Slik optimaliserer du produksjonen din – 3 tips for å unngå produksjonsstopp

By Rackbeat desember 13, 2023

Noe som virkelig gir produksjonssjefer grå hår og mareritt om natten, er produksjonsstopp. Du lever tross alt i stor grad av å levere varene i rett tid, slik at kundene dine blir fornøyde, sprer et godt ord til dem rundt og kommer tilbake igjen. Derfor er det så viktig å minimere de kritiske periodene når hjulene stopper opp.

Det kan være tilfeldigheter som kaster en skrue i maskineriet, som for eksempel sykdom blant personalet eller en defekt maskin som du ikke kan noe for. Men det er også områder der din involvering kan avgjøre om det blir total stopp i produksjonen, eller alt fortsetter å gå som det skal.

Derfor har vi samlet 3 temaer som har betydelig innvirkning på om produksjonen din er i fare for å stoppe opp: Det handler om planlegging, fleksibilitet og lagerstyring. Her får du en grundig gjennomgang av hvordan du, ved å implementere råd knyttet til disse tre temaene, kan optimalisere produksjonen din og redusere perioder med produksjonsstopp.

 

1. Prosessanalyse og planlegging: Effektiviser produksjonen din

Det første du kan gjøre for å optimalisere produksjonen din er å gjennomføre en grundig analyse og planlegging av alle ledd i produksjonsprosessen. Ved å gå gjennom produksjonsfasen nøye, kan du enkelt optimalisere den og identifisere mulige årsaker til produksjonsstopp.

Når du gjennomgår alle trinnene i produksjonsprosessen, kan du for eksempel begynne å systematisere mottak av råvarer, arbeidet på produksjonslinjen, kvalitetskontrollen, plukking og pakking, samt forsendelsen. Her kan du også med fordel lage en tydelig og oppdaterbar oversikt over ting som:

Hvem som håndterer hvilke produksjonsordrer, når produksjonen starter og forventes levert, samt hvor på lageret de enkelte delkomponentene befinner seg.

En annen ting som vil effektivisere produksjonsplanleggingen din, er å se på ressursallokeringen deres. Det vil si – hvordan ressurser som arbeidskraft, maskiner og materialer brukes på hvert produksjonstrinn. Dette gjør det mulig å vurdere om dere for eksempel kan omfordele noen ressurser for å oppnå bedre produksjonsytelse.

Det tredje, men kanskje viktigste, punktet på dagsordenen er identifiseringen av forhindringer som kan føre til produksjonsstopp. Og her er manglende råvarer nok nummer én på listen over produksjonshindringer. For å hoppe over denne utfordringen, må du sørge for å registrere bruken av råvarer og sette en minimumslagerbeholdning for hvert enkelt produkt, slik at dere kan rekke å bestille nok råvarer for å montere ferdigproduktet og levere produksjonsordren i rett tid.

Noe annet som også kreves for å levere varene er omstillingsdyktighet.

 

2. Fleksibilitet: Forbered deg på fremtiden

I en dynamisk verden med skiftende forbrukervaner er det en god idé å designe produksjonsprosessene dine med innebygd fleksibilitet. Dette innebærer evnen til raskt å tilpasse seg endringer i etterspørselen eller variasjoner i produktene kundene dine søker.

Hvis du for eksempel produserer klær, vet du hvor raskt trender og forbrukervaner kan endre seg. De fleste selskaper i denne bransjen har tradisjonelt hatt en fast produksjonslinje som produserer et bestemt utvalg klær basert på forutsigelser om kommende sesongers trender. Men da forbrukerpreferansene endrer seg veldig raskt, er ikke tradisjonelle produksjonsmetoder lenger tilstrekkelige i mange tilfeller.

En måte en klesprodusent kan implementere en mer fleksibel produksjonsstruktur på, er ved å investere i robotbaserte produksjonsenheter som kan tilpasses etter forskjellige syteknikker og materialer på få minutter. Dette gir selskapet muligheten til å endre produksjonen fra én sesongstrend til en annen uten betydelige produksjonsstopp.

