Hvad kan Rackbeat gøre for min produktion?

Hvordan kan et lagersystem understøtte din produktion?

Et lagersystem er en software- eller hardwareløsning, der er designet til at optimere styringen af råmaterialer, komponenter og færdigvarer inden for en produktionsvirksomhed. Ved at integrere lagersystemer i produktionsprocesser kan virksomheder opnå bedre materialehåndtering, effektivitet og præcision, hvilket fører til optimerede produktionsflow og reducerede omkostninger.

By Rackbeat januar 15, 2024

Rackbeats lagerstyring til produktionen. Måske lyder det ikke umiddelbart som det mest oplagte svar på dine bønner. For handler Rackbeats lagersystem ikke om varemodtagelser, ordrestyring, opbevaring, indkøbsstyring, vareoptælling, lagerindretning samt pluk og pak af salgsordrer?

Jo, det gør det også. Men Rackbeat varetager faktisk mange processer og arbejdsopgaver, der har direkte indflydelse på, om din produktion kører kontinuerligt uden produktionsstop, og at dine kunder får den service, de forventer.

For uden orden i lagerbeholdningen, snor i varebevægelserne og registreringen af dit varebrug, kan du aldrig vide dig sikker på, at du har nok råmaterialer klar til at færdiggøre en produktionsordre til tiden. Og dét er lige præcis, hvad Rackbeat kan hjælpe dig med.

Samtidig giver det dig også overblikket over dine produktionsordrer og de delkomponenter, der indgår, så du ikke skal klamre dig til regneark eller andre mindre automatiserede hjælpemidler for at planlægge din produktion.

Så lad os dykke dybere ned i præcis, hvordan et lagerstyringssystem kan hjælpe din produktionsstyring med disse 5 nedslag.

 

1. Overvågning af din råvarebeholdning i realtid

Hvis der er noget, som kan slide på kundernes tillid til din forretning, så er det, at de ikke får deres varer, nogenlunde, inden for den aftalte tidsramme. Derfor skal I for alt i verden ikke løbe ind i den mur, som hedder produktionsstop. Det kan selvfølgelig være svært at gardere dig imod defekte maskiner eller sygdom hos medarbejderne. Men du kan gøre dit til at produktionen ikke går i stå ved at sikre dig nok råmaterialer i god tid.

Og her har du et af lagerstyringssystemets kernefunktioner.

Rackbeat agerer nemlig 24-timers vagthund over for din lagerbeholdning. Så hver gang en vare lander på eller forlader dit varelager, vil dit tilgængelige vareantal automatisk blive opdateret. Og du kan ovenikøbet få genbestillingsanbefalinger fra systemet, når det begynder at tynde ud på dine råmaterialer.

Så det vil altså sige: Ved at overvåge råvarebeholdningen i realtid kan Rackbeat advare dig, før du står og mangler en komponent, der er nødvendig for din produktion.

 

2. Samling på delkomponenterne med styklister

Dine færdigvarer kan være mere eller mindre komplicerede at samle, de kan bestå af mange eller få delkomponenter og du kan producere vidt forskellige produkter. Uanset størrelse og omfanget af din produktion, er det vigtigt for effektiviteten og organiseringen, at du har en klar køreplan for tilblivelsen af dine slutprodukter.

Det får du med styklister.

I lagerstyringssystemet kan du således oprette en stykliste til hver enkelt færdigvare, så du har samling på alle de delkomponenter, heriblandt antallet, der indgår i produktionen. Du vil ovenikøbet kunne se, hvor på lageret de enkelte dele ligger, hvor mange delkomponenter og færdigvarer, der er til rådighed, samt hvad der p.t. er i produktion.

Dermed giver styklisterne dig opskriften på produktionssucces. Alle medarbejdere får nemlig en overskuelig plan for, hvad der skal bruges for at nå i mål med jeres færdigvarer samtidig med, at den produktionsansvarlige kan sørge for at bestille nok råmaterialer hjem, så styklisterne ikke bare er digitale huskekager, men faktisk bliver omsat til virkelighed.

