Demand planning for begyndere: 5 trin til højere effektivitet og profit

By Rackbeat februar 23, 2021

Hvad er demand planning?

Demand planning handler om at planlægge hele sin forsyningskæde og forretning, så man kan møde fremtidig efterspørgsel efter produkter.
På den måde kan demand planning groft sagt betegnes som efterspørgselsdelen af udbud og efterspørgsel.
Derfor vil betegnelserne blive brugt synonymt i denne guide.     

 

Hvorfor demand planning? 

Demand planning indebærer at finde balance mellem udbud, efterspørgsel, kapacitet og ressourcer.

Evnen til at finde balancen har stor indflydelse på vækst, profit og kundetilfredshed. Derfor er demand planning en grundlæggende aktivitet, som er nødvendig at udføre, for at opnå profitabel vækst og optimal forretningsdrift.

Demand planning kan bidrage til vækst på to måder. For det første sikrer det, at penge investeret i lageret resulterer i en acceptabel profit. For det andet fremtidssikrer det virksomheden via analyse af data og identificering af trends. Et studie fra 2015 viser, at demand planning i gennemsnit:

  •       Reducerer lagerbeholdning med 15%
  •       Øger omsætning med 2%
  •       Øger kapaciteten for ordreopfyldelse med min. 20%
  •       Øger bruttooverskud med 3-5% 

At bruge lidt ressourcer på demand planning er en overset metode til hurtigt at optimere arbejdsgange, vækst og spare penge.
En undersøgelse foretaget
af en virksomhed specialiseret i demand planning viser, at hver 1% forbedring i forudsigelse af efterspørgsel gennemsnitligt fører til en lagerreduktion på 1-2%.

Demand planning er derfor vigtigt for at skabe værdi (og merværdi) i virksomheden, da det kan føre til store besparelser. 

 

Definitionen af demand planning

” Processen at fastsætte mål, udvikle strategier samt definere opgaver og nødvendige aktiviteter for at nå de fastsatte mål.” 

Det overordnede mål ved demand planning er at etablere en agil forsyningskæde.
Dvs. en forsyningskæde, der er adræt og responsiv, i forhold til slutkunden.

Fejlagtig eller forkert demand planning kan nemlig føre til en lang række af problemer, f.eks. at produktionen stopper, og at virksomheden mister penge på aflyste bestillinger, genbestillinger og lavere kundetilfredshed.

Alligevel anskuer mange virksomheder demand planning som en tidskrævende og upålidelig opgave. Men det er en forældet forestilling, da de nyeste udviklinger inden for software kan gøre processen enkel, hurtig og pålidelig. 

 

Medarbejdere 

Det er vigtigt, at virksomhedens medarbejdere forstår vigtigheden af effektiv demand planning, herunder lagerstyring. Det er samtidig vigtigt, at virksomheden har et effektivt internt samarbejde.

Er I en større virksomhed, skal forhold som IT, salg og indkøb eksempelvis kunne kommunikeres effektivt. Det er mindre vigtigt, om dine medarbejdere er matematiske eller statistiske genier, da moderne softwareløsninger er bygget til at håndtere komplekse udregninger.

 

Processer 

En vigtig del af demand planning er forecasting. Dvs. forudsigelse eller beregning af fremtidige vilkår baseret på nutidigt og historisk data. 

Hvis virksomheden ikke forecaster, er det på rette tid at komme i gang, da denne proces er nødvendig for at kunne levere den efterspørgsel, I møder i fremtiden. Fundamentet for forecasting er akkurat data. Derfor er det afgørende, at virksomheden til enhver tid har adgang til opdateret data.

Husk, at det måske ikke er muligt at forudse langsomt omsættende varer. Det er derfor en god idé at fastsætte en minimumsgrænse for lagerbeholdningen, der sikrer virksomhedens ønskede servicegrad (leveringsevne).

Planlagte og etablerede processer styrker grundlaget for optimal virksomhedsdrift. Effektiv software kan automatisere mange tidskrævende og komplekse processer, og dermed frigive tid til procesoptimering, udvikling og vækst.

 

Værktøjer 

De rigtige værktøjer giver 99.99% korrekt lagerdata, varestatistikker og mulighed for brugerdefineret rapportering.

Derudover bør de rigtige værktøjer give adgang til data i realtid samt integrere gnidningsfrit med hinanden. De rigtige værktøjer bør også være bygget på en skalerbar og pålidelig platform, der ikke afhænger af investeringer i hardware. En bonus er, hvis jeres lagerstyringsværktøj kan understøtte jeres processer, f.eks. via genbestillingsforslag baseret på lagerbeholdning, foretrukne leverandører, bestillinger og mængderabatter hos angivne leverandører.

 

5 trin til demand planning

I det følgende beskrives 5 trin, der sikrer din virksomhed en effektiv praksis til demand planning.

 

1. Dokumenter virksomhedens nuværende processer

Fastsæt klart definerede, kortsigtede mål og foretag små målbare skridt imod at nå dem. Forstå hvilke processer og personer, der bliver påvirket af disse kortsigtede mål.

 

2. Opret en fuldstændig oversigt over virksomhedens historiske efterspørgsel 

Fundamentet for en statisk forecast er en komplet og akkurat historik: At forudsige fremtiden kræver, at I kender både fortiden og nutiden. Indsaml derfor efterspørgselsinformation baseret på, hvad virksomheden har modtaget af kundeordrer, hvad I har sendt, faktureret og modtaget betaling for. 

 

3. Gennemgå historikken

Gennemgå varekontokort og oversigten fra trin 2. Er der manglende data? Bør nogle af tallene ses i lyset af kampagner, outliers eller sæson? 

Afhængigt af virksomhedens produkter kan dette trin have stor betydning: Sælger I f.eks. modetøj, kan fremtidens efterspørgsel ikke bestemmes 100% på basis af fortidens, da trends varierer. 

Trin 3 går ud på at rense data for variationer, der kan forklares med outliers, manglende data, kampagner m.m.

 

4. Gennemgå virksomhedens salgsstatistik

Kig på jeres salgsstatistikker og identificer hvilke varer, der både har høj profit og stor efterspørgsel. Det er vigtigt ikke blot at indkøbe de varer med højest efterspørgsel eller salgspris, da et produkt kan have en så høj kostpris, at den ikke er profitabel, trods stor efterspørgsel og salgspris.

Det kan være smart at basere jeres salgsstatistik på medarbejder, vare og/eller kunde. Det kan være tidskrævende at gøre manuelt, så det er oplagt at anvende software, der kan gøre dette med få klik.

 

5. Gør klar til nye varer

Gør klar til introduktion af nye varer ved at involvere salg og indkøb. Forecast baseret på lignende varer, hvis det er muligt.

Sørg for, at ansvarlige nemt kan identificere nye produkter, varer på lageret samt deres bevægelser. På den måde kan de ansvarlige nemt evaluere præcisionen af deres forecasts.

 

Vil du blive endnu skarpere på lageret, indkøbene og salget?

Vi håber, at guiden har forenklet nogle af de overvejelser, I går med, når I skal foretage demand planning.

Men, hvis du vil have det fulde, forkromede og faste overblik over lageret, indkøbene, din beholdning og salget, kan vi varmt anbefale vores ultimative checkliste til at forbedre alle disse aspekter.

Du får 14 punkter, der vil optimere din forretning, som du kan implementere med det samme.

New call-to-action