Hva er et varelager, og hvordan bokføres det?

By Rackbeat november 9, 2021

Når det kommer til å bevare overblikket over eiendelene i din virksomhet, er varelageret et av de vitkigste elementene. Varelageret gjør det nemlig ikke kun mulig å oppbevare materialer og salgsvarer: det er essensielt for å holde styr på regnskapene i virksomheten.

Men hva dekker varelageret egentlig over, og hvordan bokføres det? Les med og få svar på dine spørsmål her.

 

Hva dekker varelageret over?

Varelageret dekker primært de varene som ligger på virksomhetens fysiske lager. Varene på varelageret kan være råvarer, byggematerialer, handelsvarer osv. – kort sagt er det altså alt materiale og alle varer på lageret, som kan selges.

Deler av varelageret kan også befinne seg andre steder enn på lagerets hyller. Et eksempel på dette kan være varer du har kjøpt, som blir levert et annet sted enn på virksomhetens hovedadresse. Selv om varene ikke ligger på ditt fysiske varelagers hyller ennå, kan de stadig være en del av ditt varelager.

Varer som er utstilt og til salgs hos en samarbeidspartner, men som din virksomhet stadig eier, er som regel også en del av ditt varelager. Derfor er det viktig å kunne bevare overblikket over hvilke varer som tilhører ditt varelager – særlig når ikke alle varer er fysisk tilgjengelige.

 

Hvordan bokføres et varelager?

Når du kjøper en vare som skal selges videre med det samme, skal kjøpet bokføres direkte i varelagerregnskapet.

Kjøper du varer som ikke skal selges med en gang, men i stedet skal legges på lager kan du vise i din bokføring at varene ligger på varelageret. På den måten kan du alltid se at varene fortsatt har en verdi for virksomhetene og skal telles med i dine aktiviteter.

For å bokføre varelageret skal du opprette en konto kalt “Varelager”. Kontoen skal plasseres i balansen under aktiviteter, hvor du også plasserer Driftsmidler og Bank. Denne kontoen skal brukes til å bokføre kjøpet av varene til ditt lager – kjøpet skal altså ikke bokføres som en utgift.

Når du betaler for varene, skal du kreditere beløpet til bankkontoen. Og for å bokføre kjøpet skal du skrive beløpet du har kjøpt for i debitt på Varelager-kontoen. Hvis det er moms på varen, som du kan trekke fra skal kontoen også beregne moms.

 

Opptelling og vareregulering

Minst én gang i året skal du gjøre status over varelageret. Det gjør du ved å telle opp alle varer på lageret og skrive ned hvor mange av hver enkelt vare du har på lager.

Er det forskjell på hva du har bokført og hva du har opptalt til status skal du /qabokføre differansen i resultatoppgjørelsen på en konto for vareregulering. Varelageret skal altså stemme overens med det faktisk opptalte i din bokføring.

Hvis du vil være sikker på at du bevarer fult overblikk over ditt varelager, må alle aktiviteter som har innflytelse på antallet av varer på lageret samt deres verdi bokføres.

Det gjelder blant annet når du:

  • Selger en vare fra lageret: I bokføringen må varen flyttes ut av varelageret. Bokføringen må også vise utgiften for kjøpet av varen samt omsetningsbeløbet for salget av varen til kunden.
  • Registrerer svinn: Er det færre varer på lageret enn det burde være ut fra varelagerkontoen, skal det bokføres på en konto for lagersvinn.
  • Nedskriver varer: Har varene dine falt i verdi pga. markedsendringer eller feilkjøp, skal dette bokføres som nedskrivning av varelager på resultatoppgjørelsen.

Når du har talt opp og bokført alt og alle varereguleringer er ført inn i regnskapet for varelageret, kan du se verdien av dine innkjøpte varer i regnskapet. Regnskapet for varelageret vil også vise verdien av de solgte varer samt verdien av de varer som er fjernet fra lageret uten å bli solgt.

 

Få overblikk over varelageret med Rackbeat

Er det til for å digitalisere lagerstyringen på ditt varelager? Rackbeat er et cloud-basert lagerstyringssystem med varen i fokus. Med Rackbeat for du overblikk over varelageret og gjør lagerdata tilgjengelig hvor som helst og når som helst.

Les mer om Rackbeat for bokholdere og revisorer her og bli klokere på, hvordan Rackbeat kan hjelpe deg med å optimere administrasjonen av hele vareflowet i din virksomhet.

Se, hva våre kunder sier om oss.