Guide til effektiv lageropptelling: 3 gode råd til å bevare overblikket over lagerstatus

By Rackbeat januar 3, 2022

Det nye året nærmer seg og for virksomheter som har et varelager, betyr dette at lageropptellingen står for døren. For at opptellingen skal gå så glatt som mulig, er det viktig å være godt forberedt på lagerstatus – og det blir du ved å lese dette innlegget.

Les dette og bli klokere på hva du skal forberede til lageropptellingen, og hvordan du kan sørge for at den kommende lagerstatus blir utført effektivt, grundig og uten feil du kunne unngått ved å forberede deg.

 

Lageroptelling: Alt du trenger å vite om telling av varelager

Har din virksomhet lager? Da er lagertelling en av våre uunngåelige begivenheter. Opptellingen skal nemlig brukes i årsregnskapet, og et korrekt opptalt lager er derfor meget viktig for virksomhetens resultat og korrekt bokføring.

For mange virksomheter føles lageropptellingen som en overveldende og uoversiktlig plikt. Fortsatt er det verdt å vite at årsregnskapsloven i rommer noen regler for lagertelling. Finansdepartementets Forskrift om bokføring skriver at:

  • En fysisk opptelling av lageret skal foretas ved regnskapsårets utløp.
  • Lagerets størrelse skal kunne dokumenteres ved en opptellingsliste, hvor de enkelte varer er anført og identifisert.
  • Den fysiske opptelling kan skje på andre tidspunkt enn ved regnskapsårets utløp, såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan oppgjøres på grunnlag av et betryggende ført lagerregnskap eller lignende.

Har din virksomhet et betryggende lagersystem, er det altså ingen krav om at du skal foreta lagerstatus ved regnskapsårets slutt. Det betyr at du selv velger om du vil telle en hylle av gangen over noen måneder, om du vil fastfryse og lukke lageret i noen dager mens du teller eller lignende.

De fleste virksomheter velger dog å foreta opptellingen på en dato tett på årsskiftet – og det er det god grunn til. Under kan du se våre råd til hvordan du best gjør lagertelling så effektivt som mulig.

 

3 gode råd til lagerstatus

1. Alltid vær i forkant med lagertellingen

 

Lagerstatus blir kun mer overveldende hvis du først tar stilling til prosjektet på statusdagen. Her er noen ting du løpende bør gjøre for å være på forkant med lagertellingen:

  • Sørg for å løpende optimere din lagerinnredning, så lageret er sikkert, overskuelig og ikke hemmer arbejdet når der skal gøres lagerstatus.
  • Planlegg i god tid og opprett lagerstatus som en tilbakevendende begivenhet i kalenderen, så dagen ikke kommer som en overraskelse. Sørg alltid for å sette av min. hele arbeidsdagen til opptellingen.
  • Utnevn en koordinator til lagertellingen og be vedkommende sørge for løpende påminnelser i ukene opp mot begivenheten.

 

2. Tell lageret på én gang

 

Du har nettopp lest over at hvis virksomheten din har et betryggende lagersystem, er det opp til deg hvor og hvordan du velger å gjøre lagerstatus – og det er sant. Vårt neste råd til deg er dog fortsatt å sette av nødvendig tid og telle lageret på én gang.

Lagertelling krever fokus. Det er lett å miste overblikket, hvis opptellingen ikke er det eneste du må fokusere på. For mange pauser bryter konsentrasjonen, og bruker du samtidig lageret til produksjon, salg eller innkjøp blir du lett distrahert.

Et feil opptelt lager har direkte innvirkning på din virksomhets resultat – og en halvferdig opptelling kan ikke brukes til noe. Derfor er den største tjenesten du kan gjøre deg selv å sørge for at opptellingen har din fulle oppmerksomhet – og det gjør du, etter vår mening, best ved å telle alt på en gang.

 

3. Tell hvert vareparti hver for seg

 

For å bevare overblikket over lageret mens du teller, må forskjellige varepartier deles opp og telles hver for seg. Informasjonen om de enkelte varepartier kan deles opp i følgende grupper:

  • Lokasjon: Hvor varen fysisk befinner seg – f.eks. i baklokalet, på et eksternt lager eller lignende.
  • Leverandør: Leverandøren av det enkelte vareparti.
  • Sporbarhet: Batch-nummer, lot-nummer, produksjonsdato eller annet, som gjenkjenner, hvilket vareparti der er snakk om.

 

Bevar overblikket over lagertellingen med Rackbeat

Med de ovenstående råd kan du lettere være på forkant med lagertellingen og holde fokus under prosessen. Og med Rackbeat kan du alltid bevare overblikket over ditt lager og gjøre lagerstatus til en langt mer overskuelig størrelse. Med Rackbeat kan du også til enhver tid generere rapporter over din finans lagerverdi, varekontokort, gjenbestillinger, opptelling og salgsstatistikk.

Rackbeats cloud-baserte system simplifiserer lagerstyring og holder deg i direkte forbindelse med ditt lager – uansett hvor du er.

Les mer om effektiv lagerstyring her og se hvordan Rackbeat kan hjelpe deg med å overskueliggjøre lagertellingen og optimere prosessene rundt opptellingen.

Se, hva våre kunder sier om oss.