Vad är en inventering och hur bokförs den?

By Rackbeat november 11, 2021

När det gäller att hålla reda på tillgångarna i ditt företag är lager ett av de viktigaste elementen. Inventeringen gör det inte bara möjligt att lagra material och försäljningsvaror: det är viktigt att hålla reda på kontona i företaget.

Men vad täcker inventeringen egentligen och hur bokförs den? Läs vidare för att hitta svar på dina frågor här.

 

Vad täcker inventeringen?

Lagret omfattar i första hand de varor som finns i företagets fysiska lager. Varorna på lagret kan vara råvaror, byggmaterial, handskvaror etc. – kort sagt, det är allt material och alla varor i lagret som måste säljas.

Delar av lagret kan dock också finnas någon annanstans än på lagrets hyllor. Ett exempel på detta kan vara varor du har köpt som levereras någon annanstans än på företagets huvudadress. Även om artiklarna inte finns på dina fysiska lagerhyllor ännu, kan de fortfarande vara en del av ditt lager.

Artiklar som visas och säljs hos en partner, men som ditt företag fortfarande äger, är vanligtvis fortfarande en del av ditt lager. Därför är det viktigt att kunna hålla en översikt över vilka artiklar som tillhör ditt lager – särskilt när inte alla artiklar är fysiskt tillgängliga.

 

Hur lägger jag upp en inventering?

När du köper en artikel som behöver säljas vidare omedelbart måste inköpet bokföras direkt i lagerredovisningen.

Om du köper varor som inte behöver säljas vidare direkt, utan istället behöver läggas i lager, kan du visa i din bokföring att varorna finns på lagret. På så sätt kan du alltid se att artiklarna fortfarande har ett värde för företaget och måste räknas in i dina tillgångar.

För att bokföra inventeringen måste du skapa ett konto som heter ”Inventory”. Kontot måste placeras i balansräkningen under tillgångar, där du också placerar driftsfonder och bank. Detta konto måste användas för att bokföra inköpet av varorna på ditt lagerställe – så köpet ska inte bokföras som en kostnad.

När du betalar varorna måste du kreditera beloppet från bankkontot. Och för att bokföra köpet anger du det belopp du köpte i debiteringen på lagerkontot. Om det finns moms på varan som du kan dra av från måste kontot också beräkna moms.

 

Räkning och råvarureglering

Minst en gång om året, inventera inventeringen. Det gör du genom att räkna alla artiklar på lagret och skriva ner hur många av varje artikel du har i lager.

Om det finns en skillnad mellan vad du har bokfört och vad du har räknat för saldo måste du bokföra skillnaden i resultaträkningen på ett artikeljusteringskonto. Inventeringen måste därför stämma överens med det faktiska som räknas i din bokföring.

För att säkerställa att du behåller en fullständig översikt över ditt lager måste alla aktiviteter som påverkar antalet artiklar i lagerstället och deras värde bokföras.

Detta gäller bland annat när du:

  • Säljer en artikel från lagerstället: I bokföringen måste artikeln flyttas ut ur lagret. Bokföringen ska också visa kostnaden för inköp av varan samt omsättningsbeloppet för försäljningen av varan till kunden.
  • Upptäcker krympning: Om det finns färre artiklar i lagerstället än det borde finnas från lagerkontot måste det bokföras på ett lagerbedrägerikonto.
  • Nedskrivning av varor: Om dina varor har minskat i värde på grund av marknadsförändringar eller felaktiga inköp måste detta bokföras som en nedskrivning av lager i resultaträkningen.

När du har räknat och bokfört allt och alla artikeljusteringar har angetts i lagerredovisningen kan du se värdet på dina inköpta artiklar i redovisningen. Lagerredovisningen visar också värdet på de sålda artiklarna, samt värdet på de artiklar som har tagits bort från lagret utan att säljas.

 

Få en översikt över lager med Rackbeat

Är det dags att digitalisera lagerhanteringen i ditt lager? Rackbeat är ett molnbaserat lagerhanteringssystem med produkten i fokus. Med Rackbeat får du en översikt över lager och gör lagerdata tillgängligt var som helst och när som helst.

Läs mer om Rackbeat för revisorer och revisorer här och lär dig mer om hur Rackbeat kan hjälpa dig att optimera administrationen av hela varuflödet i ditt företag.

Se vad våra kunder säger om oss.