 

3. Hjælp til planlægningen med en produktionsoversigt

De fleste virksomheder oplever både perioder, hvor de ikke ligefrem er på overarbejde og perioder, hvor der tikker en lavine af ordrer ind i indbakken. Og det kræver selvfølgelig et koldere hoved at nå i mål til tiden med alle ordrerne, når du har travlt.

Men i begge tilfælde vil det hjælpe gevaldigt på effektiviteten og strømliningen af din produktion, når du har en tydelig plan over dine produktionsordrer.

Også her er et lagerstyringssystem et meget hjælpsomt værktøj. Det giver dig nemlig en komplet oversigt over, hvor mange produktionsordrer, der er i gang, hvem der har bestilt dem, hvilken medarbejder, der står for produktionen, hvornår den færdige vare skal leveres og den stykliste, som skal bruges.

På den måde gør Rackbeat dig i stand til at planlægge og organisere dine produktionsordrer, så du aldrig bliver løbet over ende – selv når der er ekstra fart over feltet.

 

4. Registrering af simpelt spild

Selvom det ville være fantastisk, kan alting desværre ikke gå 100% efter planen hver eneste gang, at I fremstiller jeres varer. For det er svært at blive fuldstændig fri for mindre ulykker i form af, at nogle af de råmaterialer, der skal indgå i den færdigproducerede vare, går i stykker eller datoen udløber under produktionen.

Når det så sker, skal dit varelager og regnskab ajourføres, og der skal bestilles nye varer hjem, så produktionen ikke går i stå. Det er derfor vigtigt, at du kan registrere det spild af råmaterialer, der uundgåeligt vil opstå i kampens hede.

Og det kan Rackbeat, hvis du arbejder med, hvad man kan kalde simpelt spild.

Simpelt spild betegner det ekstra, utilsigtede forbrug af råmaterialer, der består af hele enheder eller antal. Det kan f.eks. være et hjul eller en møtrik. Arbejder du med mere kompliceret spild, altså tab beregnet i liter, centimer, gram osv. anbefales det dog, at du enten bruger en formel i et regneark til at udregne spildet eller får specialfremstillet et produktionsstyringssystem.

Men muligheden for at arbejde med simpelt spild gør altså, at du kan justere på antallet af varer, der er brugt i den enkelte produktion under din stykliste, så du sikrer dig orden i lagerbeholdning og regnskab.

 

5. Sporing af dine råmaterialer

Du kan også blive ramt af en lidt slemmere hovedpine forårsaget af spildte varer. For imens simpelt spild handlede om defekte råmaterialer under selve produktionsfasen, og altså inden kunden modtager det færdige produkt, kan du desværre også blive gjort opmærksom på fejl i råmaterialerne, efter kunden har fået sin leverance.

Det er selvfølgelig en lidt mere kringlet sag at løse. For det betyder måske, at der er fejl på hele det parti af råmaterialer, som du har købt ind hos din leverandør. Og hvad gør du så?

Jo, her vil Rackbeat igen komme ind og afbøde tabet af ressourcer. For du kan nemlig få batch- og serienummerstyring på dine produkter, så du lynhurtigt kan tracke alle de varer, der hører under samme batch eller vareparti. Det gør, at du mere effektivt kan kalde dem tilbage til dit lager og sende dem retur til leverandøren.

Så selvom du ikke kan vinde den “spildte” produktion tilbage, vil Rackbeat altså gøre dig i stand til hurtigt at kalde dine råmaterialer hjem, så du kan rette op på skaden med det samme.

 

Hør hvad Rackbeat kan gøre for din produktion

Hvis du godt kunne bruge et lagersystem, der kan være vagthund for dine råmaterialer og planlægge din produktion, kan du med fordel kigge lidt på Rackbeats cloud-baserede lagerstyringssystem. Vi har lavet en produkttur her, hvor du kan klikke dig igennem de vigtigste funktioner i systemet.

Du kan også snuppe en præsentation af Rackbeat, hvor en af vores produktspecialister lige bliver sat ind i jeres arbejdsgange og behov, hvorefter specialisten viser dig, hvordan systemet kan optimere din produktion.

 

Book en præsentation