Optimera din produktion –
3 tips för att undvika produktionsstopp

By Rackbeat december 13, 2023

Något som verkligen ger produktionsansvariga grått hår på dagarna och mardrömmar på nätterna är produktionsstopp. Eftersom du i hög grad lever av att leverera produkter i tid för att dina kunder ska bli nöjda, sprida vidare det goda budskapet och komma tillbaka igen. Just därför är det så viktigt att minimera de smärtsamma perioderna man får när produktionshjulen stannar.

Det kan vara slumpmässiga händelser som sätter käppar i hjulet, såsom personalens sjukdom eller en defekt maskin, som du knappast kan skydda dig mot. Men det finns också områden där du genom att vara delaktig kan avgöra om det blir stopp på produktionen eller om allt rullar smidigt.

Därför har vi sammanställt 3 områden som har särskild påverkan på om din produktion riskerar att stanna: det handlar om planering, flexibilitet och lagerhantering. Här får du en noggrann genomgång av hur du genom att implementera råden som är relaterade till dessa tre områden kommer att optimera din produktion och minska perioder med produktionsstopp.

 

1. Processanalys och planering: Effektivisera din produktion

Det första du kan göra för att optimera din produktion är att noggrant analysera och planera varje steg i produktionsprocessen. Genom att gå igenom produktionsfasen noggrant kan du enkelt optimera den och identifiera möjliga orsaker till produktionsstopp.

När du kartlägger alla steg i produktionsprocessen kan du till exempel se över att systematisera mottagningen av råvaror, arbete på produktionslinjen, kvalitetskontrollen, plockning och paketering samt leveransen. Här kan du också fördela ansvaret tydligt och uppdaterbart för saker som:

Vem som hanterar vilka produktionsordrar, när en produktion startar och förväntas vara klar samt var på lagret de olika delkomponenterna finns.

En annan sak som kommer att effektivisera din produktionsplanering är att titta på er resurshantering. Det vill säga hur resurser som arbetskraft, maskiner och material används vid varje produktionssteg. Detta möjliggör en bedömning av om ni till exempel kan omfördela vissa resurser för att uppnå en bättre produktionsprestanda.

Den tredje, och kanske viktigaste, punkten på dagordningen är identifieringen av flaskhalsar som kan leda till produktionsstopp. Och här är bristen på råmaterial förmodligen det främsta hindret för produktionen. För att undvika denna utmaning måste ni se till att registrera användningen av råmaterial och sätta en minimilagerhållning för varje artikel, så att ni kan beställa tillräckligt med råmaterial i tid för att montera slutprodukten och leverera er order i tid.

Något annat som också krävs för att leverera produkten är beredskap för omställning.

 

2. Flexibilitet: Förbered dig för framtiden

I en dynamisk värld med föränderliga konsumtionsvanor är det en bra idé att designa dina produktionsprocesser med inbyggd flexibilitet. Detta innebär förmågan att snabbt anpassa dig till förändringar i efterfrågan eller variationer i de produkter som dina kunder söker.

Om du till exempel producerar kläder vet du hur snabbt trender och konsumtionsvanor kan förändras. De flesta företag har traditionellt haft en fast produktionslinje som producerar ett specifikt urval av kläder baserat på förutsägelser om kommande säsongs trender. Men eftersom konsumentpreferenser ändras mycket snabbt är traditionella produktionsmetoder inte längre tillräckliga i många fall.

Ett sätt för en klädtillverkare att implementera en mer flexibel produktionsstruktur är att investera i robotbaserade produktionsceller som kan anpassas för olika sömnadstekniker och material på några minuter. Detta ger företaget möjlighet att växla produktionen från en säsongstrend till en annan utan betydande produktionsstopp.

Du kan också fördelaktigt implementera ett digitalt övervakningssystem som analyserar data från sociala medier och försäljningsplattformar för att förutsäga förändringar i konsumentpreferenser.

Ett annat område där du också behöver vara flexibel är när det gäller prisändringar. Det ska vara lönsamt för dig att producera dina färdiga varor, så du bör hålla koll på dina leverantörers priser och om möjligt diversifiera ditt utbud av leverantörer. Om du har flera leverantörer som kan ge dig samma typ av råvaror minskar du sårbarheten för försörjningskedjeproblem och flaskhalsar i din produktion.

Och när vi pratar om proppar och flaskor kan man säga att det sista ämnet kan kallas den ultimata proppborttagaren.

 

3. Solid Lagerhantering: Hörnstenen i en framgångsrik produktion

Effektiv och strukturerad lagerstyrning är alfa och omega om du vill optimera din produktion och undvika produktionsstopp. Ingen verksamhet kan nå sin fulla potential med en lagerdrift som baseras på magkänsla eller ögonmått. Om du köper in i blindo riskerar du antingen att spendera för mycket pengar på råmaterial som du inte kan få avsättning för, eller så får du problem med att hålla jämna steg med efterfrågan eftersom du inte köper in i tid.

Därför bör solid lagerstyrning vara högsta prioritet för dig. Man kan säga att det finns två övergripande verktyg som du kan använda för att implementera effektiv lagerstyrning.

Det första kan bäst beskrivas som en lagerpolicy eller princip som bygger på att minimera lagerbeholdningen så mycket som möjligt. Denna princip kallas ”Just-in-Time” och handlar om att skaffa de nödvändiga materialen precis i tid för produktionsprocessen. Men eftersom det för de mesta är kopplat till manuell lagerstyrning via kalkylblad, som du själv måste komma ihåg att uppdatera för att få en exakt ögonblicksbild av lagret, kommer användningen av Just-in-Time att leda till att du inte alltid hinner köpa in i tid.

Därför rekommenderas att du använder det andra lagerverktyget om du vill säkerställa den mest pålitliga lagerstyrningen som kan försörja din produktion med rätt mängder. Det verktyget är en automatiserad lagerstyrningsprogramvara.

En lagerstyrningsprogramvara kommer faktiskt att berätta exakt vad du har i lager i realtid, eftersom den automatiskt uppdaterar din lagerbeholdning när du har mottagit nya råmaterial, använt dem i produktionen och skickat den färdiga produkten till en kund. Den kommer till och med att påminna dig att fylla på med tidig omsorg – det vill säga innan du stöter på produktionsstopp.

Du kan ange en minimilagerbeholdning för varje enskilt råmaterial som ingår i din produktion. Därefter kommer systemet att meddela dig när lagernivån för produkten har nåtts, så att du kan beställa nya råmaterial omedelbart.

Summa summarum är därför: När du automatiserar din lagerstyrning kommer du både att minska risken att binda för många pengar på råmaterial som du inte kan sälja igen, OCH du kommer att minimera kostsamma produktionsstopp.

Men hur kommer du igång med att automatisera ditt lager?

 

Undvik produktionsstopp med Rackbeat

Rackbeats molnbaserade lagersystem ger dig faktiskt det mesta av den funktionalitet som nämns i artikeln här. Du kan registrera mottagande av råmaterial, plocka, plocka & skicka dina produktionsorder, diversifiera ditt utbud av leverantörer med en leverantörsöversikt, få en översikt över alla produktionsorder och sist men inte minst: Bli uppdaterad i realtid på din lagerbeholdning samt få påminnelser om ombeställning.

Så Rackbeat kan faktiskt hjälpa dig att undvika produktionsstopp och effektivisera dina produktionsprocesser. Du kan ta en produktturné här, där du själv kan klicka dig runt i lagersystemet för att få en känsla för arbetsflödet.

Annars kan du läsa mer om hur ett lagersystem kan optimera ditt företag här.