Sådan undgår du at tabe penge på dit lager: Bedste praksis for effektiv lagerstyring

Effektiv lagerstyring er en essentiel del af enhver lagerdrevet virksomheds succes. Og kernen i effektiv lagerstyring består i at undgå udsolgte varer og på samme tid minimere kapitalbindingen på varerne ude på lageret. Dette kræver en balanceakt mellem indkøb og salg. I denne guide vil vi gennemgå nogle af de bedste praksisser for effektiv lagerstyring, så du kan optimere din lagerbeholdning og sikre, at du altid har de nødvendige varer på hylderne uden at binde for mange penge på dit varelager.

By Rackbeat juli 5, 2024

Den svære balanceakt imellem indkøb og salg

Det er meget vigtigt, at du undgår at falde imellem de to smalle stole, der står i midten af enhver lagerdreven virksomheds maskinrum, nemlig forholdet imellem indkøb og salg af varer.

For overindkøb fører til tårnhøje kapitalbindinger på varelageret, hvilket både optager plads, penge og tid, du kunne bruge meget bedre andre steder i din forretning.

Omvendt resulterer underindkøb i udsolgte varer, hvilket jo betyder tabt salg, forsinkelser på leverancerne og utilfredse kunder.

Mange har forsøgt at finde den rette balance, og mange er faldet på halen.

Vejen til at opnå og bevare den rette lagerbeholdning er belagt med effektiv lagerstyring og en grundig analyse af dine salgsmønstre. Men du behøver faktisk ikke være en regnearksballerina eller lagerstyringsstangspringer for at implementere de to hjørnesten i praksis.

Du skal egentlig bare følge de råd, som vi har samlet til dig i denne guide, for at lande sikkert imellem vareindkøbene og varesalget.

Så lad os springe ud i det.

 

Løsninger til at undgå udsolgte varer og høje kapitalbindinger

En ting, der kan hjælpe dig med at undgå udsolgte varer, er at finde en minimumsgrænse for dine varebeholdning. Denne kan nemlig være med til at sikre, at du altid har nok varer på lager til at dække den forventede efterspørgsel indtil næste varelevering.

Der findes forskellige formler, der kan hjælpe dig med at udregne din minimumslagerbeholdning. Men en af de mest anvendte ser således ud: 

Minimumsbeholdning = Leveringstid * gennemsnitligt salg pr. uge/måned

Der skal selvfølgelig tages forbehold for sæsonmæssige udsving og omskifteligheder i forbrugerens generelle købsadfærd, som kan være svære at forudsige, men det er et ganske godt udgangspunkt at finde din minimumsbeholdning for dine varer.

Hvis vi så kaster blikket på to mere hollistiske lagerstyringsmetoder, du kan implementere i din hverdag, vil du få nogle midler til at hjælpe dig med at holde din kapitalbinding på varelageret nede. 

Vi starter med JIT.

 

Just-In-Time (JIT) lagerstyring

Just-In-Time (JIT) lagerstyring er en metode, der fokuserer på at reducere lagerbeholdningen ved, at du kun modtager varer præcis, når de skal bruges i produktionsprocessen eller til salg. Dette minimerer lageromkostningerne og reducerer risikoen for overskydende lager. 

Du skal dog være opmærksomhed på perioder med opsving i efterspørgslen, så du ikke står og skal bestille en masse varer hjem på bagkant.

For at implementere JIT effektivt skal du:

  • Samarbejde tæt med dine leverandører: Sørg for, at dine leverandører kan levere varer hurtigt og pålideligt.
  • Forudse efterspørgslen præcist: Brug dataanalyse til at forudsige efterspørgslen og planlægge dine indkøb i overensstemmelse hermed.
  • Optimere leveringsplaner: Planlæg leverancer, så de ankommer lige før, du har brug for dem, for at undgå at binde kapital i lageret.

Lean Lagerstyring

Lean lagerstyring lægger sig meget opad JITs principper om at holde varebeholdningen lav. Dog er der også et mere specifikt fokus på at optimere lagerprocesserne ved at eliminere spild og forbedre effektiviteten i din ordrestyring.

Men grundlæggende handler det også om at have det rette antal varer på lager, så du kan opfylde kundernes behov uden at have for meget overskudslager.

For at implementere lean lagerstyring bør du:

  • Analyser lagerbeholdningen løbende: Identificer og fjern varer, der bevæger sig langsomt eller ikke sælger godt.
  • Forbedre lagerlayout og processer: Optimer lagerets fysiske layout og processer for at reducere spildtid og forbedre effektiviteten.
  • Brug teknologiløsninger: Implementer teknologi som WMS for at få realtidsdata og bedre beslutningstagning.

 

Kombinationen af udregningen af din minimumslagerbeholdningen, implementeringen af JIT og et lille skud lean kan være med til at effektivisere din lagerstyring, holde kapitalbindingen på varelageret nede og undgå udsolgt lager.

Men hvis vi skal op på den store, automatiserende lagerklinge, er det en god idé at få et lagerstyringssystem i spil.

 

Lagerstyringssystem (WMS)

Et dedikeret lagerstyringssystem (WMS) kan være en stor hjælp til at optimere din lagerbeholdning, undgå de tommer hylder og slippe udenom en høj kapitalbinding på dit varelager. Med et WMS kan du nemlig:

  • Bestille varer hjem med det samme: De fleste lagersystemer er udstyret med en form for indkøbsstyring, således at du kan købe ind direkte fra systemet ved at tilføje dine leverandører. Når varen så er registreret vil din varebeholdning automatisk blive justeret.
  • Få liveopdateringer på din varebeholdning: Systemet opdaterer automatisk lagerstatus hver gang du registrerer et indkøb, salg eller laver en vareregulering, så du altid har et klart overblik over dine lagerbeholdninger. Og på den måde vil du altid kunne bestille nye varer hjem på et oplyst, nøjagtigt grundlag.
  • Holde øje med lagerværdierne: Din lagerværdi opdateres også automatisk, hvilket hjælper dig med at holde snor i, hvor mange penge, du har liggende på dit lager. 
  • Få genbestillingspåmindelser: Ved hjælp af minimumsbeholdningsformlen og systemets indkøbs- og salgsrapporter kan du fastsætte fornuftige minimumsgrænser for dine varer. Lagersystemet kan derefter give dig en lille påmindelse, når en vare rammer denne grænse, så du kan fylde lageret op i god tid.

Med et WMS bliver det altså meget lettere for dig at undgå situationer, hvor du sælger varer, du ikke har på lager eller binder unødvendigt mange penge til varer, der bare optager plads. 

For med rapporterne, øjebliksbilledet af varebeholdningens tilstand, indkøbsstyringen og muligheden for at få genbestillingspåmindelser bliver det langt nemmere at forudsige efterspørgslen og udelukkende bestille varer, når tiden kalder på det.

 

Undgå udsolgte varer og høje kapitalbindinger med Rackbeats WMS

Hvis dette lyder som noget for dig, så læs mere om Rackbeats lagersystem og se, hvordan det kan hjælpe dig med at optimere din lagerstyring. 

Rackbeats WMS tilbyder funktioner som liveopdateringer af lagerbeholdningen, genbestillingspåmindelser, indkøbsstyring samt rapporter på indkøb og salg. Dette betyder, at du altid kan holde dig opdateret på din lagerstatus, undgå at løbe tør for vigtige varer og sikre, at du ikke binder unødvendige penge i overskudslager.

Læs mere om os