Varekøb og vareforbrug – Og vigtigheden af god lagerstyring

Varekøb og vareforbrug udgør to afgørende elementer i en virksomheds drift. Varekøb dækker over indkøb af varer til lageret og vareforbrug refererer til den mængde af disse varer, der bliver anvendt eller solgt. Effektiv lagerstyring sikrer, at der er en optimal balance mellem indkøb og forbrug, så virksomheden både undgår for høje lagerbindinger på varelageret og mangel på varer. Dette er essentielt for at maksimere økonomisk effektivitet og kundetilfredshed.

By Rackbeat april 11, 2024

Dit varekøb og vareforbrug sikrer en sund forretning

Målet for din virksomhed er at male jeres økonomiske bundlinje græsgrøn og holde jer så langt væk fra de rødlige penselstrøg som muligt. 

(Der skal landes flere penge, end der flyver ud).

Kunsten består her i at balancere den smalle line mellem at købe nok varer hjem til at understøtte kundernes efterspørgsel, uden at du ender med at stopfodre lageret med produkter, du ikke kan afsætte. En balancegang, der ikke alene sikrer den daglige drift, men også din virksomheds evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold og kundernes behov. 

Derfor er det utroligt vigtigt, at du har 100% styr på samspillet imellem dit varekøb og dit vareforbrug

Men hvad ligger der egentlig bag begreberne varekøb og vareforbrug, og hvorfor er effektiv lagerstyring nøglen til et sundt forhold for dit varekøb og vareforbrug? Disse spørgsmål vil vi besvare for dig i de følgende afsnit.

Kort om varekøb

Varekøb refererer ganske enkelt til processen, hvor en virksomhed anskaffer varer – enten som råmaterialer i en produktion eller til direkte videresalg. Dette trin, også kaldet indkøbsstyring, er fundamentalt for enhver virksomhed, der sælger fysiske varer, da en struktureret indkøbsstyring sørger for, at varer ligger klar til kunden i tide. 

Mere konkret handler anskaffelsen af varekøb om at kunne forudsige efterspørgslen nøjagtigt, forstå markedstrends samt at have pålidelige leverandørrelationer.

Her følger tre ting, der vil gøre anskaffelsen af varer mere effektiv:

  • 1. Nøjagtige efterspørgselsprognoser: Brug salgsdata, indtænk sæsonmæssige udsving og markedstrends til at forudsige, hvad dine kunder vil efterspørge.
  • 2. Stærke leverandørrelationer: Opbyg stærke relationer med leverandører for at sikre pålidelighed, kvalitet og volume-rabatter.
  • 3. Diversificering af leverandører: For at mindske risikoen for forsyningskædeafbrydelser, kan det være nyttigt at have flere pålidelige leverandører.

 

Det var så den ene side af mønten. Lad os så lige kaste et nærmere blik på, når varen skal forlade dit lager. 

 

Kort om vareforbrug

Dit vareforbrug er den hastighed, hvormed dine varer forbruges eller sælges videre. Det inkluderer alt fra råmaterialer brugt i produktion til færdigvarer, der sælges til forbrugeren. Sagt med andre ord: Det er et barometer for, hvor god din virksomhed er til at få afsat de varer, der ryger ind på dit lager.

Når du har øje på dit vareforbrug, kan du således temperatur-tjekke, om dine udgifter på varelageret bliver for høje i forhold til din omsætningshastighed. At forstå og optimere dit vareforbrug er derfor afgørende for at reducere spild, undgå for høj kapitalbinding på varelageret og forbedre din forretnings rentabilitet.

Sådan optimerer du dit vareforbrug:

  • Lageromsætning: Hold øje med, hvor hurtigt lagerbeholdning omsættes. Høj omsætning kan indikere god efterspørgsel, mens lav omsætning kan pege på, at du køber for mange varer ind eller dalende efterspørgsel.
  • Just-in-Time (JIT) lagerstyring: Denne tilgang minimerer din lagerbeholdning og reducerer lageromkostninger ved kun at bestille og modtage varer, når det er nødvendigt.
  • Analyse af forbrugsmønstre: Forstå forbrugsmønstre og sæsonudsving i efterspørgsel for at tilpasse køb og lagerstrategier. Dette kan hjælpe med at forhindre store indkøb af langsomt bevægende varer og undgå udsolgte varer.

