Delvis fakturering

Delvis fakturering hänvisar till processen där en säljare utfärdar fakturor till en köpare för en del av den totala mängden varor eller tjänster som avtalats i ett kontrakt eller en order, innan hela ordern är slutförd. Detta är särskilt vanligt i branscher där projekt sträcker sig över en längre period, eller där leveranser sker i etapper. Delvis fakturering gör det möjligt för företag att upprätthålla ett kontinuerligt kassaflöde, medan kunder endast faktureras för de varor eller tjänster de faktiskt har mottagit.

Rackbeat januari 18, 2024

Delvis fakturering: Relevans i långvariga projekt

 I långvariga projekt är delvis fakturering en vanlig praxis. Här kan betalningar schemaläggas i enlighet med slutförandet av specifika faser av projektet. Detta kan hjälpa till att hantera kassaflödet och säkerställa att medel finns tillgängliga för att fortsätta arbetet. Det ger också kunderna en möjlighet att bedöma arbetets framsteg innan de frigör nästa betalning.

 

Användning av delvis fakturering i leveranskedjan

I leveranskedjeoperationer innebär delvis fakturering att en leverantör utfärdar fakturor till kunden baserat på delleveranser av en större order. Detta sker typiskt när en överenskommelse mellan en köpare och en säljare inkluderar leveranser av varor i flera etapper, och där leveranstiden förlängs, eller över en längre tidsperiod. Istället för att vänta på att hela ordern levereras, kan säljaren fakturera för varje leverans separat – vilket optimerar ens inköpshantering och orderhantering.

 

Fördelar med delvis fakturering

  • Ökad kundnöjdhet: Kunden känner större kontroll över betalningsprocessen, eftersom man kan verifiera varje del av leveransen eller projektets slutförande innan betalning.
  •  Förbättrat kassaflöde: Säljare kan förbättra sitt kassaflöde genom att ta emot betalningar i takt med att arbetet fortskrider, vilket kan hjälpa till att täcka löpande kostnader. 
  • Mindre risk för fel och inkonsekvenser: Genom att fakturera för mindre delar åt gången minimeras risken för fel och inkonsekvenser i faktureringen, eftersom varje del är lättare att granska och godkänna.

 

Delvis fakturering i Rackbeat

 I Rackbeats lagersystem är processen för delvis fakturering och mottagande av varor strömlinjeformad och användarvänlig. När en del av en beställning tas emot, kan användaren justera mängden mottagna varor direkt i systemet, vilket ändrar status för inköpsordern till ”delvis mottagen”. Denna metod tillåter företag att exakt fakturera för de levererade varorna, vilket bidrar till ett bättre kassaflöde och ökad tillfredsställelse hos både säljare och köpare. När resten av varorna tas emot, uppdateras ordern för att återspegla den fullständiga leveransen, vilket möjliggör en exakt och rättidig avslutning av faktureringen.

Tillbaka till ordboken