Delvis fakturering

Delvis fakturering refererer til prosessen hvor en selger utsteder fakturaer til en kjøper for en del av den totale mengden varer eller tjenester som er avtalt i en kontrakt eller ordre, før hele ordren er fullført. Dette er spesielt utbredt i bransjer hvor prosjekter strekker seg over en lengre periode, eller hvor leveranser skjer i etapper. Delvis fakturering gjør det mulig for bedrifter å opprettholde en kontinuerlig pengestrøm, mens kunder kun faktureres for de varer eller tjenester de faktisk har mottatt.

Rackbeat januar 8, 2024

Delvis fakturering: Relevans i langvarige prosjekter

I langvarige prosjekter er delvis fakturering en vanlig praksis. Her kan betalinger planlegges i henhold til fullføringen av spesifikke faser av prosjektet. Dette kan bidra til å styre kontantstrøm og sikre at midler er tilgjengelige for å fortsette med arbeidet. Det gir også kundene en mulighet til å vurdere arbeidets fremgang før de frigir neste betaling.

 

Bruk av delvis fakturering i forsyningskjeden

I forsyningskjedeoperasjoner innebærer delvis fakturering at en leverandør utsteder fakturaer til kunden basert på delleveranser av en større ordre. Dette skjer typisk når en avtale mellom en kjøper og en selger inkluderer leveranser av varer i flere etapper, eller leveringstiden forlenges. I stedet for å vente på at hele ordren er levert, kan selgeren fakturere for hver leveranse separat – noe som optimerer ens innkjøpsstyring og ordrestyring.

 

Fordeler med delvis fakturering

  • Økt kundetilfredshet: Kunden opplever større kontroll over betalingsprosessen, siden man kan verifisere hver del av leveransen eller fullføringen av prosjektet før betaling skjer.
  • Forbedret kontantstrøm: Selgere kan forbedre sin kontantstrøm ved å motta betalinger etter hvert som arbeidet skrider frem, noe som kan hjelpe med å dekke løpende kostnader.
  • Redusert risiko for feil og uoverensstemmelser: Ved å fakturere for mindre porsjoner av gangen, reduseres risikoen for feil og uoverensstemmelser i faktureringen, siden hver del er lettere å gjennomgå og godkjenne.

 

Delvis fakturering i Rackbeat

I Rackbeats lagersystem er prosessen for delvis fakturering og mottak av varer strømlinjeformet og brukervennlig. Når en del av en bestilling mottas, kan brukeren justere antallet mottatte varer direkte i systemet, noe som endrer status for innkjøpsordren til «delvis mottatt». Denne tilnærmingen tillater bedrifter å utstede fakturaer nøyaktig for de levert varene, noe som bidrar til en bedre pengestrøm og økt tilfredshet hos både selger og kjøper. Når resten av varene mottas, oppdateres ordren for å reflektere full leveranse, noe som muliggjør en nøyaktig og rettidig avslutning av faktureringen.

Tilbake til ordboken