Hvad er et varelager, og hvordan bogføres det?

By Rackbeat november 9, 2021

Når det kommer til at bevare overblikket over aktiverne i din virksomhed, er varelageret et af de vigtigste elementer. Varelageret gør det nemlig ikke kun muligt at opbevare materialer og salgsvarer: Det er essentielt for at holde styr på regnskaberne i virksomheden.

Men hvad dækker varelageret egentlig over, og hvordan bogføres det? Læs med og få svar på dine spørgsmål her.

 

Hvad dækker varelageret over?

Varelageret dækker primært over de varer, som ligger på virksomhedens fysiske lager. Varerne på varelageret kan være råvarer, byggematerialer, handelsvarer etc. – kort sagt er det altså alt materiale og alle varer på lageret, der skal sælges.

Dele af varelageret kan dog også befinde sig andre steder end på lagerets hylder. Et eksempel på dette kan være varer, du har købt, som bliver leveret andetsteds end på virksomhedens hovedadresse. Selvom varerne ikke ligger på dit fysiske varelagers hylder endnu, kan de stadig være en del af dit varelager.

Varer, der er udstillet og til salg hos en samarbejdspartner, men som din virksomhed stadig ejer, er som regel også stadig en del af dit varelager. Derfor er det vigtigt at kunne bevare overblikket over, hvilke varer der hører til dit varelager – særligt når ikke alle varer er fysisk tilgængelige.

 

Hvordan bogføres et varelager?

Når du køber en vare, som skal sælges videre med det samme, skal købet bogføres direkte i varelagerregnskabet. 

Køber du varer, som ikke skal sælges videre med det samme, men i stedet skal lægges på lager, kan du vise i din bogføring, at varerne ligger på varelageret. På den måde kan du altid se, at varerne fortsat har en værdi for virksomheden og skal tælles med i dine aktiver.

For at bogføre varelageret skal du oprette en konto kaldet “Varelager”. Kontoen skal placeres i balancen under aktiver, hvor du også placerer Driftsmidler og Bank. Denne konto skal bruges til at bogføre købet af varerne til dit lager – købet skal altså ikke bogføres som en udgift.

Når du betaler varerne, skal du kreditere beløbet fra Bank-kontoen. Og for at bogføre købet skal du skrive beløbet, du har købt for, i debet på Varelager-kontoen. Hvis der er moms på varen, som du kan trække fra, skal kontoen også beregne moms.

 

Optælling og vareregulering

Mindst én gang om året skal du gøre status over varelageret. Det gør du ved at optælle alle varer på lageret og skrive ned, hvor mange af hver enkelt vare, du har på lager.

Er der forskel på, hvad du har bogført, og hvad du har optalt til status, skal du bogføre differencen i resultatopgørelsen på en konto for vareregulering. Varelageret skal altså stemme overens med det faktisk optalte i din bogføring.

Hvis du vil være sikker på at bevare det fulde overblik over dit varelager, skal alle aktiviteter, som har indflydelse på antallet af varer på lageret samt deres værdi, bogføres.

Det gælder blandt andet når du:

  • Sælger en vare fra lageret: I bogføringen skal varen flyttes ud af varelageret. Bogføringen skal også vise udgiften for købet af varen samt omsætningsbeløbet for salget af varen til kunden.
  • Registrerer svind: Er der færre varer på lageret, end der burde være ud fra varelagerkontoen, skal det bogføres på en konto for lagersvind.
  • Nedskriver varer: Er dine varer faldet i værdi pga. markedsændringer eller fejlkøb, skal dette bogføres som nedskrivning af varelager på resultatopgørelsen.

Når du har optalt og bogført alt, og alle varereguleringer er ført ind i regnskabet for varelageret, kan du se værdien af dine indkøbte varer i regnskabet. Regnskabet for varelageret vil også vise værdien af de solgte varer samt værdien af de varer, som er fjernet fra lageret uden at blive solgt.

 

Få det fulde overblik over varelageret og lagerindretningen

Nu har du fået styr på, hvad varelageret består af samt, hvordan du bogfører og optæller  det. Men, hvordan indretter du dit lager, så din forretning får mest ud af pladsen og sætter gang i et effektivt ordreflow, som vil hjælpe dig på din vækstrejse?

Det finder du svarene på i den korte og knivskarpe blog Din fulde guide til lagerindretning.