Varuinköp och varuförbrukning – Och vikten av god lagerhantering

Varuinköp och varuförbrukning utgör två avgörande element i ett företags drift. Varuinköp täcker över inköp av varor till lagret och varuförbrukning refererar till den mängd av dessa varor som används eller säljs. Effektiv lagerhantering säkerställer att det finns en optimal balans mellan inköp och förbrukning, så att företaget både undviker för höga lagerbindningar på varulagret och brist på varor. Detta är essentiellt för att maximera ekonomisk effektivitet och kundnöjdhet.

By Rackbeat april 12, 2024

Ditt varuinköp och din varuförbrukning säkerställer en sund avkastning

Målet för ditt företag är att måla er ekonomiska bottenlinje gräsgrön och hålla er så långt borta från de rödaktiga penseldragen som möjligt.

 (Det ska landa mer pengar än vad som flyger ut). 

Konsten består här i att balansera den smala linjen mellan att köpa tillräckligt med varor hem för att stödja kundernas efterfrågan, utan att du slutar med att övermata lagret med produkter du inte kan sälja.En balansgång som inte bara säkerställer den dagliga driften, men också ditt företags förmåga att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och kundernas behov.

 Därför är det otroligt viktigt att du har 100% koll på samspelet mellan ditt varuinköp och din varuförbrukning.

 Men vad ligger egentligen bakom begreppen varuinköp och varuförbrukning, och varför är effektiv lagerhantering nyckeln till ett sunt förhållande för ditt varuinköp och din varuförbrukning? Dessa frågor kommer vi att svara på i de följande avsnitten.

 

Kort om varuinköp

Varuinköp refererar helt enkelt till processen där ett företag anskaffar varor – antingen som råmaterial i en produktion eller för direkt vidareförsäljning. Detta steg, även kallat inköpsstyrning, är grundläggande för varje företag som säljer fysiska varor, eftersom en strukturerad inköpsstyrning ser till att varor ligger redo för kunden i tid. 

Mer konkret handlar anskaffningen av varuinköp om att kunna förutsäga efterfrågan exakt, förstå marknadstrender samt att ha pålitliga leverantörsrelationer. 

Här följer tre saker som kommer att göra anskaffningen av varor mer effektiv: 

  1. Exakta efterfrågeprognoser: Använd försäljningsdata, beakta säsongsmässiga variationer och marknadstrender för att förutsäga vad dina kunder kommer att efterfråga. 
  2. Starka leverantörsrelationer: Bygg starka relationer med leverantörer för att säkerställa pålitlighet, kvalitet och volymrabatter.
  3. Diversifiering av leverantörer: För att minska risken för avbrott i försörjningskedjan kan det vara nyttigt att ha flera pålitliga leverantörer.

Det var så den ena sidan av myntet. Låt oss då kasta en närmare blick på när varan ska lämna ditt lager. 

 

Kort om varuförbrukning 

Din varuförbrukning är den hastighet med vilken dina varor förbrukas eller säljs vidare. Det inkluderar allt från råmaterial använd i produktion till färdigvaror som säljs till konsumenten. Sagt med andra ord: Det är en barometer för hur bra ditt företag är på att få avsatt de varor som kommer in på ditt lager.

 När du har ögonen på din varuförbrukning kan du således temperatur-kolla om dina utgifter på varulagret blir för höga i förhållande till din omsättningshastighet. Att förstå och optimera din varuförbrukning är därför avgörande för att minska spill, undvika för hög kapitalbindning på varulagret och förbättra din affärs lönsamhet.

