Varekjøp og vareforbruk – Og viktigheten av god lagerstyring

Varekjøp og vareforbruk utgjør to avgjørende elementer i driften til en virksomhet. Varekjøp dekker over innkjøp av varer til lageret, mens vareforbruk refererer til mengden av disse varene som blir brukt eller solgt. Effektiv lagerstyring sikrer at det er en optimal balanse mellom innkjøp og forbruk, slik at virksomheten både unngår for høye lagerbindinger på varelageret, og mangel på varer. Dette er essensielt for å maksimere økonomisk effektivitet og kundetilfredshet.

By Rackbeat april 23, 2024

Ditt varekjøp og vareforbruk sikrer en sunn forretning

Målet for din virksomhet er å male deres økonomiske bunnlinje grønn og holde dere så langt unna de røde penselstrøkene som mulig.

(Det skal lande flere penger, enn det flyr ut).

Kunsten her er å balansere på den smale linjen mellom å kjøpe nok varer hjem for å støtte kundenes etterspørsel, uten at du ender med å overfôre lageret med produkter du ikke kan selge. En balansegang som ikke bare sikrer den daglige driften, men også din virksomhets evne til å tilpasse seg skiftende markedsforhold og kunders behov.

Derfor er det utrolig viktig at du har 100 % kontroll på samspillet mellom ditt varekjøp og ditt vareforbruk.

Men hva ligger egentlig bak begrepene varekjøp og vareforbruk, og hvorfor er effektiv lagerstyring nøkkelen til et balansert forhold mellom varekjøp og vareforbruk? Disse spørsmålene vil vi svare på for deg i de følgende avsnittene.

 

Kort om varekjøp

Varekjøp refererer ganske enkelt til prosessen hvor en virksomhet anskaffer varer – enten som råmaterialer i en produksjon eller for direkte videresalg. Dette trinnet, også kalt innkjøpsstyring, er fundamentalt for enhver virksomhet som selger fysiske varer, da en strukturert innkjøpsstyring sørger for at varer ligger klare for kunden i tide.

Mer konkret handler anskaffelsen av varekjøp om å kunne forutse etterspørselen nøyaktig, forstå markedstrender samt å ha pålitelige leverandørrelasjoner.

Her følger tre ting som vil gjøre anskaffelsen av varer mer effektiv:

  • 1. Nøyaktige etterspørselsprognoser: Bruk salgsdata, tenk inn sesongmessige svingninger og markedstrender for å forutse hva kundene dine vil etterspørre.
  • 2. Sterke leverandørrelasjoner: Bygg sterke relasjoner med leverandører for å sikre pålitelighet, kvalitet og volumrabatter.
  • 3. Diversifisering av leverandører: For å minske risikoen for forsyningskjede-avbrudd, kan det være nyttig å ha flere pålitelige leverandører.

Det var den ene siden av mynten. La oss så ta en nærmere titt på når varen skal forlate lageret ditt.

 

Kort om vareforbruk

Ditt vareforbruk er hastigheten hvorpå dine varer forbrukes eller selges videre. Det inkluderer alt fra råmaterialer brukt i produksjon, til ferdigvarer som selges til forbrukeren. Med andre ord: Det er et barometer for hvor god din virksomhet er til å få solgt de varene som kommer inn på lageret ditt.

Når du holder øye med ditt vareforbruk, kan du temperatur-sjekke om dine utgifter på varelageret blir for høye i forhold til din omsetningshastighet. Å forstå og optimalisere ditt vareforbruk er derfor avgjørende for å redusere svinn, unngå for høy kapitalbinding på varelageret og forbedre din forretnings lønnsomhet.

