Zonplockning

Zonplockning: En lagerhanteringsmetod där lagret delas upp i olika zoner, och en medarbetare ansvarar för att plocka ordrar inom en specifik zon. Denna ansats kan öka effektiviteten och noggrannheten i plockprocessen genom att minska restid och genom att låta medarbetarna specialisera sig på specifika produktkategorier.

Rackbeat februari 6, 2024

Zonplockning effektiviserar större lager 

Zonplockning, även känd som zonindelad plockning, är särskilt effektivt i större lagerfaciliteter med ett brett sortiment av varor. Genom att dela upp lagret i zoner baserat på produkttyp, storlek eller popularitet kan medarbetare bli mer bekanta med de specifika varorna i deras zon, vilket leder till snabbare och mer exakta plockprocesser.

 I zonplockningssystem kan ordrar som innehåller varor från flera zoner hanteras på två sätt: Antingen genom att låta ordern passera genom alla relevanta zoner där varje zonmedarbetare lägger till de relevanta varorna, eller genom att samla ihop varorna från de olika zonerna och sätta ihop dem på en central plats. Valet mellan dessa metoder beror ofta på lagrets storlek, ordernas komplexitet och de specifika logistiska behoven.

Tillbaka till ordboken