Så här optimerar du din varuförbrukning: 

  1. Lageromsättning: Håll koll på hur snabbt lagerbehållningen omsätts. Hög omsättning kan indikera god efterfrågan, medan låg omsättning kan tyda på att du köper in för många varor eller sjunkande efterfrågan.
  2.  Just-in-Time (JIT) lagerhantering: Denna ansats minimerar din lagerbehållning och reducerar lagerkostnader genom att endast beställa och ta emot varor när det är nödvändigt. 
  3. Analys av förbrukningsmönster: Förstå förbrukningsmönster och säsongssvängningar i efterfrågan för att anpassa inköp och lagerstrategier. Detta kan hjälpa till att förhindra stora inköp av långsamt rörliga varor och undvika slutsålda varor.

Ditt varuinköp och din varuförbrukning ska självklart inte ses som två främmande planeter, utan snarare ett äkta par som är ömsesidigt beroende av varandra. Därför tittar vi nu närmare på hur du bäst bygger en bro mellan de två.

 

Samspelet mellan varuinköp och varuförbrukningen samt lagerhanteringens roll

Det centrala vid god lagerhantering ligger i att hitta den gyllene medelvägen mellan ditt varuinköp och varuförbrukning. Det gör du främst genom att noggrant övervaka, analysera och rapportera på din lagerdata. På så sätt kan du nämligen löpande justera dina inköpsstrategier så att de matchar den förväntade förbrukningen. Och detta är med till att säkerställa att ditt lager varken blir för fyllt eller tomt. 

Samspelet mellan inköp och förbrukning via grundlig lagerhantering är avgörande för att: 

  1. Minimera överskottslager: Genom att exakt förutsäga efterfrågan och optimera inköpstidpunkter kan företag undvika onödigt stora lagermängder som binder kapital och ökar kostnaderna.
  2.  Optimera kapitalanvändning: En balanserad lagerbehållning innebär att företagets kapital används där det skapar mest värde, istället för att vara bundet i oanvända varor. 
  3. Säkra tillgänglighet av varor: En effektiv lagerhantering säkerställer att populära varor alltid finns i lager, vilket förbättrar kundnöjdheten och stärker varumärkeslojaliteten.

Det är viktigt att komma ihåg att effektiv lagerhantering kräver kontinuerlig uppmärksamhet och anpassning, eftersom marknaden, kundbeteendet och leverantörsförhållandena inte är hugget i sten, utan mer är en sorts modellera.

Därtill ska du komma ihåg att uppdatera dina lagertal hela tiden – eller rättare sagt: när du köper in, nedskriver en vara eller gör en försäljning. 

Det kan vara svårt i en hektisk vardag. 

Vi har i det sammanhanget försökt att skära ner brödarbetet i mer ätbara delar med ett kort inlägg om effektiv lageradministration, varvid du får ett skräddarsytt lagerark med på vägen. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg registreringen av ditt varuinköp och varuförbrukning samt ge dig en förnuftig överblick över ditt lager. 

Men om vi ska ta steget vidare, kan du också titta in i användningen av teknologiska verktyg som lagerhanteringssystem, som kan ge dig realtidsuppdateringar på ditt varulager, kontroll över dina försäljningsorder med orderhantering samt en djupare insikt i dina varuförbrukningsmönster, vilket gör det möjligt att göra mer precisa inköp. 

Detta leder inte bara till operativa förbättringar, men positionerar också ditt företag för att utnyttja marknadsmöjligheter mer effektivt och reagera smidigt på oförutsedda utmaningar. 

I slutändan är det dock först och främst genom en djup förståelse av både varuinköp och varuförbrukning, kombinerat med effektiva lagerhanteringspraxis, som du kan uppnå den optimala balansen på varulagret. 

Detta säkerställer inte bara ekonomisk hälsa och konkurrenskraft på kort sikt, men också hållbar tillväxt på lång sikt. Effektiv lagerhantering, där du tänker samman ditt varuinköp och varuförbrukning, är således en strategisk investering i ditt företags framtid.

 

Vill du veta mer om fördelarna med effektiv lagerhantering?

Om du skulle vilja bli lite starkare på din lagerhantering, kan du med stor fördel läsa eller bokmärka detta lilla skriv Vad är lagerhantering – och varför är det viktigt? för senare.