Beholdningsunderskudd

Underbeholdning refererer til en situasjon hvor lagerbeholdningen er lavere enn det nødvendige nivået for å møte kundens etterspørsel eller produksjonsbehov. Denne mangelen kan resultere i forsinkelser i leveranser, tap av salg, produksjonsstopp og misfornøyde kunder. Underbeholdning kan også føre til økte kostnader som følge av hastverkanskaffelser og tap av goodwill, noe som kan påvirke selskapets generelle ytelse og konkurranseevne negativt.

Rackbeat juli 9, 2024

Årsaker til underbeholdning

Underbeholdning kan oppstå av flere grunner. For det første kan dårlig lagerstyring eller mangelfull planlegging resultere i at bedrifter ikke har de nødvendige varene på lager. Dette kan skyldes feil i etterspørselsprognoser, forsinkelser fra leverandører eller manglende synlighet over lagerbeholdningen. I tillegg kan uforutsette økninger i etterspørselen eller produksjonsproblemer også føre til at lageret tømmes raskere enn forventet.

 

Konsekvenser av underbeholdning

Når en bedrift opplever underbeholdning, kan det ha alvorlige konsekvenser. Forsinkelser i leveranser kan føre til tap av salg, da kundene kan velge å handle hos konkurrentene. Videre kan det påvirke selskapets omdømme negativt og skape misnøye blant kundene. For bedrifter med produksjon kan underbeholdning føre til produksjonsstopp og ineffektiv utnyttelse av ressursene.

 

Slik unngår man underbeholdning

For å unngå underbeholdning er det viktig å implementere effektiv lagerstyring, for eksempel ved hjelp av et lagerstyringssystem, og strukturerte lagerprosesser. Dette innebærer presise etterspørselsprognoser, hyppige lageropptellinger, regelmessig overvåking av lagerbeholdningen og tett samarbeid med leverandører.

 

Unngå underbeholdning med Rackbeat

Rackbeat kan hjelpe med å unngå underbeholdning ved å gi direkte innsikt i varebeholdningen. Varebeholdningen oppdateres nemlig hver gang det foretas et innkjøp, salg eller en vareregulering. Systemet gjør det også mulig å generere rapporter på blant annet innkjøp og salg, sette en minimumslagerbeholdning på hver vare ut fra disse rapportene og motta påminnelser om gjenbestilling. Disse funksjonene sikrer at bedrifter kan planlegge og håndtere sin lagerbeholdning effektivt, redusere risikoen for underbeholdning og opprettholde en stabil forsyningskjede.

Tilbake til ordboken