Plock och pack

Plock och pack är en central process inom lagerhantering och logistik. Processen innebär urvalet (plockningen) av specifika varor från lagrets inventering för att uppfylla kundorder, följt av förberedelsen (packningen) av dessa varor för frakt. Hanteringen av plock och pack är avgörande för att säkerställa en snabb och exakt orderuppfyllnad. Det spelar en väsentlig roll i kundnöjdheten och effektiviteten i ett företags försörjningskedja.

Rackbeat mars 9, 2024

Hur ser plock- och packprocessen ut?

 • Ordermottagning: Processen startar när en kundorder mottas eller registreras.
 • Skapa plocklista: En plocklista genereras, som detaljerat anger vilka varor som ska plockas från lagret samt deras placering.
 • Plockning: Lagermedarbetare samlar varorna från deras respektive platser i lagret baserat på plocklistan.
 • Packning: De plockade varorna packas på ett säkert sätt, ofta med leveranssedel och annat relevant fraktmaterial.
 • Förberedelse för frakt: Den packade ordern märks med fraktinformation och förbereds för leverans till kunden.

 

Den effektiva plock- och packprocessen

 • Automatisering: Användning av teknik såsom streckkodsskannrar och automatiserade lagerrobotar för att öka noggrannheten och hastigheten.
 • Batchplockning: Plockning av flera ordrar samtidigt för att minska antalet turer genom lagret.
 • Zonplockning: Delning av lagret i zoner, där varje medarbetare ansvarar för plockning inom en specifik zon.
 • Systematisk layout: Organisering av lagret för att minimera avståndet mellan ofta plockade varor.

 

Rackbeats roll i plock- och packprocessen

Rackbeat kan effektivisera och förbättra plock- och packprocessen avsevärt genom sin lagerhanteringsprogramvara. Med Rackbeat kan företag:

 • Få plocklistor när en försäljningsorder registreras: Så snart en försäljningsorder registreras i systemet, skapas automatiskt en motsvarande plocklista med alla varor, antal och placeringar.
 • Tillgå lagerinventering i realtid: Realtidsuppdateringar på lagerbehållning och orderstatus hjälper till att undvika fel och säkerställer att varor är tillgängliga när de behövs.
 • Integrera lagret med fraktlösningen: Enkel integration med frakttjänster så att fraktsedlar och dokumentation kan genereras samtidigt som packning sker, vilket minskar förberedelsetiden för frakt.

Genom att utnyttja Rackbeats lagerhantering kan företag förbättra noggrannheten och effektiviteten i sina plock- och packoperationer, vilket leder till bättre orderhantering, lägre kostnader och förbättrad kundnöjdhet.

Tillbaka till ordboken