Put-away

Put-away-processen hänvisar till de aktiviteter som är involverade i att ta emot, hantera och lagra varor på ett lager, efter de har levererats. Detta är en avgörande del av lagerhanteringen, eftersom en effektiv put-away-process kan minska hanteringstiden, öka lagerplatsutnyttjandet och minimera risken för skador på varorna. Processen omfattar vanligtvis verifiering av varorna, identifiering av den optimala lagringsplatsen baserat på varans typ och rotationsbehov, samt den fysiska placeringen av varorna på det angivna området.

Rackbeat april 18, 2024

En detaljerad genomgång av put-away-processen

Put-away-processen startar så snart varorna anländer till lagrets ingångsområde, och den fortsätter tills varje vara är exakt och säkert lagrad på sin plats i lagret. Denna fas i lagerhanteringen är avgörande för att bibehålla ordning och effektivitet på lagret. Korrekt utförande av put-away säkerställer att varorna är organiserade på ett sätt som gör dem lätta att lokalisera och tillgängliga när det är nödvändigt att plocka dem för sändningar. På detta sätt bidrar en strukturerad put-away-process till att stärka orderhanteringen.

En välstrukturerad put-away-process bidrar väsentligt till att undvika överfulla lagerområden. Genom att placera varorna korrekt från början kan man undvika oöverskådliga och röriga lagringsområden, vilket kan hindra tillgång och effektivitet. Detta är inte bara viktigt för operativ effektivitet, utan spelar också en stor roll i att säkerställa arbetsmiljön. Ett prydligt och välorganiserat lager minskar risken för arbetsolyckor, vilket skapar en säkrare miljö för lagerpersonalen.

Dessutom understryker nödvändigheten av precision i put-away-processen hur viktigt det är att undvika fel under hanteringen och lagringen av varorna. Fel i denna tidiga fas av lagerhanteringen kan leda till allvarliga förseningar och ökade kostnader senare i försörjningskedjan, då felaktiga placeringar av varorna kan resultera i tidskrävande och kostsamma rättelser. Effektiv styrning och precision i put-away-processen är därför avgörande för att säkerställa lagrets totala effektivitet och lönsamhet.

 

Effektivisering av put-away-processen med Rackbeat

Rackbeats lagersystem är specialdesignat för att stödja en effektiv put-away-process genom att erbjuda intuitiva verktyg för mottagningen, lagringen och indelningen av lagerbehållningen. Du kan enkelt registrera varorna vid ankomsten till lagret, tilldela dem en specifik lagerplats, så plock och pack blir enklare, och hålla ett vakande öga på varuantalen genom direkta uppdateringar på lagerbehållningen.

Tillbaka till ordboken