Sådan optimerer du din produktion –
3 råd til at undgå produktionsstop

Hvad er et produktionsstop?

Et produktionsstop er en ufrivillig pause eller nedlukning af produktionsprocesser i en fabrik eller et produktionsanlæg. Dette kan skyldes forskellige årsager, såsom udstyrsfejl, mangel på råmaterialer, menneskelige fejl eller eksterne faktorer. Produktionsstop kan medføre betydelige omkostninger og tab for en virksomhed på grund af tabt produktionstid, spildte materialer og forsinkede leverancer.

By Rackbeat december 13, 2023

Noget, der virkelig giver produktionsansvarlige grå hår om dagen og mareridt om natten, er produktionsstop. For du lever jo i høj grad af at levere varen til tiden, så dine kunder bliver tilfredse, spreder det gode budskab og vender tilbage igen. Netop derfor er det så vigtigt, at du minimerer de pinefulde perioder, hvor hjulene går i stå.

Og det kan være tilfældigheder, der smider grus i maskineriet – såsom sygdom hos personalet eller en defekt maskine, som du jo dårligt kan beskytte dig imod. Men der er også områder, hvor du ved at have en finger med i spillet kan afgøre, om der bliver trillet tommelfingre på produktionsgulvet, eller det hele går over stok og sten.

Således har vi samlet 3 emner, der har særlig indflydelse på, om din produktion risikerer at gå i stå: Det drejer sig om planlægning, fleksibilitet og lagerstyring. Du får her en grundig gennemgang af, hvordan du ved at implementere rådene, der lægger sig til de tre emner, vil optimere din produktion og mindske perioder med produktionsstop.

 

1. Procesanalyse og planlægning: Effektiviser din produktion

Det første du kan gøre for at optimere din produktion er at foretage en omhyggelig analyse og planlægning af alle led i produktionsprocessen. Ved at gå produktionsfasen efter sømmene, kan du nemlig ret enkelt optimere den og identificere mulige årsager til produktionsstop.

Når du klarlægger alle trinene i produktionsprocessen, kan du f.eks. kigge på at systematisere råvaremodtagelsen, produktionslinjearbejdet, kvalitetskontrollen, pluk & pak samt forsendelsen. Her kan du også med fordel lave en klar og opdaterbar oversigt over ting som:

Hvem der tager sig af hvilke produktionsordrer, hvornår en produktion starter og forventes færdig, samt hvor på lageret de enkelte delkomponenter ligger.

En anden ting, der vil effektivisere din produktionsplanlægning er at kigge på jeres ressourceallokering. Dvs. – hvordan ressourcer som arbejdskraft, maskiner og materialer anvendes på hvert produktionstrin. Dette gør det muligt at vurdere om I f.eks. kunne omfordele nogle ressourcer for at opnå en bedre produktionsydelse.

Det tredje, men måske vigtigste, punkt på dagsordenen er identificeringen af flaskehalse, der kan føre til produktionsstop. Og her ligger manglende råmaterialer nok nummer 1 på listen over produktionsforhindringer. For at hoppe over denne udfordring, skal I sørge for at registrere brugen af råmaterialer og sætte en minimumslagerbeholdning for hver enkelt vare, så I kan nå at bestille nok råmaterialer hjem til at samle færdigvaren og levere jeres ordre til tiden.

Noget andet, der også skal til for at levere varen, er omstillingsparathed.

 

2. Fleksibilitet: Forbered dig på fremtiden

I en dynamisk verden med omskiftelige forbrugervaner er det en god idé at designe dine produktionsprocesser med en indbygget fleksibilitet. Dette indebærer evnen til hurtigt at tilpasse dig ændringer i efterspørgslen eller variationer i de produkter, som dine kunder søger.

Hvis du f.eks. producerer tøj, ved du, hvor hurtigt trends og forbrugervaner kan skifte. Her har de fleste virksomheder traditionelt haft en fast produktionslinje, der producerer et bestemt udvalg af tøj baseret på forudsigelser om kommende sæsoners trends. Men da forbrugerpræferencer ændrer sig meget hurtigt, er traditionelle produktionsmetoder ikke længere tilstrækkelige i mange tilfælde.

