomheten. Målet er å optimalisere lagerbeholdningen ved å identifisere og fokusere på de varene som skaper mest verdi, hvilket kan omfatte høyprofittprodukter, kritiske komponenter i produksjonen eller varer med høy etterspørsel.

Rackbeat juni 14, 2024

Forstå verdien av verdibasert lagerstyring

Verdibasert lagerstyring går utover de tradisjonelle metodene som primært fokuserer på å redusere kostnader og optimalisere lagerbeholdninger. I stedet søker denne tilnærmingen å maksimere den samlede verdien som lagerbeholdningen bidrar med til virksomheten. Dette innebærer en detaljert analyse av ulike varers innvirkning på selskapets lønnsomhet og driftseffektivitet.

Metoden innebærer også en differensiert tilnærming til lagerstyring, hvor varer klassifiseres etter deres verdi. For eksempel kan varer som bidrar mest til selskapets inntekter eller er kritiske for driften, prioriteres høyere enn mindre verdifulle varer. Dette gjør det mulig for bedrifter å allokere ressurser mer effektivt og sikre at de mest verdifulle varene alltid er tilgjengelige.

Fordelene ved verdibasert lagerstyring inkluderer økt likviditet, forbedret cash flow og en mer effektiv utnyttelse av lagerplass. Ved å fokusere på verdien av varene kan bedrifter også redusere risikoen for overskuddslager og utgåtte varer, noe som igjen kan redusere kostnadene til lagerplass og håndtering.

 

Rackbeat og verdibasert lagerstyring

Rackbeats lagerstyringssystem (WMS) støtter blant annet verdibasert lagerstyring ved automatisk regulering av vareantallet ved hvert registrerte salg, innkjøp og varetelling, noe som sikrer at du alltid har en presis oversikt over din lagerbeholdning og dens verdi.

Videre gir Rackbeat deg mulighet til å generere innkjøps- og salgsrapporter, så du får en bedre oversikt over hvilke varer som gir virksomheten mest verdi over tid. Dette hjelper deg med å identifisere og fokusere på de mest lønnsomme produktene. I tillegg kan du motta påminnelser om gjenbestilling, så du kan rekke å fylle opp lageret av de mest verdifulle varene før hyllene blir tomme.

Tilbake til ordboken