Inventarstyring

Inventarstyring omfatter en rekke aktiviteter og strategier som er designet for å optimalisere mengden og verdien av lagerbeholdningen i en bedrift. Dette innebærer blant annet registrering av varebevegelser, planlegging av gjenbestilling, overvåking av lagerbeholdningens tilstand og sikring av at det er en passende balanse mellom etterspørsel og tilbud.

Rackbeat mai 27, 2024

Hva er inventarstyring?

Inventarstyring omfatter en rekke aktiviteter og strategier som er designet for å optimalisere mengden og verdien av lagerbeholdningen i en bedrift. Dette innebærer blant annet registrering av varebevegelser, planlegging av gjenbestilling, overvåking av lagerbeholdningens tilstand og sikring av at det er en passende balanse mellom etterspørsel og tilbud.

Fordeler ved effektiv inventarstyring

  1. Kostnadsreduksjon: Ved å holde styr på lagerbeholdningen kan bedrifter redusere kostnadene ved overflødig lageroppbevaring og unngå situasjoner med overbeholdning, som kan føre til svinn. Overflødig lageroppbevaring binder kapital og kan medføre økte lagerkostnader, som oppbevaringsgebyrer og forsikringspremier. Ved å optimalisere lagerbeholdningen frigjøres kapital som kan brukes mer effektivt andre steder i bedriften.
  2. Forbedret kundetilfredshet: Effektiv inventarstyring sikrer at produkter alltid er tilgjengelige når kundene etterspør dem, noe som forbedrer kundetilfredsheten og øker salget. Ved å ha de riktige produktene på lager til rett tid kan bedriften oppfylle kundenes behov raskt og pålitelig, noe som styrker kundelojaliteten og reduserer risikoen for tapt salg.
  3. Optimalisert lagerplass: Ved å administrere lagerbeholdningen effektivt kan bedrifter maksimere bruken av sin lagerplass, noe som kan resultere i lavere driftskostnader. Et velorganisert lager reduserer tiden brukt på å finne og plukke varer, noe som øker produktiviteten. I tillegg kan en optimal utnyttelse av lagerplass bety at bedriften unngår å måtte utvide eller leie ekstra lagerplass, noe som kan være kostbart.

 

Eksempler på bruk av inventarstyring

  • Detaljhandel: I detaljhandelen hjelper inventarstyring med å sikre at populære produkter alltid er på hyllene, samtidig som man unngår overbeholdning av saktegående varer. Dette betyr at butikker kan tilpasse sin lagerbeholdning basert på sesongbaserte trender og kundenes kjøpsatferd, noe som maksimerer salgspotensialet og reduserer svinn.
  • Produksjon: Produsenter bruker inventarstyring for å balansere råvarer og ferdigvarer, slik at produksjonen kan foregå uten forsinkelser på grunn av mangel på materialer. Ved å ha de nødvendige råmaterialene tilgjengelige når de trengs, kan produksjonslinjen kjøre effektivt, noe som minimerer nedetid og øker produksjonen. Samtidig sikrer det at ferdigvarer er klare for levering i samsvar med kundenes tidsplaner.

 

Inventarstyring med Rackbeat

Rackbeats inventarstyring er laget for å hjelpe din bedrift med å optimalisere lagerbeholdningen og sikre en effektiv lagerstyring. Rackbeats lagersystem gjør det enkelt å holde styr på dine varer og materialer, fra innkjøp og oppbevaring til salg og levering.

 

Fordeler ved Rackbeats inventarstyring

  1. Automatisert overvåking og direkte oppdateringer: Rackbeat automatiserer overvåkingen av lagerbeholdningen, slik at du alltid har oppdaterte opplysninger om dine varer og kan reagere raskt på endringer i etterspørselen. Dermed er du aldri i tvil om hvor mange varer som er på lager, i ordre eller bestilt. Dette øyeblikksbildet av lageret hjelper deg med å unngå både over- og underbeholdning.
  2. Gjenbestillingsplanlegging: Rackbeat hjelper deg med å planlegge gjenbestilling av varer, slik at du unngår å gå tom for dine bestselgende produkter, samtidig som du holder kapitalbindingen på varelageret nede. Med sanntidsoppdateringer på varebevegelsene kan du nøyaktig vurdere når det er behov for å bestille flere varer, noe som sikrer kontinuerlig drift uten unødvendige kostnader. Systemet gir deg mulighet til å motta automatiske gjenbestillingspåminnelser, slik at du kan bestille nye varer før lagerbeholdningen blir for lav til å møte etterspørselen.
  3. Lokasjonsstyring: Du kan opprette alle de lagerlokasjonene du ønsker, og i tillegg lage underlokasjoner i form av hyller, reoler eller rader. Samtidig kan du angi en transportlokasjon hvis du har en fast, midlertidig lokasjon som dine ordre skal passere gjennom. Her kan du foreta et eksternt lagerflytt, slik at du kan følge dine pågående ordre. Du kan også registrere flytting av varer mellom dine interne lagerlokasjoner samt hente rapporter på hver lokasjon.

Tilbake til ordboken