Put-away

Put-away-prosessen refererer til aktivitetene som er involvert i å motta, håndtere og lagre varer på et lager etter de har blitt levert. Dette er en avgjørende del av lagerstyring, da en effektiv put-away-prosess kan redusere håndteringstiden, øke lagerplassutnyttelsen og minimere risikoen for skader på varene. Prosessen omfatter typisk verifisering av varene, identifikasjon av den optimale oppbevaringsplassen basert på varens type og rotasjonsbehov, samt den fysiske plasseringen av varene i det angitte området.

Rackbeat april 9, 2024

En detaljert gjennomgang av put-away-prosessen

Put-away-prosessen starter så snart varene ankommer lagerets inngangsområde, og den fortsetter til hver vare er nøyaktig og sikkert lagret på sin plass i lageret. Denne fasen i lagerstyringen er avgjørende for å bevare orden og effektivitet på lageret. Korrekt utførelse av put-away sikrer at varene er organisert på en måte som gjør dem lette å lokalisere og tilgjengelige når det er nødvendig å plukke dem for forsendelser. På denne måten er en strukturert put-away-prosess med på å styrke ordrestyringen.

En velstrukturert put-away-prosess bidrar vesentlig til å unngå overfylte lagerområder. Ved å plassere varene korrekt fra starten kan man unngå uoversiktlige og rotete oppbevaringsområder, som hindrer tilgang og effektivitet. Dette er ikke bare viktig for operativ effektivitet, men spiller også en stor rolle i å sikre arbeidsmiljøet. Et ryddig og velorganisert lager reduserer risikoen for arbeidsulykker, noe som skaper et tryggere miljø for lagerpersonalet.

I tillegg understreker nødvendigheten av presisjon i put-away-prosessen hvor viktig det er å unngå feil under håndteringen og lagringen av varene. Feil i denne tidlige fasen av lagerhåndteringen kan føre til alvorlige forsinkelser og økte kostnader senere i forsyningskjeden, da feilaktige plasseringer av varene kan resultere i tidkrevende og kostbare rettelser. Effektiv styring og presisjon i put-away-prosessen er derfor avgjørende for å sikre lagerets samlede effektivitet og lønnsomhet.

 

Effektivisering av put-away-prosessen med Rackbeat

Rackbeats lagerstyringssystem er spesialdesignet for å støtte en effektiv put-away-prosess ved å tilby intuitive verktøy for mottakelsen, lagringen og inndelingen av lagerbeholdningen. Du kan enkelt registrere varene ved ankomsten til lageret, tildele dem en spesifikk lagerlokasjon, slik at plukking og pakking blir lettere, og holde et våkent øye med vareantallet gjennom direkte oppdateringer på varebeholdningen.

Tilbake til ordboken