Put-away

Put-away-processen refererer til de aktiviteter, der er involveret i at modtage, håndtere og opbevare varer på et lager, efter de er blevet leveret. Dette er en afgørende del af lagerstyring, da en effektiv put-away-proces kan reducere håndteringstiden, øge lagerpladsudnyttelsen og minimere risikoen for skader på varerne. Processen omfatter typisk verifikation af varerne, identifikation af den optimale opbevaringsplads baseret på varens type og rotationsbehov, samt den fysiske placering af varerne i det angivne område.

Rackbeat april 18, 2024

En detaljeret gennemgang af put-away-processen

Put-away-processen starter så snart, at varerne ankommer til lagerets indgangsområde, og den fortsætter, indtil hver vare er nøjagtigt og sikkert opbevaret på dens plads i lageret. Denne fase i lagerstyringen er afgørende for at bevare orden og effektivitet på lageret. Korrekt udførelse af put-away sikrer, at varerne er organiseret på en sådan måde, at de er nemme at lokalisere og tilgængelige, når det er nødvendigt at plukke dem til forsendelser. På den måde er en struktureret put-away-proces med til at styrke ordrestyringen.

En velstruktureret put-away-proces bidrager væsentligt til at undgå overfyldte lagerområder. Ved at placere varerne korrekt fra starten kan man undgå uoverskuelige og rodede opbevaringsområder, som kan hindre adgang og effektivitet. Dette er ikke kun vigtigt for operativ effektivitet, men spiller også en stor rolle i at sikre arbejdsmiljøet. Et ryddeligt og velorganiseret lager reducerer risikoen for arbejdsulykker, hvilket skaber et sikrere miljø for lagerpersonalet.

Desuden understreger nødvendigheden af præcision i put-away-processen, hvor vigtigt det er at undgå fejl under håndteringen og opbevaringen af varerne. Fejl i denne tidlige fase af lagerhåndteringen kan føre til alvorlige forsinkelser og øgede omkostninger senere i forsyningskæden, da fejlagtige placeringer af varerne kan resultere i tidskrævende og kostbare rettelser. Effektiv styring og præcision i put-away-processen er derfor afgørende for at sikre lagerets samlede effektivitet og rentabilitet.

 

Effektivisering af put-away-processen med Rackbeat

Rackbeats lagerstyringssystem er specialdesignet til at støtte en effektiv put-away-proces ved at tilbyde intuitive værktøjer til modtagelsen, opbevaringen og inddelingen af lagerbeholdningen. Du kan nemt registrere varerne ved ankomsten til lageret, tildele dem en specifik lagerlokation, så pluk og pak bliver nemmere, og holde et vågent øje med vareantallet gennem direkte opdateringer på varebeholdningen.

Tilbage til ordbogen