Dit varekøb og vareforbrug skal selvfølgelig ikke ses som to fremmede planeter, men snarere et ægtepar, der er gensidigt afhængige. Derfor kigger vi nu nærmere på, hvordan du bedst bygger bro imellem de to.

Samspillet mellem varekøb og vareforbruget samt lagerstyringens rolle

Det centrale ved god lagerstyring ligger i at finde den gyldne middelvej imellem dit varekøb og vareforbrug. Det gør du først og fremmest ved nøje at overvåge, analysere og rapportere på din lagerdata. På den måde kan du nemlig løbede justere dine indkøbsstrategier, så de matcher det forventede forbrug. Og dette er med til at sikre, at dit lager hverken bliver for fyldt eller tomt. 

Samspillet mellem indkøb og forbrug via grundig lagerstyring er afgørende for at:

  • Minimere overskydende lager: Ved præcist at forudsige efterspørgsel og optimere indkøbstidspunkter kan virksomheder undgå unødigt store lagermængder, som binder kapital og øger omkostningerne.
  • Optimere kapitaludnyttelse: En balanceret lagerbeholdning betyder, at virksomhedens kapital anvendes, hvor den skaber mest værdi, frem for at være bundet op i ubrugte varer.
  • Sikre tilgængelighed af varer: En effektiv lagerstyring sikrer, at populære varer altid er på lager, hvilket forbedrer kundetilfredsheden og styrker brandloyaliteten.

 

Det er vigtigt at huske, at effektiv lagerstyring kræver kontinuerlig opmærksomhed og tilpasning, da markedet, kundeadfærden og leverandørforholdene ikke er hugget i sten, men mere er en slags modellervoks.

Dertil skal du huske at opdatere dine lagertal hele tiden – eller rettere: når du køber ind, nedskriver en vare eller laver et salg.

Det kan være svært i en travl hverdag. 

Vi har i den forbindelse forsøgt at skære rugbrødsarbejdet ud i mere spiselige dele med et  kort indlæg om effektiv lageradministration, hvortil du får et skræddersyet lagerark med på vejen. Dette vil hjælpe dig med at huske registreringen af dit vareindkøb og vareforbrug samt give dig et fornuftigt overblik over dit lager.

Men hvis vi skal tage skridtet videre, kan du også kigge ind i anvendelsen af teknologiske værktøjer som lagerstyringssystemer, der kan give dig realtidsopdateringer på dit varelager, kontrol over dine salgsordrer med ordrestyring samt en dybere indsigt i dit vareforbrugsmønstre, hvilket gør det muligt at foretage mere præcise indkøb. 

Dette fører ikke blot til operationelle forbedringer, men positionerer også din virksomhed til at udnytte markedsmuligheder mere effektivt og reagere smidigt på uforudsete udfordringer.

I sidste ende er det dog først og fremmest gennem en dyb forståelse af både varekøb og vareforbrug, kombineret med effektive lagerstyringspraksisser, at du kan opnå den optimale balance på varelageret. 

Dette sikrer ikke kun økonomisk sundhed og konkurrencedygtighed på kort sigt, men også bæredygtig vækst på den lange bane. Effektiv lagerstyring, hvor samtænker dit varekøb og vareforbrug, er således en strategisk investering i din virksomheds fremtid.

 

Vil du vide mere om fordelene ved effektiv lagerstyring?

Hvis du godt kunne tænke dig, at blive lidt stærkere på din lagerstyring, kan du med stor fordel læse eller bogmærke dette lille skriv “Hvad er lagerstyring – og hvorfor er den vigtig?” til senere. 

Eller måske spidsede du ører, da vi nævnte det her om lagerstyringssystemer, og savner at høre lidt mere om, hvad det er for nogle størrelser. Det har vi bl.a. beskrevet i korte vendinger i vores ordbog lige her, men du kan også opleve et lagersystem på egen krop med denne produkttur