Hva kan Rackbeat gjøre for produksjonen min?

By Rackbeat januar 16, 2024

Rackbeats lagersystem for produksjon. Kanskje høres det ikke umiddelbart ut som det mest opplagte svaret på dine bønner. For handler ikke lagerstyring om varemottak, lagring, ordrestyring, varetelling, innkjøbsstyring, lagerorganisering, samt plukking og pakking av salgsordrer?

Jo, det gjør det også. Men Rackbeat håndterer faktisk mange prosesser og arbeidsoppgaver som direkte påvirker om produksjonen din går jevnt uten produksjonsstopp, og om kundene dine får den servicen de forventer.

Uten orden i lagerbeholdningen, oversikt over varebevegelser og registrering av forbruket ditt av varer, kan du aldri være sikker på at du har nok råvarer klare til å fullføre en produksjonsordre i tide. Og det er akkurat det Rackbeat kan hjelpe deg med.

Samtidig gir det deg også oversikten over produksjonsordrene dine og delkomponentene som inngår, slik at du ikke må klamre deg til regneark eller andre mindre automatiserte hjelpemidler for å planlegge produksjonen din.

La oss derfor dykke dypere inn i nøyaktig hvordan Rackbeat kan hjelpe produksjonsstyringen din med disse 5 punktene.

 

1. Overvåking av råvarelageret ditt i sanntid

Hvis det er noe som kan tære på kundenes tillit til bedriften din, er det at de ikke får varene sine noenlunde innenfor den avtalte tidsrammen. Derfor må dere for alt i verden unngå å støte på veggen som heter produksjonsstopp. Det kan selvfølgelig være vanskelig å gardere seg mot defekte maskiner eller sykdom blant ansatte. Men du kan bidra til at produksjonen ikke stopper opp ved å sikre deg nok råvarer i god tid.

Og her kommer en av kjernefunksjonene til lagerstyringssystemet inn i bildet.

Rackbeat fungerer som en 24-timers vaktmester for lagerbeholdningen din. Så hver gang en vare kommer inn på eller forlater lageret ditt, vil tilgjengelig vareantall automatisk oppdateres. Og du kan til og med få anbefalinger om nybestilling fra systemet når det begynner å bli tomt for råmaterialer.

Så det vil si: Ved å overvåke råvarelageret i sanntid kan Rackbeat advare deg før du står der uten en komponent som er nødvendig for produksjonen din.

 

2. Samling av delkomponenter med strukturvarer

Dine ferdigvarer kan være mer eller mindre kompliserte å montere, de kan bestå av mange eller få delkomponenter, og du kan produsere helt forskjellige produkter – alt avhengig av hvordan bedriften din ser ut. Men uansett størrelse og omfang av produksjonen din, er det viktig for effektiviteten og organiseringen at du har en klar plan for tilveiebringelsen av sluttproduktene dine.

Det får du med strukturvarer.

I lagerstyringssystemet kan du opprette en strukturvare for hver enkelt ferdigvare, slik at du har oversikt over alle delkomponentene og antall som inngår i produksjonen. Her kan du se hvor på lageret de enkelte delene ligger, hvor mange delkomponenter og ferdigvarer som er tilgjengelige, samt hva som for øyeblikket er under produksjon.

Dermed gir strukturvarene deg oppskriften på produksjonssuksess. Alle ansatte får en oversiktlig plan over hva som trengs for å nå målet med deres ferdigvarer, samtidig som den ansvarlige for produksjonen kan sørge for å bestille nok råvarer, slik at strukturvarene ikke bare er digitale huskelapper, men faktisk blir gjort om til virkelighet.

 

3. Hjelp til planlegging med en produksjonsoversikt

De fleste bedrifter opplever både perioder der de ikke akkurat jobber overtid, og perioder der det strømmer inn en strøm av ordrer i innboksen. Og det krever selvfølgelig et kaldere hode å fullføre alle ordrene i tide når du har travelt.

Men i begge tilfeller vil det hjelpe enormt på effektiviteten og strømlinjeformingen av produksjonen din når du har en tydelig plan over produksjonsordrene dine.

Også her er et lagerstyringssystem et veldig nyttig verktøy. Det gir deg nemlig en komplett oversikt over hvor mange produksjonsordre som er i gang, hvem som har bestilt dem, hvilken ansatt som står for produksjonen, når den ferdige varen skal leveres, og den strukturvaren som skal brukes.

På den måten gjør Rackbeat det mulig for deg å planlegge og organisere produksjonsordrene dine, slik at du aldri blir overveldet – selv når det er ekstra travelt.

 

4. Registrering av enkel sløsing

Selv om det ville være fantastisk, kan dessverre ikke alt gå 100% etter planen hver eneste gang dere produserer varene deres. For det er vanskelig å bli helt fri for mindre ulykker i form av at noen av de råmaterialene som inngår i den ferdigproduserte varen går i stykker eller datoen utløper under produksjonen.

Når det så skjer, må varelageret ditt og regnskapet ajourføres og det må bestilles nye varer slik at produksjonen ikke stopper opp. Det er derfor viktig at du kan registrere sløsing av råmaterialer, som uunngåelig vil oppstå i kampens hete.

Og det kan Rackbeat, hvis du arbeider med det man kan kalle enkel sløsing.

Enkel sløsing betegner det ekstra, utilsiktede forbruket av råmaterialer, som består av hele enheter eller antall. Det kan for eksempel være et hjul eller en mutter. Hvis du arbeider med mer komplisert sløsing, altså tap beregnet i liter, centimeter, gram osv., anbefales det at du enten bruker en formel i et regneark for å beregne sløsingen eller får spesiallaget et produksjonsstyringssystem.

Men muligheten for å jobbe med enkelt tap gjør altså at du kan justere antallet varer som er brukt i hver produksjon under din stykliste, slik at du sikrer orden i lagerbeholdningen og regnskapet.

 

5. Mulighet for å spore råmaterialene dine

Du kan også bli rammet av en litt verre hodepine forårsaket av bortkastede varer. Mens enkel sløsing handler om defekte råmaterialer under selve produksjonsfasen, og dermed før kunden mottar det ferdige produktet, kan du dessverre også bli gjort oppmerksom på feil i råmaterialene etter at kunden har mottatt leveransen.

Dette er selvfølgelig litt mer komplisert å løse. Det kan bety at det er feil med hele partiet av råmaterialer du har kjøpt fra leverandøren din. Og hva gjør du da?

Jo, her kommer Rackbeat igjen inn og demper tapet av ressurser, arbeidstimer og tid. Du kan nemlig få batch- og serienummerstyring på produktene dine, slik at du raskt kan spore alle varene som tilhører samme batch eller vareparti. Dette gjør at du mer effektivt kan kalle dem tilbake til lageret ditt og returnere dem til leverandøren.

Så selv om du ikke kan vinne tilbake den «kastede» produksjonen, vil Rackbeat gjøre deg i stand til å raskt hente hjem råmaterialene dine, slik at du kan rette opp skaden med en gang.

 

Hør hva Rackbeats lagersystem kan gjøre for produksjonen din

Hvis du kunne tenke deg et lagersystem som kan være vakthund for råmaterialene dine og planlegge produksjonen din, kan det være lurt å ta en titt på Rackbeats skybaserte lagerstyringssystem.

Du kan også se en presentasjon av Rackbeat, der en av våre produkteksperter får innsikt i hvilke spesifikke arbeidsprosesser dere har, etterfulgt av en demonstrasjon av hvordan systemet kan optimalisere produksjonen deres.

 

 

Bestill en gratis presentasjon