Guide till effektiv inventeringsräkning: 3 tips för att hålla en översikt över lagerstatus

By Rackbeat december 20, 2021

Det nya året närmar sig, och för företag som har ett lager av varor betyder det att lagerantalet är nära. För att räkningen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att vara väl förberedd för lagerstatus – och du kommer att förbli så genom att läsa det här inlägget.

Läs vidare för att lära dig mer om vad du ska förbereda för inventeringsräkningen och hur du kan se till att den kommande lagerstatusen utförs effektivt, noggrant och utan fel. Något du kan undvika genom att förbereda dig.

 

Inventeringsräkning: Allt du behöver veta om inventeringsräkning

Har ditt företag ett lager? Då är inventeringsräkning en av årets oundvikliga händelser. Räkningen måste användas i bokslutet, och ett korrekt räknat lager är därför mycket viktigt för företagets resultat och korrekta bokföring.

För många företag känns inventeringsräkning som en överväldigande och ohanterlig plikt. Det är viktigt att veta att den svenska bokslutslagen innehåller några regler för lagerräkning. Dessa är följande:

  • Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning.
  • Den skattskyldige skall på förteckningen som avses i teckna en på heder och samvete avgiven försäkran att ingen lagertillgång undantagits vid inventeringen.
  • Om du beräknar lagret före balansdagen ska värdet av lagertillgångarna vid beräkningstillfället kunna korrigeras på ett säkert sätt med hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Om ditt företag har ett betryggande lagersystem finns det inget krav på att du måste göra lagerstatus i slutet av räkenskapsåret. Det innebär att du väljer om du vill räkna en hylla i taget under några månader, om du vill frysa och stänga lagret några dagar medan du räknar eller något annat. Däremot är det då viktigt att du enligt punkt 3) kan korrigera inventeringstillfället på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till lagerutvecklingen

De flesta företag väljer dock att räkna på ett datum nära årsskiftet – och det av goda skäl. Nedan kan du se våra råd om hur du bäst gör lagerräkningen så effektiv som möjligt.

 

3 tips för lagerstatus

1. Håll dig alltid före inveteringsräkningen

Lagerstatusen blir bara mer överväldigande om du bara bestämmer dig för projektet på statusdagen. Därför är här några saker du bör göra löpande för att ligga före lagerantalet:

  • Se till att kontinuerligt optimera din lagerlayout så att lagret är säkert, hanterbart och inte hindrar arbetet när lagerstatus ska göras.
  • Planera i god tid och skapa lagerstatus som en återkommande händelse i kalendern så att dagen inte överraskar någon. Se alltid till att avsätta hela arbetsdagen för räkningen.
  • Utse en koordinator för inventeringsräkningen och be dem att ge löpande påminnelser under veckorna fram till evenemanget.

 

2. Räkna inventering på en gång

Du har just läst ovan att om ditt företag har ett lugnande lagersystem är det upp till dig när och hur du väljer att fylla på – och det är sant. Vårt nästa råd till dig är dock fortfarande att avsätta den nödvändiga tiden och räkna aktien på en gång.

Inventering kräver fokus. Det är lätt att tappa spåret om räkningen inte är det enda du behöver fokusera på. För många pauser bryter koncentrationen, och samtidigt använder du lagret för produktion, försäljning eller inköp, du kan väldigt lätt bli distraherad.

Ett felaktigt räknat lager har en direkt inverkan på ditt företags resultat – och en halvfärdig räkning kan inte användas för någonting. Därför är den största tjänsten du kan göra själv att se till att räkningen har din fulla uppmärksamhet – och enligt vår mening gör du det bäst genom att räkna allt på en gång.

 

3. Räkna varje sats separat

För att hålla reda på lagret när du räknar måste olika partier av varor delas upp och räknas separat. Informationen om de enskilda partierna kan delas in i följande grupper:

  • Plats: Där varan befinner sig fysiskt – t.ex. i badrummet, i ett externt lager eller liknande.
  • Leverantör: Leverantören av varje batch.
  • Spårbarhet: Partinummer, partinummer, tillverkningsdatum eller något annat som anger vilket parti av varor det rör sig om.

 

Håll en översikt över inventeringsräkning med Rackbeat

Med råden ovan kan du lättare ligga steget före inventeringsräkningen och hålla fokus under processen. Och med Rackbeat kan du alltid hålla en översikt över ditt lager och göra lagerstatus till en mycket mer hanterbar storlek. Med Rackbeat kan du också när som helst generera rapporter om ditt lagervärde för redovisning, artikelkontokort, ombeställningar, räkning och försäljningsstatistik.

Rackbeats molnbaserade system förenklar lagerhanteringen och håller dig ansluten direkt till ditt lager – oavsett var du befinner dig.

Läs mer om effektiv lagerhantering här och se hur Rackbeat kan hjälpa dig att hantera lagerantalet och optimera processerna kring räkningen.

Se vad våra kunder säger om oss.