Du kan også med fordel implementere et digitalt overvåkingssystem som analyserer data fra sosiale medier og salgsplattformer for å forutsi endringer i forbrukerpreferanser.

Et annet område der du også må ha på deg fleksibilitetshatten er når det gjelder prisendringer. Det skal helst være lønnsomt for deg å produsere ferdigvarene dine, så du må holde øye med prisene til leverandørene dine og om mulig diversifisere leverandørtilbudet ditt. Hvis du har flere leverandører som kan gi deg samme type råmateriale, reduserer du nemlig sårbarheten din for forhindringer i forsyningskjeden og produksjonsstopp.

Og når vi snakker om forhindringer, kan man godt kalle det siste emnet for den ultimate beskyttelsen mot uønskede situasjoner.

 

3. Solid lagerstyring: Hjørnesteinen i vellykket produksjon

Effektiv og strukturert lagerstyring er alfa omega hvis du vil optimalisere produksjonen din og unngå produksjonsstopp. Ingen bedrift kan nå sitt fulle potensiale med en lagerdrift som baserer seg på magefølelse eller øyemål. Hvis du handler i blinde, risikerer du enten å bruke for mye penger på råmaterialer som du ikke kan få solgt, eller du får problemer med å følge med etterspørselen, siden du ikke kjøper inn i tide.

Derfor må solid lagerstyring være en topprioritet for deg. Og man kan si at det er to overordnede verktøy du kan ta i bruk for å føre den effektive lagerstyringen ut i livet.

Det første kan best beskrives som en lagerpolitikk eller et prinsipp som bygger på å minimere lagerbeholdningen så mye som mulig. Dette prinsippet kalles «Just-in-Time» og handler om å skaffe seg nødvendige materialer akkurat i tide til produksjonsprosessen. Men siden det for de fleste er knyttet til manuell lagerstyring via regneark, som du selv må huske å oppdatere for å få et presist øyeblikksbilde av lageret, vil bruken av Just-in-Time føre til at du ikke alltid rekker å handle inn i tide.

Derfor anbefales det at du tar i bruk det andre lagerverktøyet hvis du vil sikre deg den mest pålitelige lagerstyringen som kan mate produksjonen din med rett mengde. Det verktøyet er et automatisert lagerstyringsprogram.

Et lagerstyringsprogram vil nemlig fortelle deg nøyaktig hva du har på lager i sanntid, siden det oppdaterer lagerbeholdningen din automatisk når du har mottatt nye råmaterialer, bruker dem i produksjonen og setter av den ferdige varen til en kunde. Og det vil til og med minne deg på å fylle opp med rettidig omhu – det vil si før du står overfor produksjonsstopp.

Du kan nemlig legge inn en minimumslagerbeholdning for hvert enkelt råmateriale som inngår i produksjonen din. Deretter vil systemet gi deg beskjed når beholdningsgrensen for produktet er nådd, slik at du kan bestille nye råmaterialer med en gang.

Summa summarum er derfor: Når du automatiserer lagerstyringen din, vil du både redusere risikoen for å binde opp for mye penger i råvarer du ikke kan selge igjen, OG du vil minimere kostbare produksjonsstopp.

Men hvordan kommer du i gang med å automatisere lageret ditt?

 

Unngå produksjonsstopp med Rackbeat

Rackbeats skybaserte lagersystem gir deg faktisk det meste av funksjonaliteten som er nevnt i denne artikkelen. Du kan registrere mottak av råvarer, plukke & pakke, sende produksjonsordrene dine, diversifisere leverandørtilbudet ditt med en leverandøroversikt, få den detaljerte oversikten over alle produksjonsordrene, og sist men ikke minst: Holde deg oppdatert i sanntid på lagerbeholdningen din og motta påminnelser om nybestilling.

Så Rackbeat kan faktisk hjelpe deg med å unngå produksjonsstopp og strømlinjeforme produksjonsprosessene dine. Les mer om hvordan Rackbeats lagersystem kan optimalisere bedriften din her.