Inventariehantering

Inventariehantering omfattar en rad aktiviteter och strategier som är utformade för att optimera mängden och värdet av lagerhållningen i ett företag. Detta innefattar bland annat registrering av varurörelser, planering av återbeställningar, övervakning av lagerhållningens tillstånd och säkerställande av att det finns en lämplig balans mellan efterfrågan och utbud.

Rackbeat juli 9, 2024

Vad är inventariehantering?

Inventariehantering omfattar en rad aktiviteter och strategier som är utformade för att optimera mängden och värdet av lagerhållningen i ett företag. Detta innefattar bland annat registrering av varurörelser, planering av återbeställningar, övervakning av lagerhållningens tillstånd och säkerställande av att det finns en lämplig balans mellan efterfrågan och utbud.

 

Fördelar med effektiv inventariehantering

  1. Kostnadsreduktion: Genom att hålla koll på lagerhållningen kan företag minska kostnaderna för överflödig lagerhållning och undvika situationer med överlager, vilket kan leda till svinn. Överflödig lagerhållning binder kapital och kan medföra ökade lagerkostnader som förvaringsavgifter och försäkringspremier. Genom att optimera lagerhållningen frigörs kapital som kan användas mer effektivt på andra håll i företaget.
  2. Förbättrad kundnöjdhet: Effektiv inventariehantering säkerställer att produkter alltid är tillgängliga när kunderna efterfrågar dem, vilket förbättrar kundnöjdheten och ökar försäljningen. Genom att ha rätt produkter på lager vid rätt tidpunkt kan företaget tillgodose kundernas behov snabbt och pålitligt, vilket stärker kundlojaliteten och minskar risken för förlorad försäljning.
  3. Optimerad lagerplats: Genom att hantera lagerhållningen effektivt kan företag maximera användningen av sin lagerplats, vilket kan resultera i lägre driftkostnader. Ett välorganiserat lager minskar tiden som används för att hitta och plocka varor, vilket ökar produktiviteten. Dessutom kan en optimal användning av lagerplats innebära att företaget undviker att behöva expandera eller hyra extra lagerutrymme, vilket kan vara kostsamt.

 

Exempel på användning av inventariehantering

  • Detaljhandel: I detaljhandeln hjälper inventariehantering till att säkerställa att populära produkter alltid finns på hyllorna samtidigt som överlager av långsamt rörliga varor undviks. Detta innebär att butiker kan anpassa sin lagerhållning baserat på säsongsbetonade trender och kundernas köpbeteende, vilket maximerar försäljningspotentialen och minskar svinn.

 

  • Produktion: Producenter använder inventariehantering för att balansera råvaror och färdiga produkter så att produktionen kan löpa smidigt utan förseningar på grund av brist på material. Genom att ha de nödvändiga råmaterialen tillgängliga när de behövs kan produktionslinjen köra effektivt, vilket minimerar stillestånd och ökar produktionen. Samtidigt säkerställer det att färdiga produkter är klara för leverans i enlighet med kundernas tidsplaner.

Inventariehantering med Rackbeat

Rackbeats inventariehantering är skapad för att hjälpa ditt företag att optimera lagerhållningen och säkerställa en effektiv lagerhantering. Rackbeats lagersystem gör det enkelt att hålla koll på dina varor och material, från inköp och förvaring till försäljning och leverans.

 

Fördelar med Rackbeats inventariehantering

  1. Automatiserad övervakning och direkta uppdateringar: Rackbeat automatiserar övervakningen av lagerhållningen så att du alltid har uppdaterad information om dina varor och kan reagera snabbt på förändringar i efterfrågan. Därmed behöver du aldrig tvivla på hur många varor som finns i lager, är i order eller beställda. Detta ögonblicksbild av lagret hjälper dig att undvika både över- och underlager.
  2. Återbeställningsplanering: Rackbeat hjälper dig att planera återbeställningar av varor så att du undviker att få slut på dina bäst säljande produkter samtidigt som du håller kapitalbindningen på lagret nere. Med realtidsuppdateringar av varurörelserna kan du exakt bedöma när det är dags att beställa fler varor, vilket säkerställer kontinuerlig drift utan onödiga kostnader. Systemet ger dig möjlighet att ta emot automatiska återbeställningspåminnelser så att du kan beställa nya varor innan lagret blir för lågt för att möta efterfrågan.
  3. Lokaliseringshantering: Du kan skapa alla de lagerlokationer du vill och dessutom dela upp dem ytterligare i underlokationer som t.ex hyllor eller rader. Samtidigt kan du ange en transportlokation om du har en fast, tillfällig lokation som dina order ska passera igenom. Här kan du utföra en extern lagerflytt så att du kan följa dina pågående order. Du kan också registrera flyttningen av varor mellan dina interna lagerlokationer samt dra rapporter för varje lokation.

 

Tillbaka till ordboken