Guide till lagerlayout i ditt företag

By Rackbeat januari 26, 2022

Ett lager kan snabbt bli rörigt, ohanterligt och fyllt med produkter som inte längre används eller inte längre kan säljas. Ett rörigt och ohanterligt lager hindrar produktiviteten i vardagen. Därför är lagerlayout en viktig fokuspunkt som ditt företag måste hålla reda på för att öka företagets effektivitet och konkurrenskraft.

Men vilka regler gäller för lagerlayout och hur kommer man bäst igång med lageroptimering? Läs vidare för att lära dig mer om hur du bäst utformar ditt företags lager.

 

Regler för lagerorganisation: lagstiftning och säkerhet

Inventeringen är en del av personalens arbetsplats. Därför måste lagret inte bara vara hanterbart, det måste också vara användarvänligt för personalen: Det måste också följa säkerhetsreglerna för lagerlayout.

Enligt den europeiska standarden 15635: 2008 måste inspektioner av inventeringen utföras vid installationen och därefter kontinuerligt och minst en gång om året.

Lagret ska kontrolleras för att bland annat säkerställa att element som stolpar och stödbalkar inte har deformerats, att de lastade hyllorna har rätt lutning och att strålsäkringarna sitter där de ska vara.

Se därför alltid till att den som ansvarar för säkerheten i lagret har kontroll över lagstiftning och verkställande order för lagerlayouten.

 

Så gör du – 4 steg till lageroptimering

Steg 1: Håll alltid lagret städat

 

Du kan optimera lagerlayouten så mycket du vill. Men om lagret inte är städat får du inte mycket ut av ansträngningen. Därför är det första steget att ägna tid åt att städa upp lagret.

Om du har varor eller andra produkter liggande som inte används eller som har upphört är det dags att bli av med dem. En bra tumregel är att om du inte har använt en artikel på 12 månader kommer du förmodligen inte att använda eller sälja den under de kommande 12 månaderna. Det finns många fördelar med att minimera lagret, till exempel mer utrymme för nya artiklar, färre kostnader och mer strömlinjeformade arbetsflöden.

 

Steg 2: Sortera produktsortimentet efter vad du använder mest

 

Konsumtionen av olika typer av varor kommer alltid att variera. Därför kan du med fördel sortera lagret efter hur ofta du använder de artiklar du behåller efter saneringen. Du kan till exempel dela upp intervallet i tre kategorier:

 • Föremål som används sällan
 • Föremål som används varje månad
 • Föremål som används varje vecka eller dagligen

Sorteringen kan hjälpa dig att förstå hur orderkvantiteterna för de olika artiklarna ska justeras i framtiden. Samtidigt har du också möjlighet att överväga konsumtion på den fysiska platsen och tillgängligheten av varorna i lagret.

 

Steg 3: Håll lagret organiserat

 

Efter sortering är organisation nästa steg i lageroptimering. Ett bra lager bygger på transparens – därför är det tredje steget att du designar lagret med fokus på att skapa ett organiserat och transparent system.

Under en hektisk dag åsidosätts organisationen snabbt, och det resulterar lätt i ett oöverskådligt och rörigt lager – och det skickar dig tillbaka till saneringsfasen. Därför rekommenderar vi att du efter rengöring och sortering ser till att organisera lagret.

Placera artiklar och produktgrupper efter faktorer som:

 • Artikelns storlek
 • Hur ofta objektet används
 • Varornas hållbarhet

Här kan det också vara en bra idé att märka artiklar och produktgrupper med t.ex. färgkoder. Du kan med fördel göra en guide till de olika etiketterna – på så sätt är du inte beroende av att det alltid finns en lokal lagerchef på plats.

Platsen för dina artiklar är en del av lagerorganisationen. Den andra delen är den strategiska placeringen av lagrets skåp och hyllor. Här handlar det om att öka tillgängligheten i lagret och skapa utrymme och flöde. På detta sätt kan du öka produktiviteten och servicenivåerna för kunderna samtidigt som du minskar bortkastad tid.

 

Steg 4: Automatisera processer genom lagerhantering

 

När du har gått igenom ovanstående steg är det viktigt att skapa tydlighet i vardagen genom att upprätthålla ordning och reda på lagret.

Här kan du med fördel implementera ett lagerhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att behålla en överblick över lagret genom automatisering av processer som:

 • Hantera inköpsflöde och inköpsvolym
 • Hantering av artikelnummer och streckkoder
 • Räkning och inventering
 • Optimering av produktmix
 • Ta emot och skicka varor med mera


Optimera ditt lager med Rackbeat

Är du redo att optimera din lagerlayout? Rackbeats molnbaserade lagerhanteringsverktyg hjälper dig att hantera lageroptimering och layout i ditt företag, så att du kan skapa en översikt över ditt företags lager.

Hitta mer information om lagerhantering här och se hur Rackbeat kan förtydliga din lagerlayout och optimering.

Se vad våra kunder säger om oss.