Soneplukking

Soneplukking: En lagerstyringsmetode hvor lageret deles inn i ulike soner, og en ansatt er ansvarlig for å plukke ordrer innenfor en spesifikk sone. Denne tilnærmingen kan øke effektiviteten og nøyaktigheten i plukkeprosessen ved å redusere reisetid og ved å la ansatte spesialisere seg på bestemte produktkategorier.

Rackbeat januar 22, 2024

Soneplukking effektiviserer større lagre

Soneplukking, også kjent som sonedelt plukking, er spesielt effektivt i større lagerfasiliteter med et bredt utvalg av varer. Ved å dele lageret inn i soner basert på produkttype, -størrelse eller -popularitet, kan ansatte bli mer kjent med de spesifikke varene i deres sone, noe som fører til raskere og mer nøyaktige plukkeprosesser.

I soneplukkingssystemer kan ordrer som inneholder varer fra flere soner, håndteres på to måter: Enten ved å la ordren gå gjennom alle relevante soner, hvor hver soneansatt legger til de aktuelle varene, eller ved å samle varene fra de forskjellige sonene og sette dem sammen på et sentralt sted. Valget mellom disse metodene avhenger ofte av lagerets størrelse, ordenes kompleksitet og de spesifikke logistiske behovene.