Slik optimaliserer du ditt vareforbruk:

  1. Lageromsetning: Hold øye med hvor raskt lagerbeholdningen omsettes. Høy omsetning kan indikere god etterspørsel, mens lav omsetning kan peke på at du kjøper for mange varer inn eller dalende etterspørsel.
  2. Just-in-Time (JIT) lagerstyring: Denne tilnærmingen minimerer din lagerbeholdning og reduserer lagerkostnader ved kun å bestille og motta varer når det er nødvendig.
  3. Analyse av forbruksmønstre: Forstå forbruksmønstre og sesongsvingninger i etterspørsel for å tilpasse kjøp og lagerstrategier. Dette kan hjelpe med å forhindre store innkjøp av langsomt bevegende varer og unngå utsolgte varer.

Ditt varekjøp og vareforbruk skal selvfølgelig ikke ses som to fremmede planeter, men snarere et ektepar som er gjensidig avhengige. Derfor ser vi nå nærmere på hvordan du best bygger bro mellom de to.

 

Samspillet mellom varekjøp og vareforbruket samt lagerstyringens rolle

Det sentrale ved god lagerstyring ligger i å finne den gyldne middelvei mellom ditt varekjøp og vareforbruk. Dette gjør du først og fremst ved nøye å overvåke, analysere og rapportere din lagerdata. På den måten kan du nemlig løpende justere dine innkjøpsstrategier, slik at de matcher det forventede forbruket. Og dette er med på å sikre at lageret ditt verken blir for fullt eller  for tomt.

Samspillet mellom innkjøp og forbruk via grundig lagerstyring er avgjørende for å:

  1. Minimere overskytende lager: Ved nøyaktig å forutse etterspørsel og optimalisere innkjøpstidspunkter kan bedrifter unngå unødvendig store lagermengder, som binder kapital og øker kostnadene.
  2. Optimalisere kapitalutnyttelse: En balansert lagerbeholdning betyr at bedriftens kapital brukes der den skaper mest verdi, fremfor å være bundet opp i ubrukte varer.
  3. Sikre tilgjengelighet av varer: Effektiv lagerstyring sikrer at populære varer alltid er på lager, noe som forbedrer kundetilfredsheten og styrker merkelojaliteten.

Det er viktig å huske på at effektiv lagerstyring krever kontinuerlig oppmerksomhet og tilpasning, siden markedet, kundeatferden og leverandørforholdene ikke er hugget i stein, men mer er en slags modelleringsleire.

Deretter må du huske å oppdatere dine lagertall hele tiden – eller helt konkret: når du kjøper inn, nedskriver en vare eller gjør et salg.

Det kan være vanskelig i en travel hverdag.

Vi har i den forbindelse forsøkt å kutte håndarbeidet ut i mer overkommelige deler med et kort innlegg om effektiv lageradministrasjon, hvortil du får et skreddersydd lagerark, med på veien. Dette vil hjelpe deg med å huske registreringen av ditt varekjøp og vareforbruk samt gi deg et fornuftig overblikk over lageret ditt.

Men hvis vi skal ta steget videre, kan du også se på bruken av teknologiske verktøy som lagerstyringssystemer, som kan gi deg sanntidsoppdateringer på varelageret ditt, kontroll over dine salgsordrer med ordrestyring samt en dypere innsikt i dine vareforbruksmønstre, noe som gjør det mulig å foreta mer presise innkjøp.

Dette fører ikke bare til operative forbedringer, men posisjonerer også din virksomhet til å utnytte markedsmuligheter mer effektivt og reagere smidig på uforutsette utfordringer.

Til syvende og sist er det dog først og fremst gjennom en dyp forståelse av både varekjøp og vareforbruk, kombinert med effektive lagerstyringspraksiser, at du kan oppnå den optimale balansen på varelageret.

Dette sikrer ikke bare økonomisk helse og konkurranseevne på kort sikt, men også bærekraftig vekst på lang sikt. Effektiv lagerstyring, hvor du balanserer ditt varekjøp og vareforbruk, er således en strategisk investering i din virksomhets fremtid.

 

Vil du vite mer om fordelene ved effektiv lagerstyring?

Hvis du kunne tenke deg å bli litt sterkere på din lagerstyring, kan du med stor fordel lese eller bokmerke dette lille skrivet: “Hva er lagerstyring – og hvorfor er det viktig?” for senere.