Delvis fakturering

Delvis fakturering refererer til processen, hvor en sælger udsteder fakturaer til en køber for en del af den samlede mængde af varer eller tjenester, der er aftalt i en kontrakt eller ordre, før hele ordren er fuldført. Dette er især udbredt i brancher, hvor projekter strækker sig over en længere periode, eller hvor leverancer sker i etaper. En delvis fakturering gør det muligt for virksomheder at opretholde en kontinuerlig pengestrøm, mens kunder kun faktureres for de varer eller tjenester, de faktisk har modtaget.

Rackbeat marts 20, 2024

Delvis fakturering: Relevans i langvarige projekter

I langvarige projekter er delvis fakturering en almindelig praksis. Her kan betalinger blive planlagt i overensstemmelse med fuldførelsen af specifikke faser af projektet. Dette kan hjælpe med at styre cash flow og sikre, at midler er tilgængelige for at fortsætte med arbejdet. Det giver også kunderne en mulighed for at vurdere arbejdets fremgang, før de frigiver næste betaling.

 

Anvendelsen af delvis fakturering i forsyningskæden

I forsyningskædeoperationer indebærer delvis fakturering, at en leverandør udsteder fakturaer til kunden baseret på delleverancer af en større ordre. Dette sker typisk, når en aftale mellem en køber og en sælger inkluderer leveringer af varer i flere etaper, og altså hvor leveringstiden forlænges, eller over en længere tidsperiode. I stedet for at vente på, at hele ordren er leveret, kan sælgeren fakturere for hver leverance særskilt – hvilket optimerer ens indkøbsstyring og ordrestyring.

 

Fordele ved delvis fakturering

  • Øget kundetilfredshed: Kunden føler større kontrol over betalingsprocessen, da man kan verificere hver del af leveringen eller projektets fuldførelse, før der betales.
  • Forbedret cash flow: Sælgere kan forbedre deres cash flow ved at modtage betalinger i takt med, at arbejdet skrider frem, hvilket kan hjælpe med at dække løbende omkostninger.
  • Mindre risiko for fejl og uoverensstemmelser: Ved at fakturere for mindre portioner ad gangen, minimeres risikoen for fejl og uoverensstemmelser i faktureringen, da hver del er lettere at gennemgå og godkende.

 

Delvis fakturering i Rackbeat

I Rackbeats lagersystem er processen for delvis fakturering og modtagelse af varer strømlinet og brugervenlig. Når en del af en bestilling modtages, kan brugeren justere mængden af modtagne varer direkte i systemet, hvilket ændrer status for indkøbsordren til “delvist modtaget”. Denne tilgang tillader virksomheder at udstede fakturaer nøjagtigt for de leverede varer, hvilket bidrager til en bedre pengestrøm og øget tilfredshed hos både sælger og køber. Når den resterende del af varerne modtages, opdateres ordren for at afspejle den fulde levering, hvilket muliggør en præcis og rettidig afslutning af faktureringen.