Underbeholdning

Underbeholdning refererer til en situation, hvor lagerbeholdningen er lavere end det krævede niveau for at opfylde kundernes efterspørgsel eller produktionsbehov. Dette underskud kan resultere i forsinkelser i leverancer, tab af salg, produktionsstop og utilfredse kunder. Underbeholdning kan også føre til øgede omkostninger som følge af hasteskaffelser og tab af goodwill, hvilket kan påvirke virksomhedens overordnede yde- og konkurrenceevne negativt.

Rackbeat juli 5, 2024

Årsager til underbeholdning

Underbeholdning kan opstå af flere grunde. For det første kan dårlig lagerstyring eller mangelfuld planlægning resultere i, at virksomheder ikke har de nødvendige varer på lager. Dette kan skyldes fejl i efterspørgselsprognoser, forsinkelser fra leverandører eller manglende synlighed over lagerbeholdningen. Desuden kan uforudsete stigninger i efterspørgslen eller produktionsproblemer også føre til, at lageret tømmes hurtigere end forventet.

 

Konsekvenser af underbeholdning

Når en virksomhed oplever underbeholdning, kan det have alvorlige konsekvenser. Forsinkelser i leverancer kan føre til tab af salg, da kunderne kan vælge at handle hos konkurrenterne. Desuden kan det påvirke virksomhedens omdømme negativt og skabe utilfredshed blandt kunderne. For virksomheder med produktion kan underbeholdning føre til produktionsstop og ineffektiv udnyttelse af ressourcerne.

 

Sådan undgår man underbeholdning

For at undgå underbeholdning er det vigtigt at implementere effektiv lagerstyring, f.eks. ved hjælp af et lagerstyringssystem, og strukturerede lagerprocesser. Dette indebærer præcise efterspørgselsprognoser, hyppige lageroptæller, regelmæssig overvågning af lagerbeholdningen og tæt samarbejde med leverandører. 

 

Undgå underbeholdning med Rackbeat

Rackbeat kan hjælpe med at undgå underbeholdning ved at give direkte indsigt i varebeholdningen. Varebeholdningen opdateres nemlig hver gang der foretages et indkøb, salg eller en vareregulering. Systemet gør det også muligt at trække rapporter på blandt andet indkøb og salg, sætte en minimumslagerbeholdning på hver vare ud fra disse rapporter og modtage genbestillingspåmindelser. Disse funktioner sikrer, at virksomheder kan planlægge og håndtere deres lagerbeholdning effektivt, reducere risikoen for underbeholdning og opretholde en stabil forsyningskæde.

Tilbage til ordbogen