En måde, hvorpå en tøjproducent kunne implementere en mere fleksibel produktionsstruktur, er ved at investere i robotbaserede produktionsceller, der kan tilpasses forskellige sy-teknikker og materialer inden for få minutter. Dette giver virksomheden mulighed for at skifte produktionen fra én sæsontrend til en anden uden betydelige produktionsstop.

Du kunne også med fordel implementere et digitalt overvågningssystem, der analyserer data fra sociale medier og salgsplatforme for at forudsige ændringer i forbrugerpræferencer.

Et andet sted, hvor du også skal have fleksibilitetskasketten på, er, når det kommer til prisændringer. Det skal jo helst være rentabelt for dig at producere dine færdigvarer, så derfor skal du holde øje med dine leverandørers priser og om muligt diversificere dit leverandørudbud. Hvis du har flere leverandører, der kan give dig samme type råvare, reducerer du nemlig din sårbarhed over for forsyningskædepropper og flaskehalse i din produktion.

Og når vi snakker propper og flasker, kan man godt kalde det sidste emne for den ultimative flaskefjerner.

 

3. Solid Lagerstyring: Hjørnestenen i en vellykket produktion

Effektiv og struktureret lagerstyring er alfa omega, hvis du vil optimere din produktion og undgå produktionsstop. For ingen virksomhed kan nå sit fulde potentiale med en lagerdrift, der kører på mavefornemmelser eller øjemål. Køber du ind i blinde, risikerer du nemlig enten at bruge for mange penge på råmaterialer, du ikke kan få afsat, eller også får du problemer med at følge med efterspørgslen, da du ikke køber ind i tide.

Derfor skal solid lagerstyring være en topprioritet for dig. Og man kan sige, at der er to overordnede værktøjer, du kan tage i brug for at føre den effektive lagerstyring ud i livet.

Den første kan bedst betegnes som en lager-politik, eller et princip, der bygger på at minimere lagerbeholdningen så meget som muligt. Dette princip kaldes “Just-in-Time” og handler om at anskaffe sig de nødvendige materialer lige til øllet i forhold til produktionsprocessen. Men da det for de flestes vedkommende er bundet op på manuel lagerstyring via regneark, som du jo selv skal huske at opdatere for at få det præcise øjebliksbillede af lageret, vil brugen af Just-in-Time resultere i, at du ikke altid når at købe ind i tide.

Derfor anbefales det, at du tager det andet lagerværktøj i brug, hvis du vil sikre dig den mest pålidelige lagerstyring, der kan fodre din produktion i de rette mængder. Det værktøj er et automatiseret lagerstyringssoftware.

Et lagerstyringssoftware vil nemlig fortælle dig præcis, hvad du har på lager i realtid, da det automatisk opdaterer din lagerbeholdning, når du har modtaget nye råmaterialer, bruger dem i en produktion og afsætter den færdige vare til en kunde. Og det vil endda kunne huske dig på at tanke op med rettidig omhu – altså inden du løber ind i produktionsstop.

Du kan nemlig indtaste en minimumslagerbeholdning for hvert enkelt råmateriale, der indgår i din produktion. Herefter vil systemet give dig besked, når beholdningsgrænsen for produktet er nået, så du kan bestille nye råmaterialer med det samme.

Summa summarum er derfor: Når du automatiserer din lagerstyring vil du både sænke risikoen for, at du binder for mange penge på råmaterialer, du ikke kan få solgt igen, OG du vil minimere omkostningsfulde produktionsstop.

Men hvordan kommer du så i gang med at automatisere dit lager?

 

Undgå produktionsstop med Rackbeat

Rackbeats cloudbaserede lagersystem giver dig rent faktisk det meste af den funktionalitet, som er nævnt i artiklen her. Du kan nemlig registrere råvaremodtagelser, plukke, plukke & afsende dine produktionsordrer, diversificere dit leverandørudbud med en leverandøroversigt, få det forkromede overblik over samtlige produktionsordrer og sidst men ikke mindst: Blive opdateret i realtid på din lagerbeholdning samt modtage genbestillingspåmindelser.

Så Rackbeat kan altså hjælpe dig med at undgå produktionsstop og strømline dine produktionsprocesser. Du kan hoppe på en produkttur her, hvor du selv kan klikke dig rundt i lagersystemet, så du kan få en fornemmelse for arbejdsgangene.

Ellers kan du læse nærmere om, hvordan et lagersystem kan optimere din virksomhed her.