Zone Picking

Zone Picking: En lagerstyringsmetode, hvor lageret opdeles i forskellige zoner, og en medarbejder er ansvarlig for plukning af ordrer inden for en specifik zone. Denne tilgang kan øge effektiviteten og nøjagtigheden i plukkeprocessen ved at reducere rejsetid og ved at lade medarbejderne specialisere sig i bestemte produktkategorier.

Rackbeat marts 10, 2024

Zone picking effektiviserer større lagre

Zone picking, også kendt som zonopdelt plukning, er særligt effektiv i større lagerfaciliteter med et bredt sortiment af varer. Ved at opdele lageret i zoner baseret på produkttype, -størrelse eller -popularitet, kan medarbejdere blive mere fortrolige med de specifikke varer i deres zone, hvilket fører til hurtigere og mere nøjagtige plukkeprocesser.

I zone picking-systemer kan ordrer, der indeholder varer fra flere zoner, håndteres på to måder: Enten ved at lade ordren passere gennem alle relevante zoner, hvor hver zonemedarbejder tilføjer de relevante varer, eller ved at samle varerne fra de forskellige zoner og samle dem et centralt sted. Valget mellem disse metoder afhænger ofte af lagerets størrelse, ordrenes kompleksitet og de specifikke logistiske behov.

Tilbage til ordbogen